Jelena Stojanović

Jelena Stojanović

redovni profesor

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Istorijske nauke

Predmeti:
Istorija umetnosti, Likovne poetike, Performans i performativnost u vizuelnim umetnostima, Teorije savremene umetnosti

 • Osnovne studije istorije umetnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1972
 • Magistarske studije iz istorije umetnosti i muzeologije, Université de Paris I, Sorbonne, Pariz, 1978.
 • Doktorat iz teorije i metodologije savremene umetnosti, Université de Paris I, Sorbonne, Pariz, 1981.

Jelena Stojanović istražuje i predaje modernu i savremenu umetnost sa posebnim naglaskom na posleratnoj francuskoj umetnosti i načinima na koji su hladnoratovske diskurzivne prakse uticale na definisanje umetnosti i estetike o čemu je zajedno sa Annom Botta organizovala medjunarodni panel (“Colonization of Everydayness: Cold War Histories”, College Art Association Annual Conference, Georgia, USA, 2005).

Za svoj rad dobila je niz nagrada i priznanja, kao što je nacionalna nagrada Lazara Trifunovića (2012). Pre dolaska na Akademiju lepih umetnosti 2010 godine, predavala je istoriju umetnosti i na Ithaca College, Cornell University u Sjedinjenim Americkim Drzavama,Sydney University u Australiji, Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Istovremeno se aktivno bavila kustoskom praksom kao direktor i kustos Handwerker Gallery u Itaki (Ithaca College), gde je organizovala veliki broj medjunarodnih izložbi, predavanja, proekcija, kustosu Beogradu (Muzej savremene umetnosti) i u Parizu (Galerie Beaubourg).

Član je medjunarodnih udruženja istoričara umetnosti i kritičara, CAA, Radical Art Historians, AICA.Trenutno radi na rukopisu UMETNOST I REVOLUCIJA o načinima definisanja savremene umetnosti u Beogradu pedesetih godina prošlog veka, kao i na studiji o hladnoratovskim diskurzivnim praksama u umetnosti i kulturi Evrope.

 • The Gulf: High Culture/ Hard Labor
  Andrew Ross ed. OR Books, 2015 (Rad sa Todd Ayoung)
 • “The Situationist International, Cold War, Comics and the Youth Question“
  (Poglavlje) u Comics and Politics, Stephan Packard ed. C.Bachmann Editions, 2014.
 • Savremena umetnost i muzej, Kritika političke ekonomije umetnosti.
  (Priredjivač ) Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2013.
 • “Imaginarni muzej vandalizma” (Studija) u Prostori pamćenja-Spaces of Memory, Filozofski fakultet, Beograd, 2013. The Big Sleep, Citanka (Priredjivač), Galerija Nadezde Petrovic, Cacak, 2012.
 • “Avant-gardes, Neo-avantgardes and the Culture of Protest” (Poglavlje) u A History of Visual Culture: Western Civilization from the 18th to 21st Century, Jane Kromm and Susan Bakewell. Berg Publishers, 2010.
 • “Muzej i modernizam, dijalektika performativnosti” (Studija) Zbornik Narodnog Muzeja XVIII/2. 2008.
 • “Internationaleries: Collectivism, the Grotesque and Cold War Functionalism 1948-1969” (Poglavlje) u Collectivism After Modernism, Blake Stimson and Gregory Sholette. University of Minnesota Press. 2007 (Prevedeno na srpski Kolektivizam posle modernizma, Klio, 2010)
 • “BORBA PETLOVA – Ogled o počecima definisanja hladnoratovskog modernizma u FNRJ”, Zbornik radova sa Naučnog skupa posvećenom Petru Lubardi (1907-1974) Beograd, Kuća legata, 2017, 67-74.