Saša M. Filipović

Saša M. Filipović

Redovni profesor

Mail adresa: sasa.filipovic@alum.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Crtanje i slikanje

 1. Akademska karijera

  Saša Filipović je diplomirao i magistrirao na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu. Zvanje doktora stekao je na Akademiji lepih umetnosti i multimedija na kojoj se kasnije i zaposlio kao redovan profesor na kaderi za crtanje i slikanje.

 2. Samostalne izložbe:
  • Crteži i slike, 38. Festival mladih Srbije, Knjaževac.;
  • Glave 2001, Centar za kulturu Sopot.;
  • Crteži, Akademia nacional de belas artes „San Alejandro“ – Habana, Cuba.;
  • 40 Mučenika-slike,Galerija FLU, Beograd;
  • Slike, Galerija doma kulture, Kosovska Kamenica;
  • 2011.Istorija-crteža, Galerija Kolarčeve zadužbine, Beograd;
  • Crteži, Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac;
  • Radovi na papiru, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad.
 3. Kolektivne žirirane izložbe:
  • Godišnja izložba, Kolarčeva zadužbina;
  • 2012.Izložba profesora, Narodni muzej, Vranje;
  • Mali format,Kulturni centar Novog Pazara;
  • Muzej grada, Prijedor;
  • Mozaik malog formata, Malagalerija ULUPUDS-a;
  • Zapis, Galerija Beograd;
  • IX Beogradski salon, Dom vojske, Beograd;
  • ZILIK, Stara kapetanija, Zemun;
  • V beogradski Bijenale crteža,Cvijeta Zuzorić, Beograd;
  • Zemunski salon, Stara kapetanija, Zemun;
  • Centar savremene umetnosti, Crna Gora, Podgorica;
  • IX Bijenale crteža, Beograd;
  • Majska izložba grafike, Grafički kolektiv, Beograd;
  • 42. Oktobarski salon, Šabac;
  • IX Bijenale crteža; Studentski grad, Beograd;
  • HEIL KUNST, Narodni muzej, Vranje,Aleksinac;
  • Vidovdan 2014, Galerija Doma kulture., Gračanica.
 4. Komercijalna realizacija umetničkog dela:
  • Otkupna nagrada za mozaik, 1998.;
  • Konzervacija i restauracija pasaža Zadužbine Nikole Spasića, 2012;
  • Izrada kivorijuma za crkvu Sv. Joakima i Ane 2014.
  • Rukovodilac Internacionalne studentske likovne kolonije „Dečje selo“, Sremska Kamenica od 2001 do 2006; rukovodilac Internacionalne studentske kolonije Plav 2011.
  • Učešće na konferenciji „PROGRAM KREATIVNA EVROPA 2014-2020:Srbija i perspektive evropske saradnje“
  • Član žirija 12. Bijenala studentskog crteža SCG 2006.;
  • Predsednik žirija 16. Bijenala studentskog crteža,
  • Recezent pri Komisiji za akreditaciju studijskih programa,
  • Stručni saradnik pri Nacionalnom prosvetnom savetu, 2014.
  • Nagrada za mozaik FLU;
  • Nagrada za crtež 10. Bijenala studentskog crteža SCG;
  • Stipendija iz fonda „Petar Lubarda“; 2002. Nagrada 10. Beogradskog salona;
  • Nagrada, na konkursu Umetnost i sport.
  • Mentorstva: na master radovima 15, na diplomskim radovima 15.
  • Učešće u komisijama za odbranu magistarskih radova
  • Izložba crteža, „Akademija nacional de bellas artes San Alejandro“ Habana, Kuba 2001
  • Projekat „Portret srećnog olimpijca EYOF“, Beograd;
  • Projekat „Profesor i njegovi studenti“, Beograd;
  • Projekat „Festival primenjene informatike i umetnosti“,Beograd;
  • Projekat „Noć otvorenih ateljea“, Beograd; Projekat „Konzervacije i restauracije pasaža Zadužbine Nikole Spasića“;
  • Projekat „Konzervacije i restauracije ikonostasa u crkvi Sv. Arh. Gavrila“, V.Ropotovo;
   Projekat „Kivorijum za crkvu Sv. Joakima i Ane“, Kaluđerica;
  • Projekat „Kameni ikonostas za crkvu Sv. Joakima i Ane“, Kaluđerica.
  • Prodekan za nastavu Akademije lepih umetnosti u Beogradu;
  • Dekan Akademije lepih umetnosti u Beogradu;
 5. Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika:
  • Trenutno učešće na projektima
  • Izrada kamenog ikonostasa za crkvu Sv.Joakima i Ane u Kaluđerici
 6. Usavršavanja:

  Trenutno je doktorant na doktorskim studijama Likovnih umetnosti ALUM, u Beogradu.
  Angažovanje u razvoju nastave: učestvovao u projektovanju i izradi studijskog programa slikarstva osnovnih, master i doktorskih studija; organizovao 8 diplomskih izložbi; samostalno javno predstavljanje 5 studenata; samostalno i sa svojim studentima učestvovao u 5 humanitarnih akcija.