Obrazovanje u svim oblastima umetničke i medijske produkcije

Producent je osoba koja ima svu moć pokretanja kreativnog projekta u svojim rukama, put od ideje do realizacije zavisi od njegovih izbora.

Studije Fakulteta savremenih umetnosti kombinuju korišćenje modernih tehnologija i prakse koje studenta uvode u svet filma, pozorišta, televizije, radija i drugih medijskih i umetničkih projekata.

Producent treba da bude neko ko ne samo da razume proces nastanka umetničkog dela, već i neko ko je spreman da u eri ograničenog kapitala i slabljenja velikih institucija sam pokrene kreativni biznis.

Zbog toga je FSU kreirao program na kom ćete naučiti kako da razumete i analizirate umetnost, ali i da upotrebite svoju kreativnost i talente. Imate priliku da savladate veštine koje su vam potrebne u svim fazama kreiranja umetničkog dela i njegovog plasmana. Iskoristite je!

Uspešnim završetkom programa Menadžment umetničke produkcije i medija postajete kompletni vizuelni, filmski, scenski umetnici i multimedijalno-dramski delatnici, a akademski naziv koji stičete je: diplomirani menadžer umetničke produkcije i medija.

Kome je odsek Menadžment umetničke produkcije i medija namenjen?

Ako te interesuje produkcija i realizacija umetničkih sadržaja, rad sa glumcima, rediteljima, scenaristima, montažerima i drugim stručnjacima iz sveta pozorišta, filma i medija, onda je Menadžment umetničke produkcije i medija pravi smer za tebe.

Ovaj odsek je odličan izbor i ukoliko ne možeš da se odlučiš za samo jednu umetničku delatnost, već želiš da stekneš sveobuhvatno obrazovanje koje će ti omogućiti da postaneš svestran i kompletan multimedijalno-dramski umetnik i budeš nosilac umetničkih projekata.

Fakultet savremenih umetnosti školuje buduće specijaliste čije znanje i sposobnosti odgovaraju zahtevima moderne umetničke i medijske scene.

Velika posvećenost iskusnih profesionalaca omogućava studentima ključna znanja i ovladavanje teorijskim i praktičnim znanjima u oblasti menadžmenta, kao i osposobljavanje studenata za samostalni i kreativni istraživački rad.

menadz-1-petar
Petar Stanojlović
umetnička produkcija
menad-petar2
Petar Grujičić
dramske i audiovizuelne umetnosti
menadz-milos3
Miloš Babić
upravljanje umetničkim projektima
menaz-sasa4
Saša Milić
umetnička produkcija i film

U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe.

Predispitne obaveze podrazumevaju prisustvo na nastavi, aktivnost na času, pregled radova, samostalni rad, seminarski rad, kolokvijum, test i drugo; mogu nositi najmanje 30, a najviše 70 poena. Uslov za izlazak na završni ispit jesu ispunjene predispitne obaveze.

Maksimalan broj poena koje student može osvojiti na predispitnim obavezama i završnom ispitu jeste 100 poena, što odgovara oceni 10 (deset).

Skup znanja iz polja društveno-humanističkih nauka i polja umetnosti, omogućavaju nepohodna teorijska znanja na koja se nadogradnjom praktičnog znanja stvara idealna kombinacija za izgradnju uspešnog producenta.

Menadžment umetničke produkcije i medija realizuju se od školske 1997/98. godine, od kada njihov razvoj u stopu prati vodeće umetničke škole iz oblasti produkcije i menadžmenta u umetnosti.

Po svom karakteru, nastava je interaktivna, a već od prve godine profesori Fakulteta savremenih umetnosti omogućavaju studentima prisustvovanje na mnogim snimanjima i projektima, kako bi se od najranijih dana upoznali sa načinom rada kreativnih industrija.

Scenu kreiraš ti

Tvoja vizija kreira buduću medijsku i umetničku scenu.

Po svom sadržaju, studijski program obuhvata predmete i kurseve različitih oblasti kao što su menadžment i biznis, IT, kulturologija i komunikologija, nauka o dramskoj i audio-vizuelnoj umetnosti.

Producent je osoba koja radi sa različitim profesijama i sve konce drži u svojim rukama, tako da su znanja iz navedenih oblasti neophodna za uspešnu organizaciju, vođenje i realizaciju projekta.

Svoje ideje sada možeš da realizuješ putem medijskog kanala za koji se odlučiš i mentorstva najeminentnijih profesora, a uz kurseve stranih jezika i učešćem na internacionalnim radionicama tvoja dela mogu obići svet.

