Maja Radulović Petrović

predavač

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Dizajn

Predmeti
Dizajn komunikacija

Maja Radulović Petrović je diplomirala na Fakultetu Dramskih Umetnosti, na Katedri za FTV kameru, a magistrirala na Univezitetu Umetnosti u Beogradu, radom “Smaragd – digitalni film – Animacija karaktera u kompjuterskim igrama”.

Od 1994, bavi se kompjuterskom grafikom, animacijom i obradom slike na računaru, učestvuje u izradi TV reklama, dizajnu plakata, i izradi kompjuterskih efekata. Učesnica na mnogim domaćim i svetskim festivalima animiranih filmova.

  • iF award 2011, produkt design, international award;
  • GOOD DESIGN award 2011, produkt design, international award;
  • iF 2010 award, corporative design, international award;
  • Creative Space Serbia, selected works, 2009,10,11,12;
  • Milano furniture fair, Zona tortona, Young talents show, selected works, 2007,08,09;
  • DMY Berlin design week, selected works, 2008, 09;
  • Stokholm furniture fair, Design zone, selected works, 2010;
  • Scandinavian furniture fair, Talent show, selected works, 2006,07;
  • SUPERNATURAL, prvonagrađeno i izvođačko rešenje eko-paviljon 2010;
  • MOBILNE TEZGE, trećenagrađeni rad 2010.