Zoran Ristić

Zoran Ristić

doktor poslovnog upravljanja

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Marketing

Predmeti
Osnovi menadžmenta, Osnovi marketinga, Menadžment ljudskih resursa

Zoran Ristić je doktor poslovnog upravljanja koji je do svog zvanja stigao studirajući na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Prvu diplomu stekao je 1998. godine u oblasti marketinga, a tri godine kasnije magistrirao je na istom fakultetu. Od 2009. godine angažovan je kao uspešan predavač.

  • „Interni odnosi – od gubitka do profita“, Zbornik naučnih radova Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2002.. (str. 85 – 97), više drugih stručnih radova u časopisima: „Poslovna politika”, „Nova trgovina“, „Direktor“, „Ekonomski vidici“;
  • U okviru rada na projektu Ministarstva za nauku i tehnologiju R. Srbije (1999. – 2006.) napisao više stručnih radova na teme: „Interni odnosi u preduzeću u tranziciji“, „Dijalog i beskonfliktna komunikacija“, „Neformalne mreže komuniciranja u organizacijama“;
  • U okviru rada na projektu Svetske banke i Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku R. Srbije (2004.) napisao više stručnih radova na teme: „Komparativna analiza dijaloga u društvima zemalja u tranziciji“, „Komparativna analiza dijaloga u zemljama Evropske Unije“, „Metode unapređenja komunikacija u društvima u tranziciji“;
  • „The role of the international financial institutions in South Eastern Europe countries and European integration process“, European Commission and ITUC, 2007. (stručni rad sa Feis B., Mihailović B., Mocanu V., Muhibić S., Zaikova M., Zafirovski J., Xhafa E.);
  • „Principi menadžmenta“ (2013) Akademija lepih umetnosti; „Ponašanje potrošača“ (2011.), „Analiza tržišta za preduzetnike“ (2011.), „Zaposlenost i tržište rada“ (2012.), Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd (priručnici za polaganje ispita);
  • „Efekti privatizacije u Srbiji“, SES R. Srbije i SLA, Beograd 2011 (zajednički rad sa članovima Stalnog radnog tela za ekonomska pitanja);
  • „Efekti privatizacije u Srbiji – izneverena očekivanja i ostvarenja u praksi“, zbornik radova: „Lavirinti tranzicije“, Friedrich Ebert Stiftung, Fakultet političkih nauka, Centar za demokratiju, Beograd, 2012. (str. 111 – 123);
  • „Marketing“, Akademija lepih umetnosti, Beograd, 2013;
  • „Uticaj procesa privatizacije na industrijski sektor u Srbiji“, zbornik radova: „Deindustralizacija u Srbiji – Mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora“, Institut ekonomskih nauka, Beogradska bankarska akademija Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, mart 2014. (str. 225 – 243);
  • „Srpska ekonomija pred izazovima reformi i izlaska iz krize – trebaju li nam novi odgovori za oporavak srpske ekonomije“, Zbornik radova sa naučnog skupa: „Ekonomija i kriza – treba li nam novi odgovor“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet – Pale, septembar 2014. (str. 200 – 208).