Akademija lepih umetnosti i multimedija

Studentski portal »

Uprava fakulteta

Dekan i prodekani:

Dekan:
prof. mr Saša Filipović
e-mail: sasa.filipovic@fsu.edu.rs

Prodekan za nastavu:
doc. dr Đorđe Mandrapa
e-mail: djordje.mandrapa@fsu.edu.rs

Prodekan za razvoj:
prof. dr Valentin Kuleto
e-mail: valentin.kuleto@fsu.edu.rs

Pomoćnici dekana:

Pomoćnik dekana za kvalitet:
doc. dr Aleksandar Kušić
e-mail: aleksandar.kusic@fsu.edu.rs

Pomoćnik dekana za marketing:
doc. Jelena Blečić
e-mail: jelena.blecic@fsu.edu.rs

Pomoćnik dekana za akreditaciju:
prof. dr Aleksandar Kostić
e-mail: aleksandar.kostic@its.edu.rs

Pomoćnik dekana za razvoj i saradnju:
doc. Petar Stanojlović
e-mail: petar.stanojlovic@fsu.edu.rs

Rukovodioci departmana:

Rukovodilac Departmana dramskih umetnosti:
prof. Božidar Đurović
e-mail: bozidar.djurovic@fsu.edu.rs

Rukovodilac Departmana vizuelnih umetnosti:
prof. mr Đorđe Stanojević
e-mail: djordje.stanojevic@fsu.edu.rs

Rukovodilac Departmana produkcije umetnosti i medija:
doc. Petar Stanojlović
e-mail: petar.stanojlovic@fsu.edu.rs

Sekretarijat:

Sekretar:
Zoran Krčmar, dipl. pravnik
e-mail: zoran.krcmar@its.edu.rs

Savet:

Predsednik Saveta:
prof. dr Slavko Pokorni
e-mail: slavko.pokorni@its.edu.rs

Savetnici:

Savetnik dekana:
prof. emeritus Vida Ognjenović
e-mail: vida.ognjenovic@fsu.edu.rs