Još jedan uspešno odbranjen doktorski umetnički projekat na FSU

/ / Uncategorized, Vesti / 23. 05. 2018.

U ponedeljak, 21. maja 2018. godine, na Fakultetu savremenih umetnosti, Vladimir Magdelinić uspešno je odbranio svoj doktorski umetnički projekat pod nazivom „Portret kao vizuelna komunikacija”.

Komisiju za odbranu rada činili su prof. Vladimir Veličković (mentor), prof. Saša Filipović (predsednik komisije) i prof. Gordan Nikolić.
Vladimir Magdelinić rođen je 1982. godine u Kraljevu. Osnovne studije završio je 2005. na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Specijalističke studije završio je 2007. godine na istom fakultetu.

Čestitamo Vladimiru Magdeliniću na odbrani doktorskog umetničkog projekta i želimo mu mnogo uspeha u budućem radu.

O doktorskom umetničkom projektu

„U toku svog višegodišnjeg istraživanja teme Portret kao vizuelna komunikacija, Vladimir Magdelinić težište portreta sa sebe premešta na oca, a potom i na svoje učenike u školi za gluve i nagluve, kao i na decu sa posebnim potrebama, koji postaju njegovi modeli. Tako se ovim projektom obuhvata društveno marginalizovana grupa, što ovom radu daje posebnu važnost i opravdanost.

Polazeći od metode interpretacije, a na osnovu neposredne opservacije i višegodišnjeg praćenja svojih modela (učenika škole za gluve i nagluve), kandidat u svom praktičnom delu rada ostvaruje psihološke portrete snažnog i upečatljivog izraza punog saosećanja i iskrenosti. Praktični umetnički rad kandidat posmatra kao govor, koji se može interpretirati kao i svaki drugi govor. Ovaj govor u trećem licu neizostavno je i govor u prvom, ako znamo da je i sam kandidat sa potpunim oštećenjem sluha. Stoga u izrazu ovih portreta osim konkretnog drugog – portretisanog, možemo videti i samog autora, njegovo osećanje i saosećanje.

Radovi na papiru nedvosmisleno i umetnički zrelo mapiraju stanja i oblike vizuelne komunikacije autora sa okolinom. Precizno je obrađen poseban odnos koji kandidat ima sa stvarnošću, a posebno uloga nastavnika u školi za gluve i nagluve. U pisanom delu rada je obrađena i tema komunikacije sa naglaskom na to šta danas, u svetu slika i spektakla, znači komunikacija ograničena na sliku. Drugim rečima, u kojoj meri zasićenost javne sfere vizuelnim informacijama pomaže, odnosno odmaže jednom isključivo slikovnom poimanju sveta.”

Prof. Saša Filipović

Kako je bilo na odbrani doktorskog rada Vladimira Magdalenića pogledajte ovde

FSU logo Predupisni rok je počeo.
Prijavi se i postani deo klase 2019/20. »