PREDANOST PROFESORA

Experts focused on you: Profesori koji su uvek tu za vas

Za obrazovanje nove generacije umetnika presudni su njihovi mentori, šefovi klasa i ostali profesori. Oni ne samo da prenose znanje, već značajno utiču na oblikovanje i usmerenje budućih profesionalaca, umetnika i radnika u kulturi.

Ideali, načini razmišljanja, iskustvo i vizija su ono što umetnike svih generacija povezuje, pa tako i profesore sa njihovim studentima.

Profesori su primer na koji se studenti ugledaju. Pored toga što su izuzetno priznati i cenjeni umetnici, oni su odlični pedagozi koji izlaze u susret svakom studentu. Predani su podučavanju novih generacija umetnika i posvećeni razvoju njihovih talenata.

781px

Kakav mora biti profesor da bi predavao na Fakultetu savremenih umetnosti?

Da bi kvalitet nastave i komunikacije profesora i studenata ispunjavao najviše standarde kvaliteta, Fakultet savremenih umetnosti ima visoke kriterijume pri odabiru i zapošljavanju profesora.

Ovo su neke od karakteristika profesora koji predaju na FSU:

 • Ugledna umetnička karijera
 • Bogato profesionalno iskustvo
 • Dostupnost studentima
 • Odlične veštine interaktivnog prenošenja znanja
 • Iskustvo u pedagoškom radu
 • Otvorenost ka idejama studenata
 • Entuzijazam i ljubav prema podučavanju
 • Podrška i ulivanje samopozdanja studentima
 • Poznavanje savremenih umetničkih tokova
 • Prepoznavanje skrivenih talenata kod studenata
 • Motivacija i želja za radom sa studentima

„Volim da predajem koliko volim da stvaram”

Profesori koji vole svoj posao su dobri profesori. Pored toga što prenose svoja znanja i iskustva, oni uživaju i u kreatvnom procesu koji dele sa studentima. Njihova želja za prenošenjem znanja je ono što pokreće, i zbog toga je predanost profesora od ključne važnosti.

NikolaOdličan profesorski kadar. Usudiću se da kažem: najbolji u zemlji.

To je nešto što je najvažnije, tako da svim mladim budućim studentima, konkretno glumcima, savetujem iz sveg srca da upišu FSU.

Otvaraju se neke nove mogućnosti i ja stvarno verujem u svetlu budućnost našeg fakulteta. 

Nikola Ugrinović, diplomac na odseku Dramskih umetnosti – Glume

Uspeh profesora meri se uspehom njegovih učenika, i zato oni rade sve kako bi studenti Fakulteta savremenih umetnosti bili spremni za blistavu karijeru budućih umetnika.

Entuzijazam i interaktivna predavanja

Na Fakultetu savremenih umetnosti nastava je interaktivna, što znači da studenti učestvuju u svakom predavanju, doprinose svojim idejama, slobodno izražavaju svoje mišljenje i komuniciraju sa profesorom i kolegama.

U toj interakciji profesor ima važnu ulogu. On usmerava razgovore, podstiče razvoj potencijala koje studenti nose u sebi i pomaže im da otkriju sve svoje talente.

Kroz interaktivna predavanja i razgovore, profesori i studenti međusobno razmenjuju ideje, razvijaju koncepte i inspirišu jedni druge. U takvoj atmosferi vlada entuzijazam koji je dragocen i zbog toga studenti i njihovi mentori ostaju bliske kolege i saradnici i nakon završetka školovanja.

Individualan pristup svakom studentu

Profesori neguju individualni pristup i uzimaju u obzir da je svaki mladi umetnik drugačiji. Oni su na raspolaganju studentima za sva pitanja kako na predavanjima, tako i na konsultacijama i elektronskim putem.

MarijaaFakultet savremenih umetnosti pruža puno mogućnosti.

Mogu iz svog iskustva da kažem jer sam zaposlena, a Fakultet savremenih umetnosti mi je omogućio da se doškolujem. Ovde studenti imaju punu podršku profesora.

Na primer, ja sam bila zaspali umetnik, a oni su uspeli da probude u meni nešto što čak nisam bila ni svesna da imam.

Marija Luković, studentkinja na odseku Likovnih umetnosti

Profesor koji veruje u vas je onaj koji će vas izvesti na pravi put, a osim toga što će vam dati znanje, on će vam uliti samopouzdanje, negovati vaš talenat i poštovati vaše izbore. Ovako razvijen odnos mentora i studenta presudan je za vašu buduću umetničku karijeru.