Mihailo Lujak

Mihailo Lujak

gostujući profesor

Mail adresa: mihailo.lujak@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Unutrašnja arhitektura

Predmeti:
Dizajn enterijera, Prostor-savremene teorije

Zvanje diplomiranog arhitekte u oblasti urbanizma Mihailo je stekao 1999. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a tri godine kasnije uspešno je odbranio i doktorski rad. Na Akademiji lepih umetnosti i multimedija kao gostujući predavač angažovan je od 2014. godine.

 • Lujak, Mihailo. „Yugoslav Modernism: Simulacrum of Social Reality”.  Historijski zbornik, Zagreb, br. 2. 2014;
 • Lujak, Mihailo. “Arhitektura jugoslovenskog modernizma: oprostoravanje društvene stvarnosti. u: Igor Duda. ur. Socijalizam na klupi. Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Pula, Hrvatska, 2013;
 • Lujak, M. Predojević, N. „Model savremene kulture – događaj kao arhitektonski koncept Sportske dvorane u Laktašima“, Savremeno graditeljstvo – Naučno-stručni časopis za graditeljstvo Republike Srpske, Banja Luka, br. 5, 2011;
 • „Spatialization of Social Process vs Singular Object of Architecture“, Spatium International Review, Beograd, no. 23, 2010. (Časopis se referira na SCI listi, prema kategorizaciji u naučnoj oblasti  Saobraćaj, urbanizam i građevinarstvo je rangiran za 2010. godinu kao M24);
 • Mihailo Lujak, „Urban Portrait/Atlas of Belgrade (2008) / Cultural Space: Belgrade Events“ u: Tatjana Stratimirović, ur. Wohnlihch, XI Međunarodna izložba arhitekture, Venecija 2008/Paviljon Republike Srbije, Beograd: Ministarstvo kulture Republike Srbije, 2008;
 • „Atlas Beograda“, u: Međunarodna radionica budućnosti 2008-2010 „Naracije i konstrukcije o identitetu/nacionalitetu/povjesti u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u 20. i 21. stoljeću“ (Zagreb: Goethe-Institut, 2008), 32-34. (“Belgrader Atlas – Stadtbild Belgrads”, Internationale Zukunftswerkstatt ”Narrationen und Konstruktionen von Identität/Nationalität/Geschichte in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Serbien im 20. und 21. Jahrhundert”. Zagreb: Goethe-Institut Kroatien, 2008;
 • Ribar, M. Lujak. Divergentna scena mladih: Mreža omladinskih centara. Beograd: Studio Uroboros, 2010;
 • Monografija Selektovana i izložena na XHXI Salonu arhitekture u Beogradu;
 • Grupa Autora Expeditio, Grad Perast: Trista godina samoće, Beograd: Arhitektonski fakultet u Beogradu;
 • Monografija selektovana i izložena na Paviljonu Republike Srbije na Svetskoj izložbi EXPO 98 Lisabon, Portugalija i na XXI Salonu arhitekture u Beogradu;
 • Hans Ibelings, kurator izložbe: RESTART – Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995-2010, održane u Sarajevu, Bosnia and Herzegovina (2010) i Beogradu, Srbija (2011) četiri projekta selektovana i publikovanna u: Hans Ibelings ed. RESTART – Architecture in Bosnia and Herzegovina 1995-2010, Sarajevo: Association of Architects of Bosnia and Herzegovina, 2010, pp: 190-191; 210-211; 284-285; 306-307;
 • Međunarodni naučni-istraživački projekat „Izgradnja u istorijskom kontekstu“, u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Štutgartu i Arhitektonskim fakultetom u Sarajevu u okviru nemačkog akademskog programa DAAD-a (Deutscher Akademischer Austausch Dienst). Rukovodioci projekta: dr Mihailo Lujak rukovodilac projekta ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru, profesor Jose Luis Moro, rukovodilac projekta ispred Univerziteta u Štutgartu i profesor Nerman Rustempašić, rukovodilac projekta ispred Univerziteta u Sarajevu. Štutgart, Sarajevo, Novi Pazar, 2012-2014.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.