Božidar Đurović

Božidar Đurović

Redovni profesor

Mail adresa: bozidar.djurovic@alum.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Gluma

 1. Akademska karijera:

  Božidar Đurović diplomirao je pozorišnu i radio režiju na Akademiji lepih umetnosti u Pragu 1988. godine, a četiri godine kasnije na istom fakultetu stekao je i zvanje magistra. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija angažovan je kao redovan profesor na katedri za glumu od 2013. godine.

 2. Dosadašnja radna karijera:
  • Umetnički direktor scene Zemun od 1991 do 1993;
  • direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu od 2005 do 2008;
  • upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od 2009 do 2012;
  • selektor, umetnički direktor i član žirija mnogih pozorišnih festivala (Dani Zorana Radmilovića, Glumačke svečanosti Milivoje Živanović, Dani komedije u Jagodini, Festival monodrame i pantomime u Zemunu).
 3. Reprezentativne reference:
  • Žorž Fejdo, Ja svoga supruga ne varam, 1988., Prag;
  • Kovačević, Urnebesna tragedija, Narodno Pozorište, Šabac, 1991.
  • V.Ognjenović, Maj nejm iz Mitar, Crnogorsko Narodno Pozorište, 1993, Podgorica
  • Miler, Tužna je nedenja, Narodno Pozorište Beograd, 1992.
  • Đ.Verdi, Bal pod maskama, Narodno Pozorište u Beogradu, 2006.
  • Franko Alfano, Vaskrsenje, Srpsko Narodno Pozorište, Novi Sad, 2007.
  • F.Veber, Večera budala, Zvezdara teatar, 2008.
  • D.Kovačević, Profesionalac, Teatar Sozirija, Kijev, 2009.
  • S.Prokofljev, Zaljubljen u tri narandže, Narodno Pozorište u Beogradu, 2011 sa J. Menclom
  • B.Nušić, Sumnjivo lice, Zvezdara teatar, 2009.
 4. Drugi relevantni podaci:
  • Prevodi drama sa češkog i slovačkog jezika objavljeni u stručnim časopisima i u knjizi  Bila bolest – češki dramski kvartet, Danilovgrad, 1995 i pozorišni eseji objavljeni u Scena-i, Književnim novinama, Ovdje.
  • Umetnički direktor scene Zemun od 1991 do 1993.,
  • direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu od 2005 do 2008.,
  • Upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od 2009 do 2012.
  • Selektor,  umetnički direktor i član žirija mnogih pozorišnih festivala (Dani Zorana Radmilovića, Glumačke svečanosti Milivoje Živanović, Dani komedije u Jagodini, Festival monodrame i pantomime u Zemunu.
  • U svojstvu gostujućeg profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu predaje elemente režije studentima scenskog prostora i scenskog kostima. Govori češki, slovački  jezik. Za rediteljski rad nagrađivan.