UPISNA PROCEDURA

Kako izgleda upisna procedura na Fakultetu savremenih umetnosti

Procedura upisa na Fakultetu savremenih umetnosti razlikuje se u odnosu na odsek i nivo studija koji želite da upišete.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Na osnovne studije Fakulteta savremenih umetnosti možete da se upišete ukoliko imate završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili najmanje dva razreda srednje škole i položen dopunski ispit.

Svake godine u prvu godinu upisuju se ukupno 122 studenta, raspoređena na studijske programe:

Programi na osnovnim studijamaBroj ESPBUkupan broj studenataSlobodna mesta
Likovne umetnosti240 ESPB122
Dramske umetnosti – Gluma180 ESPB151
Dizajn180 ESPB35 3
Menadžment umetničke produkcije i medija240 ESPB60 2

Kako biste obezbedili svoje mesto, postrebno je da se prijavite i na prijemnom ispitu pokažete svoj talenat i spremnost da radite na svom usavršavanju. Rang-lista utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjem obrazovanju (od 8 do 20 bodova) i ispita provere sklonosti i sposobnosti (od 0 do 80 bodova).

Tokom godine imate 3 šanse da upišete Fakultet savremenih umetnosti, i to u junskom, julskom i septembarskom upisnom roku. Imajte u vidu da su cene školarine najniže u junskom upisnom roku, i da je zbog toga važno da se prijavite na vreme.

Junski upisni rok 
Podnošenje prijavado 19. juna
Polaganje prijemnog ispitaod 22. do 26. juna
Objavljivanje rang-liste30. juna
Upisod 1. do 3. jula

* Prijave za smer Menadžment umetničke produkcije i medija se podnose svakodnevno, a prijemni ispit polaže u terminu koji se utvrđuje sa svakim kandidatom do upisa predviđenog broja.

Avgustovski upisni rok  
Podnošenje prijavado 8. avgusta
Polaganje prijemnog ispitaod 11. do 15. avgusta
Objavljivanje rang-liste18. avgusta
Upisod 21. do 24. avgusta

*Podnošenje prijava za prijemni ispit iz glume do kraja juna. Prijemni ispit u prvoj polovini jula.

Septembarski upisni rok 
Podnošenje prijavado 9. septembra
Polaganje prijemnog ispitaod 12. do 17. septembra
Objavljivanje rang-liste21. septembra
Upisod 22. do 25. septembra

*Kandidat koji nije stekao uslov za upis ima pravo podnošenja prigovora dekanu u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang-liste. Dekan odlučuje odmah o uloženom prigovoru.

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

 • prijava na konkurs (dobija se na Fakultetu),
 • svedočanstva iz srednje škole i diploma,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati naknade od 10.000,00 dinara za polaganje prijemnog.

Dokumenta potrebna za upis

 • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • ŠV obrasci i indeks, koje kandidati dobijaju na Fakultetu savremenih umetnosti.

Školarina

OdsekCena za prijave do 31. 12.Puna cenaNa 12 rata
(iznos rate)
Dramske umetnosti – Gluma26003600217
Likovne umetnosti24003600200
Dizajn17503600146
Menadžment umetničke produkcije i medija12002700100

* Iznos školarine za prijavljene do 31.12.2017. je prikazan za plaćanje odjednom. U tom slučaju, osnovna cena je umanjena za 10%, dok se za jednokratno plaćanje semestra odobrava popust od 5%.
** Školarina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu master studija možete da se upišete ukoliko imate završen prvi stepen visokog obrazovanja iz oblasti likovnih, primenjenih ili dramskih umetnosti i prosek na osnovnim studijama najmanje 8,00.

Ako je vaš prosek ispod ove ocene, i dalje možete upisati master studije uz prethodno položen kvalifikacioni ispit.

Rang-lista se utvrđuje na osnovu prispelih prijava i formira se prema konkursnoj dokumentaciji.

Program master studija  
Likovne umetnosti – Slikarstvo
60 ESPB10 studenata
Dramske umetnosti – Gluma120 ESPB10 studenata
Dizajn120 ESPB

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

 • prijava na konkurs (dobija se na FSU),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diploma osnovnih studija,
 • dokaz o uplati naknade za prijavljivanje u iznosu od 10.000,00 dinara.

Dokumenta potrebna za upis

 • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • ŠV obrasci i indeks, koje kandidati dobijaju na Fakultetu savremenih umetnosti.

Školarina

OdsekCena za prijave do 31. 12.Puna cenaNa 12 rata
(iznos rate)
Dramske umetnosti – Gluma25003.900208
Likovne umetnosti – Slikarstvo25003.900 208

* Iznos školarine za prijavljene do 31.12.2017. je prikazan za plaćanje odjednom. U tom slučaju, osnovna cena je umanjena za 10%, dok se za jednokratno plaćanje semestra odobrava popust od 5%.
** Školarina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu master studija možete da se upišete ukoliko imate završen drugi stepen visokog obrazovanja iz oblasti likovnih, primenjenih ili dramskih umetnosti i prosek na osnovnim studijama najmanje 8,00.

U drugu godinu doktorskih studija možete se upisati ukoliko ste završili specijalističke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

U treću godinu doktorskih studija možete se upisati ako ste završili magistarske studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na osnovu prispelih prijava i formira se prema konkursnoj dokumentaciji.

Programi doktorskih studija  
Likovne umetnosti180 ESPB5 studenata
Dramska umetnost180 ESPB3 studenta

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs

 • prijava na konkurs (dobija se na FSU),
 • portfolio,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diploma osnovnih, master, specijalističkih odnosno magistarskih studija u zavisnosti od godine za koju se kandidat prijavljuje,
 • dokaz o uplati naknade za prijavu u iznosu od 10.000,00 dinara.

Dokumenta potrebna za upis

 • dve fotografije formata 3,5×4,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • ŠV obrasci i indeks, koje kandidati dobijaju na Fakultetu savremenih umetnosti.

Školarina

OdsekCena za prijave do 31. 12.Puna cenaNa 12 rata
(iznos rate)
Dramska umetnost30003.900 250
Likovne umetnosti30003.900 250