Marija Simonović

Marija Simonović

gostujući profesor

mail adresa:

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Gluma

Predmeti
Tehnika glasa

Rođena 02.08.1940.godine u Skoplju. Osnovnu školu, Muzičku(violona) i Gimnaziju završila u Kočanima (Makedonija), Višu pedagošku-muzički smer u Skoplju.

Diplomirala solo-pevanje na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof.Brune Špiler sa ocenom deset.

Magistrirala i Koncertni i Operski smer, takođe u klasi prof.Brune Špiler isto sa odličnom ocenom (10).

 • Solista Opere u Sarajevu od 1967-1987.godine u stalnom radnom odnosu, zatim honorarno gde je otpevala oko dvadesetak operskih uloga, među kojima i vodećeh: Đilda-“Rigoleto“ (Đ.Verdi)-10 godina u kontinuitetu, Norina-“Don Paskvale“(G.Doniceti), Jacinta-“Sablazan u Dolini Šentflorijanskoj“ (M.Logar)-praizvedba, Mizeta-“Boemi“ (Đ.Pučini), Cerlina-“Don Žuan“ (Mocart), Florami-“Mala Florami“ (I.Tijardović)-otpevala 68 puta u samo jednoj sezoni, Princeza Mi-“Zemlja smeška“ (Lehar), Pepita-“Most Svetoga Luja kralja“ (H.Rojter), Fjodor-“Boris Godunov“ (Musorgski), Stefanida-“Ivan Grozni“ (Korsakov) itd.
 • Na 7.jugoslovenskom natjecanju solista u Zagrebu 1971. godine osvojila treću nagradu.
 • Kao reproduktivni umetnik, održala 17 solističkih koncerata uz klavir, Filharmoniju i Simfonisjki orkestar RTV-Sarajeva, kao i dva u katedralima u Weizu i Angeru 1980.godine u okviru međudržavne kultruno-prosvetne saradnje sa Austrijom.
 • Od školske 1973/4. do 1985.godine radila na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i isturenom odjeljenju u Tuzli, kao honorarni asistent pripravnik, zatim asistent za predmete Solo pjevanje prof. Bruni Špiler na istoimenom odsjeku i Osnovi vokalne tehnike na Teoretskom odsjeku za dirigovanje i kompoziciju.
 • Od 1986. do marta 1995.godine vodila predmet Tehnika glasa na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu u stalnom radnom odnosu kao docent, vanredni i redovni profesor sa klasama profesora Glume: Boro Stjepanović-tri klase, Miralem Zupčević-dve klase, Nenad Dizdravević, Emir Kustruica-treći i četvrti semestar, Admir Glamočak i Aleksandar Jevđević.
 • 1990.godine u okviru stalne akcije Susreti akademija scenskih umjetnosti iz zemlje i inostranstva u Sarajevu pod nazivom “ZAJEDNO“, a u sklopu “Sarajevske zime“, predstavila je Akademiju scenskih umjetnosti iz Sarajeva sa predmetom Tehnike glasa prigodnim programom sa studentima druge i treće godine
 • Inovacije u praktičnoj nastavi (tehničke vežbe iz govorno-artikulacinog područja, područja vokaliza za izjednačavanjem glasovnog registra i proširivanje glasovnog obima sa svom tonskom artikulacijom i dinamičkim sjenčenjem glasa, kao i područja muzičko-tonske pripreme glumca za scensko pjevanje sa izvedbom 15 različitih muzičkih numera raznovrsnog sastava (popularnih pesama, songova, dueta, terceta, kvinteta do horske muzike).
 • Istovremeno radila honorarno na Franjevačkom teološkom fakultetu, kao i na RTV-Sarajeva u ekipi stručnjaka za realizaciju akcije “Program govora i vokalne tehnike“ gde je održala praktično oko devedeset predavanja na temu “Funkcija vokalnih organa i mišića i njihove funkcionalne mane u glasu u procesu fonacije“.
 • Na seminaru dopisnika Radio Sarajeva za sve jugoslovenske dopisnike iz svih cenrata eks. Jugoslavije 1988.godine u Neumu, održala predavanje na temu “Disanje, tehnika glasa i funkcija disanja u komunikaciji govora“.
 • Januara 1991.godine na “Otvorenoj katedri“ otvorene scene ASU “Obala“ u Sarajevu održala predavanje na temu “Prostor kao pojam u tehnici glasa“, a 1992.godine “Vrijeme kao pojam u tehnici glasa“.
 • Od 1995/6. do 2005/6.godine radila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu-odsek Gluma, kao profesor u stalnom radnom odnosu za predmet Tehnika glasa sa srpskim i mađarskim klasama profesora: Petar Banićević-dve klase, Vida Ognjenović, LJuboslav Majera, Đerđ Hernjak-dve klase, Laslo Šandor i Boris Isaković-dve godine.
 • Istovremeno isti predmet je vodila na sledećim akademijama:
  I-Akademija umetnosti “BK“ od 2001/2. do 2012. sa klasama profesora: Mirjana Karanović-tri klase, Predrag Ejdus-dve klase, Nebojša Dugalić-tri klase, Ivan Bekjarev-tri klase, Tihomir Arsić i Feđa Stojanović-po jedan semestar druge godine.
  II-Akademija umjetnosti-Dramski odsjek u Banja Luci od 2002/3. do 2008/9. sa klasama profesora: Vladimir Jevtović-dve klase, Željko Mitrović-dve klase, Nenad Bojić i Svetozar Rapajić.
  III.Akademija lepih umetnosti Beograd-od osnivanja do danas, sa klasama profesora: Miodrag Radovanović (Mrgud)-dve godine, Petar Zec-dve klase, Nebojša Bradić-Andrej Šepetkovski-dve klase i godinu master studija, Svetlana Ceca Bojković-Milica Kralj, Slobodan Šuljagić-Danijel Sič, Olivera Ježina-Anja Suša-dve godine, Ivan Bekjarev-Tanasije Uzunović, Nada Blam i Božidar Đurović-godinu dana.
  IV.Na Fakultetu savremenih umetnosti kao profesor po pozivu isto vodi predmet Tehnika glasa sa klasama profesora: Božidar Đurović-Nenad Maričić-dve klase, Vida Ognjenović-Ivan Bosiljčić i Branislav Lečić-Igor Đorđević-dve klase.

