Akademija lepih umetnosti i multimedija

Studentski portal »

Osam studenata Akademije lepih umetnosti i multimedija sa odseka Menadžment umetničke produkcije i medija učestvovalo je u realizaciji ovogodišnjeg 45. Međunarodnog filmskog festivala – FEST. Ovaj angažman predstavlja dragoceno iskustvo i korisnu praksu, koju studenti ALUM-a stiču već tokom školovanja.

Izabrani studenti ALUM-a dobili su priliku da se pridruže organizaciji poznatog filmskog festivala, nakon sjajnog predstavljanja svojih sklonosti i dosadašnjih iskustava na kastingu održanom u prostorijama Centra beogradskih festivala, CEBEF.

FEST_slajfna

Zapažen doprinos studenata tradicionalnoj filmskoj manifestaciji

Tokom stručne prakse koju su stekli angažmanom u realizaciji FEST-a, studenti su imali prilike da vide kako funkcioniše jedan festival, sagledaju sve elemente koji čine organizaciju ovakve manifestacije i poslove koje obavljaju različiti učesnici kako bi se ona održala.

Studenti su bili raspoređeni na različitim pozicijama u nekoliko dvorana u kojima se festival održavao i svojim učešćem su dali veliki doprinos funkcionalnosti događaja. Većini studenata je učešće u organizaciji manifestacije sa tradicijom, kao što je FEST, novo iskustvo, što im nije smetalo da se odlično pokažu u zadacima koji su im povereni.

Želja da doprinesu što boljoj realizaciji međunarodne filmske smotre pomogla je studentima da se izbore sa svim izazovima sa kojima su se suočavali u okviru svojih sektora, bez obzira na njihovu složenost i zahtevnost, i tako pokažu svoju zrelost i profesionalnost, čak i u situacijama u kojima po prvi put nalaze.

Značajno iskustvo koje se pamti

Kroz angažman na 45. FEST-u studenti su mogli direktno da vide kako „iza kulisa” izgleda organizacija međunarodnog festivala, na koji način se odvija komunikacija između učesnika događaja, što za njih predstavlja jedno novo i značajno iskustvo. Ovo je samo jedna od brojnih prilika koje studenti ALUM-a imaju za sticanje praktičnih znanja tokom studija.

Svi studenti ALUM-a koji su učestvovali u realizaciji FEST-a stekli su korisna znanja i veštine, interesantna poznastva i vrlo pozitivne utiske, zbog čega će rado iskoristiti i buduće prilike za stručnu praksu tokom studija i sticanje divnih iskustava.