PRELAZAK SA DRUGIH FAKULTETA

Jednostavan prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola

Akademija lepih umetnosti i multimedija omogućava studentima lak i brz prelazak sa drugih fakulteta i visokih škola.

Sve što je potrebno jeste da pozovete na broj telefona +381 11 2096 777, radnim danima od 9 do 20 časova i dobićete našeg savetnika za upis, koji će sa vama proći kroz sve korake upisa.

Imajte u vidu da je neophodno da priložite uverenje o položenim ispitima na drugom fakultetu ili visokoj školi koju ste pohađali.

Upoređivanjem studijskih programa, donosi se odluka o polaganju prijemnog ispita ili o broju priznatih ispita.

Postani deo generacije 2017/18. ALUM-a

Akademija lepih umetnosti i multimedija pobrinula se da prelazak sa druge obrazovne institucije maksimalno olakša i pojednostavi budućim studentima.

Spisak položenih ispita i silabuse možete nam proslediti putem mejla na office@alum.edu.rs.

Podnošenjem pismenog uverenja o položenim ispitima donosi se zvanična odluka.

Dokumenta potrebna za upis na Akademiju lepih umetnosti i multimedija:

 • popunjen ŠV obrazac,
 • kopija lične karte,
 • overene kopije svedočanstava iz srednje škole,
 • overene kopije diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • plan i program studija sa opisima predmeta,
 • potvrda o položenim ispitima iz prethodne škole.

U zavisnosti od fakulteta ili više škole, nakon dogovora sa stučnom komisijom ALUM-a, omogućeno je priznavanje pojedinih položenih ispita.

Prelazak bez polaganja prijemnog ispita:

 • Ukoliko želite da studirate produkciju, a pre toga ste položili prijemni ispit na nekom od društveno-humanističkih fakulteta, oslobođeni ste obaveze ponovnog polaganja prijemnog ispita.
 • Ukoliko se odlučite za odseke Likovne umetnosti i Dizajn, a pre toga ste položili prijemni na drugom umetničkom fakultetu ili višoj školi.
 • Ukoliko želite da pređete na ALUM sa studijskog programa glume nekog drugog fakuteta.

Akademija lepih umetnosti i multimedija nastoji da izađe u susret svim pojedinačnim zahtevima studenata.
Na vama je da odaberete smer koji najviše odgovara vašim interesovanjima, a za sve dodatne informacije kontaktirajte sa nama na: +381 11 20 96 777.