Biljana Ćirić

predavač van radnog odnosa

mail adresa: biljana.ciric@link.co.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Književnost

Predmeti
Kreativno čitanje drame, Kreativno pisanje

Biljana Ćirić je doktorirala na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde je bila angažovana u izvođenju časova vežbi iz predmeta Književnost od renesanse do racionalizma. Radila je i na Velikotrnovskom univerzitetu, gde je predavala srpski jezik. Kao docent na Fakultetu savremenih umetnosti angažovana je od 2018. godine. Oblasti njenog istraživanja su savremena drama, raguzologija, teorija kulture i komunikologija.

Monografija:
„Etika i politika u novijoj dubrovačkoj drami“, Beograd: Ars libri, Zadužbina Vladete Jerotića, 2018.
Naučni radovi:

 • „Politika, poetika i etika u Gundulićevoj Dubravki”, Philologia Mediana, br. 4,
  Filozofski fakultet, Niš, 2012, 45-61, UDK 821.163.42-13.09 M51 (3)
 • „Interpretacija nacionalnih ideologema u drami Sveti Georgije ubiva aždahu Dušana Kovačevića”, Filologija i univerzitet, Zbornik radova s naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet I, Niš, 2012, 512-528, UDK 821.163.41.09-2 M63 (1)
 • „Ideološka orijentacija književne kritike u časopisu Mladost (1945-1952)“, Philologia Mediana, br. 5, Filozofski fakultet, Niš, 2013, 169-183, UDK 82.09:070.488 M51 (3)
 • „Dubrovčanin Ruđer Bošković – od kvantne teorije do pesništva“, (Gradac, časopis za književnost, umetnost i kulturu, Broj 180-181, Godina 38, Dom kulture Čačak i Umetničko društvo Gradac, Čačak, 2011, 255 str.), Philologia Mediana, br. 5, Filozofski fakultet, Niš, 2013, 634-637, UDK 51/52:929 M51 (3)
 • „Travnička hronika Iva Andrića kao mesto susreta sadašnjosti i prošlosti“, Zbornik radova s naučnog skupa Vreme i prostor u kulturi Bugara i Srba. Slavena, Varna, 2013. 259-275. M33 (1)
 • „Privatno i javno u dramama Nikše Gradija“, Filolog, časopis za jezik, književnost i kulturu, VII, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, 2013, 263-272, UDK 821.163.41/42.09-2 M52 (2)
 • „Novi istorizam i marginalizacija studija književnosti“, Jezik, književnost, marginalizacija, Zbornik radova, Niš, 2014. 109-121. UDK 82.09 M14 (4)
 • „Rukopis komedije Romantičizam dum Ivana Stojanovića“, Philologia Mediana, br. 6, Filozofski fakultet, Niš, 2014, 505-527, UDK 821.163.41.09-22 M51 (3)
 • „Retorika granice hrišćanstva: Razboji od Turaka Antuna Sasina i Gundulićev Osman“, 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, 2014. 33-37 M33 (1)
 • „Književnost Dubrovnika: značajan podsticaj budućim istraživačima. Zlata Bojović, Istorija dubrovačke književnosti, Srpska književna zadruga, 2014. Letopis Matice srpske, Novi Sad, 2015, 543-546.
 • „Funkcija reči i gestova u drami Biljane Srbljanović Mali mi je ovaj grob“, Zbornik radova Reč i gest u kulturi Bugara i Srba, Veliko Trnovo, 2015, 170-177.
 • „Zaboravljena komedija Romantičizam Ivana Stojanovića“, Zbornik radova s naučnog skupa Prostori koji više ne postoje. Sećanje kod južnih i zapadnih Slovena. Krakov, 2015, 19-29.
 • „Materinstvo u ratnim okolnostima: Smrt Majke Jugovića Iva Vojnovića“, Zbornik radova sa naučnog simpozijuma ŽENE, RAT, UMETNOST, održanog u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Nišu i Udruženja građana LITERA – 05. septembra 2014. godine, na Univerzitetu u Nišu, 2016, 89-100. M33 (1)
  Učešća na naučnim skupovima:
 • Nauka i savremeni univerzitet I, Filozofski fakultet, Niš, 2012.
  („Interpretacija nacionalnih ideologema u drami Sveti Georgije ubiva aždahu Dušana Kovačevića”)
 • Vreme i prostor u kulturi Bugara i Srba, Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije, Veliko Trnovo, 2013. („Travnička hronika Iva Andrića kao mesto susreta sadašnjosti i prošlosti“)
 • Jezik, književnost, marginalizacija, Filozofski fakultet, Niš, 2013. („Novi istorizam i marginalizacija studija književnosti“)
 • 2nd Conference for Young Slavists in Budapest, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, Budapest, 2012. („Retorika granice hrišćanstva: Razboji od Turaka Antuna Sasina i Gundulićev Osman“)
 • Reč i gest u kulturi Bugara i Srba, Univerzitet Sveti Ćirilo i Metodije,
  Veliko Trnovo, 2014. („Funkcija reči i gestova u drami Biljane Srbljanović Mali mi je ovaj grob“)
 • Žene, rat, umetnost. SANU i UG „Litera“, Niš, 2014. („Materinstvo u ratnim okolnostima: Smrt Majke Jugovića Iva Vojnovića“)
 • Prostori koji više ne postoje. Sećanje kod južnih i zapadnih Slovena,
  Jagelonski univerzitet, Krakov, 2015. („Zaboravljena komedija Romantičizam Ivana Stojanovića“).
 • Književnost i kontekst: Religija u umetničkim delima. SANU i UG „Litera“, Niš, 2015. („Retorika u Vaskrsenju Lazarevom Iva Vojnovića“)
 • Književnost i kontekst: Marginalizacija. SANU i UG „Litera“, Niš, 2016. („Etički i politički aspekti emigracije u Ekvinociju Iva Vojnovića“, u štampi)
 • Književnost i kontekst. Vrednosti: lokalno i univerzalno. SANU i UG „Litera“, Niš, 2018. („Od lokalnog do univerzalnog: Sistem vrednosti u dramama Dragi tata Milene Bogavac i Brod za lutke Milene Marković“, u štampi)
 • Balkanske kulturne veze, (Univerzitet u Velikom Trnovu „Sv. Ćirilo i Metodije“)
 • Proglašena za najboljeg diplomiranog studenta Departmana za srpsku i komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, u školskoj 2009/10. godini.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.