Pored predavanja na određenim temama, prethodno spomenutih:

 • Resital-“Tablica naša“ (tekst i muziku za jubilej 10 godina Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu)
 • Muziku i splet neobičnih artikulacionih i ritmičko-melodijskih vežbi na proznom tekstu i poeziji, više puta javno izvoiđeni u Sarajevu, Novom Sadu, Beogradu:
  1.Ivan Goran Kovačić-“Jama“ (prvo pevanje)
  2.Desanka Maksimović -“Tražim pomilovanje“ i “Za vojnička groblja“
  3.“Tablica naroda“
  4.Sanders-“Voliš li me-zašto pitaš“ (dve varijante, jedna za klasu na mađarskom jeziku na Akademiji u Novom Sadu)
  5.“Din-don“ harmonija zvona
  6.Ritam, govor i pevanje na brzalicama-četiri varijante
  7.Verlen-“Sentimetalni razgovor“
  8.Ritmičko-vokalna numera za predstavu “Bombardovali smo NJu Hejven“-Đ.Heler (Pozorište mladih-Novi Sad)
  9.Muzički intermeco-horska numera za grčku tragediju “Persijanci“ (Akademija “BK“, izvedeno na Sterijinom pozorju mladih i festivalu Grad-teatar Budva)
  10.Songovi i ritmičko-artikulacione numere za diplomsku predstavu “Kakav kupleraj“-Jonesko za klasu profesora Svetlane Bojković-Milice Kralj, ALU Beograd
  11.Songovi i ritmičko-artikulacione numere za kolokvijume i ispite antičkih tragedija “Antigona“, “Sedmorica protiv Tebe“, kao i “Snoviđenje u Noć Ivanjsku“-Šekspir.
 • Svojim autorskim resitalima prezentovala je akademije na mnogim svečanostima i raznim kulturnim manifestacijama (svečanim sednicama, ART finalima, Pozorje mladih..)
 • Kao saradnik radila na izradi nastavnog programa za predmet Solo-pjevanje od prvog do šestog razreda muzičke škole “29.novembar“ u Sarajevu.
 • Kao sekretar MO Sarajeva, inicijator i organizator mnogobrojnih priredbi uz obeležavanja značajnih datuma nove istorije: Kviz MO BiH pod nazivom “Mocart 72“ za nekoliko hiljada takmičara iz svih škola sa područja Bosne i Hercegovine; “Vozom u Operu“, gde su vanredne kompozicije dovozile učenike iz cele Bosne i Hercegovine na koncert i opersku predstavu u Sarajevu uz adekvatnu informaciju o sadržaju programa….
 • Kao priznati stručnjak bila je više puta član ili predsednik u raznim žirijima.Bila je zamenik predsjednika Saveta akademije, prodekan za nastavu i v.d. dekan Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu.