Andrea Ratković

Andrea Ratković

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Filozofija sa estetikom, Komunikologija

Predmeti:
Estetika, Antropologija

Andrea Ratković završila je osnovne i master studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2010.), gde je stekla i zvanje doktora društveno-humanističkih nauka.
Na Fakultetu savremenih umetnosti izabrana je u zvanje docent 2017.godine.

 • Andrea Ratković (2016), „Filozofija i dekonstrukcija jednog ideološki obojenog pogleda na svet“ u: Ćurko B., Zagorac I. (ur.), Perspektive filozofije, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2016, UDK 1:316.7, ISBN 9789531641760 (str. 345-362)
 • Andrea Ratković (2017), „Hermeneutika (ne)kulture sećanja: O značaju (samo)kritičkog suočavanja sa prošlošću“ u: Valić Nedeljković D., Knežević N., Sremac S., Gruhonjić D. (ur.), Politike sećanja i zamrznuti konflikt. Postjugoslovenski prostor i širi kontekst, Centar za istraživanje religije, politike i društva, Odsek za medijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2017, (str. 18-28)
 • Andrea Ratković (2012), „Produkovanje umetnosti u eri masovnog konzumerizma“ u: Uspenski E., Kolarić V. (ur.), U traganju za umetničkom formom: između književnosti, filma, pozorišta i drugih medija (zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije), Fakultet dramskih umetnosti, Beograd, UDK 7.01: 316.325, COBISS.SR-ID 194210060 (str. 179-182)
 • Andrea Ratković (2015), „Mediji u službi ideologizovanih političkih strategija“ u: Valić Nedeljković D., Knežević N., Gruhonjić D. (ur.), Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu (e-zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu), Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, Novi Sad; Centar za istraživanje religije, politike i društva, Novi Sad, (316.774:1 UDK 321.01:316.77), COBISS.SR-ID 296628743 (str. 176-192)
 • Andrea Ratković (2015), „Jezik medija kao instrument ideološko-političkih instrumentalizacija društvenih subjekata“ u: Pralica D., Šinković N. (ur.), Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene 5 (Zbornik radova sa VII Međunarodne naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja), Filozofski fakultet, Novi Sad, UDC 316.774:32.019.51, COBISS.SR-ID 304683527 (str. 205-213)
 • Andrea Ratković (2015), „Medijske (re)interpretacije kulturnog konteksta i njihov uticaj na homogenizaciju društvenih odnosa“ u: Konteksti 2 (Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti), Filozofski fakultet, Novi Sad, COBISS.SR-ID 301300999 (str. 103-120)
 • Andrea Ratković (2017), „Uloga medijskog jezika u ideološkim (re)konstrukcijama prošlosti“ u: Konteksti 3 (Treći međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti), Filozofski fakultet, Novi Sad; COBISS.SR-ID 313129479 (str. 737-756)
 • Andrea Ratković (2011), „Gender Identities in General Media Culture“ in: VI International Interdisciplinary Symposium Encounter of Cultures: Programme and Book of Abstracts, COBISS.SR-ID 267947783
 • Andrea Ratković (2012), „Media and Gender Ideology as the Reality od Modern Serbian Society“ in: Contexts: Programme and Book of Abstracts, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, COBISS.SR-ID 275575047
 • Andrea Ratković (2012), „Multikulturalnost i nacionalna politika“ u: VI Mediteranski korijeni filozofije (program međ. simpozija), Hrvatsko filozofsko društvo, Odsek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Zagreb, ISSN 1848-4387
 • Andrea Ratković (2013), „Filozofija i dekonstrukcija jednog ideološki obojenog pogleda na svijet“ u: XXII Dani Frane Petrića, Hrvatsko filozofsko društvo, Cres, Hrvatska, ISSN 1848-2228
 • Andrea Ratković (2013), „Predstave rodnih identiteta u opštoj medijskoj kulturi“ u: Vraneš A., Marković LJ. (ur.), Kultura: U potrazi za novim paradigmama (zbornik rezimea i biografija učesnika konferenecije; Međunarodna naučna konferencija Kultura – u potrazi za novim paradigmama), Filozofski fakultet, Beograd, COBISS.SR-ID 197396492