Spoj digitalnih znanja i prakse na televiziji

Današnja produkcija ne postoji bez korišćenja inovativnih informacionih tehnologija.
Savremene medijske prakse su postale opšteprihvaćena pojava, koja otvara vrata kreiranju inovativnih sadržaja.

Fakultet savremenih umetnosti omogućava rad sa najsavremenijom tehnologijom i programima koji će čitav proces projekta, od predprodukcije do postprodukcije, realizovati u skladu sa internacionalnim standardima.

Potrebna digitalna znanja obuhvataju rad na bazama podataka, tabelama, različitim organizacionim sistemima, izradi knjige snimanja kao i sticanju praktičnog znanja na prvoj edukativnoj televiziji – eduTV, gde ćeš imati priliku da svoju kreativnost sprovedeš u delo.

EduTV je prva edukativna televizija u celom regionu. Njenih dvanaest kanala predstavljaju generator znanja iz oblasti marketinga, dizajna, biznisa, IT-ja itd.

Veliko iskustvo stručnjaka koji rade na ovoj televiziji obezbediće ti sve uslove za vođenje uspešne produkcije.

U početku ćeš se upoznati sa kompletnom opremom potrebnom za snimanje, kao što su profesionalne kamere, rasveta, različite vrste mikrofona i ekipom koja učestvuje na snimanju.

Kada je materijal snimljen, tvoja praksa se nastavlja u postprodukciji gde ćeš se upoznati sa montažom i procesom video i audio obrade snimljenog materijala uz pomoć najsavremenije tehnologije.

Kako se postaje uspešan producent umetnosti i medija?

Nastava na Menadžmentu umetničke produkcije i medija se izvodi putem predavanja, vežbi, kolokvijuma, testova i samostalnih seminarskih radova, sa akcentom na praktičnom radu.

Studijski program obuhvata 35 ispita od kojih je 27 obaveznih, 8 izbornih, sa liste od 16 predmeta i jednog predmeta stručne prakse. Svi predmeti na ovom studijskom programu su jednosemestralni.

Praćenje aktivnosti studenata i ocenjivanje izražava se poenima.
Predmeti su podeljeni na obavezne i izborne predmeta, što ti omogućava profesionalni razvoj u oblasti produkcije koja te najviše interesuje.

Šta dalje?

Nakon završenih studija, možeš raditi kao:

  • Producent u okviru institucija filma, televizije, pozorišta, radija i ostalih scenskih i medijskih delatnosti;
  • Nezavisni producent u okviru filma, televizije, pozorišta, radija i ostalih scenskih i medijskih delatnosti;
  • Autor i rukovodilac dramskih, medijskih i opštih umetničkih sadržaja;
  • Producent muzičkih događaja, festivala, manifestacija;
  • Savetnik za medije;
  • Kreator i rukovodilac različitih komercijalnih, političkih i društvenih kampanja;
  • Nosilac i rukovodilac sistema kulturnih institucija;
  • Kopirajter, art direktor u okviru različitih reklamnih agencija;
  • Dramski i medijski kritičar i analitičar;
  • Deo stručnih neakademskih funkcija u okviru dramskih umetnosti i medija (inspicijent, asistent režije, sekretar režije…).

U odnosu na poziciju budućeg zanimanja tvoje radno vreme može biti fleksibilno. Posao producenta je kreativan, izazovan, dinamičan i zahteva komunikativnost, trud i kontinuirani rad koji uz formalno obrazovanje vodi do uspeha.

Poslednjih godina potražnja za ovim zanimanjem raste, a tržište umetnosti uvek traga za inovativnim projektima.

Broj studenata na klasi određen je sa ciljem posvećivanja podjednake pažnje svakom studentu u vidu individualnog rada i konsultacija.

Paketi dodatnih kurseva za producente 21. veka

 

Osim raznovrsnih savremenih znanja i veština koje ćeš steći tokom studiranja na Fakultetu savremenih umetnosti, možeš da izabereš, potpuno besplatno, i pakete dodatnih kurseva i na taj način obogatiš svoje kompetencije. Paketi dodatnih kurseva obuhvataju Personal Development program i 4 dodatna kursa, koja biraš u skladu sa sopstvenim preferencijama i smerom koji pohađaš.

Kroz kurseve Personal Development Programa moći ćeš da ovladaš raznovrsnim poslovnim veštinama, a uz to, kao student smera Menadžment umetničke produkcije i medija, moći ćeš da izabereš neke od sledećih kurseva koji će na najbolji način dopuniti tvoje produkcijske kompetencije: Internet marketing, Preduzetništvo, Video-postprodukcija, Adobe After Effects, samomotivacija i motivacija drugih itd.

O svim dodatnim kursevima za smer Menadžment umetničke produkcije i medija pročitaj ovde »