 • Andrea Ratković (2013), „Mediji i seksualni identiteti“ u: I Riječki interdisciplinarni kongres studenata društvenih i humanističkih znanosti: Knjiga sažetaka, Filozofski fakultet, Rijeka, ISBN 978-953-7975-00-5
 • -Andrea Ratković (2014), „Medijske eksploatacije telesnosti u svrhu promovisanja irealnih telesnih ideala“ u: Hrvoje Jurić (ur.) Filozofija i tjelesnost (program međ. simpozija), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, ISBN 978-953-164-174-6
 • Andrea Ratković (2016), Hermeneutička kritika jezika medija, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 296 str, ISBN 978-86-80384-07
 • Andrea Ratković (2013), „Multikulturalnost i nacionalna politika“ u: Interkulturalnost, br. 5, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, UDC 316.722 UDC 304, ISSN 2217-4893, COBISS.SR-ID 261430535 (str. 64-82)
 • Andrea Ratković (2014), „Kultura seksualnosti i mediji: Koliko smo kao društvo otvoreni za diskurs o fenomenu ljudske seksualnosti?“ u: Interkulturalnost, br. 7, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, UDC 176:316.75]:316.774, ISSN 2217-4893, COBISS.SR-ID 261430535 (str. 70-83)
 • Andrea Ratković (2015), „Ideologizovani mediji i socio-kulturni diverzitet“ u: Interkulturalnost, br. 10, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, UDC 316.75:316.77 316.7, ISSN 2217-4893, COBISS.SR-ID 261430535 (str. 43-58)
 • Andrea Ratković (2012), „Fabrikovanje identiteta kroz jezik masovnih medija“ u: Interkulturalnost, br. 3, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, UDC 316.774 UDC 659.3, ISSN 2217-4893, COBISS.SR-ID 261430535 (str. 178-194)
 • Andrea Ratković (2017), „Mediji i ideološka pozadina jezika aktuelnih politika u Srbiji“ u: Politikon, br. 16, Vojvođanska politikološka asocijacija, Novi Sad, UDC 070.41:808.5]:316772 316.772, ISSN 2217- 883X, COBISS.SR – ID 270430471 (str. 56-71)
 • Pozvano predavanje „Hermeneutika jezika tela: O ekstralingvističkim aspektima komuniciranja u savremenoj kulturi“ u okviru III Međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dani slobodne misli (4. jun 2017; predavanje će biti publikovano u zborniku Jezik i (pseudo)osobenost)
 • Andrea Ratković (2015), „Uloga medija u afirmaciji ideologizovanih socio-kulturnih identiteta“ u: Ratković A. (ur.), Socijalne (de)konstrukcije identiteta (zbornik radova sa I Međ. interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dani slobodne misli), CEZASM, Sremski Karlovci, UDC 316.774:316.75 316.72, COBISS.SR-ID 301645575 (str. 129-143)
 • Andrea Ratković (2016), „Hermeneutika produktivnog (samo)zaborava kao bitnog aspekta kulture sećanja za razumevanje drugog kao drugačijeg“ u: Ratković A. (ur.), Percepcije drugog kao drugačijeg (e-zbornik radova sa II Međ. interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dani slobodne misli), UDC 801.73 008, COBISS.SR-ID 310979591(str. 155-163)
 • Ratković A. (ur.), Socijalne (de)konstrukcije identiteta (zbornik radova sa I Međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dani slobodne misli), CEZASM, Sremski Karlovci, 2015, COBISS.SR-ID 301645575
  -Ratković A. (ur.), Percepcije drugog kao drugačijeg (e-zbornik radova sa II Međunarodnog interdisciplinarnog studentskog skupa Karlovački dani slobodne misli), CEZASM, Sremski Karlovci, 2016, COBISS.SR-ID 310979591
 • Andrea Ratković (2013), „Multikulturalnost i nacionalna politika“ u: Interkulturalnost, br. 5, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, UDC 316.722 UDC 304, ISSN 2217-4893, COBISS.SR-ID 261430535 (str. 64-82)

Učešće u vođenju skupova, konferencija, manifestacija:

 • Karlovački dani slobodne misli, predsednica Organizacionog i Programskog odbora,2015.,2016.,2017.
 • Festival kratkih TV formi: Medijske (re)interpretacije identiteta, glavna projektna koordinatorka 2015.
 • Mala škola medija, glavna projektna koordinatorka ,2017.

Učešće u radu odbora, zakonodavnih tela i drugo:

 • Časopis Interkulturalnost, član uredništva, od 2015. godine

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.