Miomir Petrović

Uža naučna, odnosno umetnička oblast:
Produkcija

Predmeti:
Istorija filma, Filmska umetnost

Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na Odseku za dramaturgiju (1995), u klasi profesora Slobodana Selenića i Nenada Prokića sa prosečnom diplomskom ocenom 10,00. Magistrirao na Odseku za teatrologiju na FDU u Beogradu (1999), radom pod nazivom „Dela domaćih dramskih pisaca na sceni Ateljea 212 (1967–1987)”, mentor prof. Petar Marjanović. Doktorirao na Odseku za interdisciplinarne studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (2008), radom pod nazivom „Mitska matrica u medijskim i umetničkim tekstovima (film, drama, roman, slika)”.

Glavni dramaturg pozorišta „Atelje 212” u Beogradu (1996–1999), dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu (2001–2003). Asistent, a potom docent, na predmetima Dramaturgija i Istorija svetskog pozorišta i drame na Akademiji umetnosti BK u Beogradu (1998–2006), vanredni profesor na predmetima Kreativno pisanje i Teorija žanrova na Fakultetu za kulturu i medije u Beogradu (2008–2015). Redovni profesor na predmetima Estetika i Istorija scenske umetnosti na Institutu za umetničku igru u Beogradu i Istorija filma i Teorija filma na Fakultetu savremenih umetnosti. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za knjigu drama „Argivski incident” (1996) i nagrade „Laza Kostić” za roman „Kuća od soli” (2017). Uz to, član je Srpskog književnog društva i Udruženja dramskih umetnika Srbije (od 2000).

Drame:

 • Vagabund u gradskom vrtu (1995),
 • Argivski incident (1996),
 • Demijurg (1997),
 • Appendix (1997) (radio-drama u produkciji RTS-a, 2004),
 • Čopor (1998),
 • Vučje leglo (2000), radio-drama Galerijeve vatre u produkciji RTS-a (2012).

Naučne studije:

 • Oslobođenje drame (Zadužbina Andrejević, Beograd 2000),
 • Kreativno pisanje, naratološki pristup tekstu i kontekstu (Megatrend, Beograd 2011).

Spisak objavljenih radova:

 • Petrović, Miomir, „Naratološka analiza filma Vima Vendersa Nebo nad Berlinom”, „Komunikacije, mediji, kultura”, 2014, broj 6, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, Megatrend univerzitet u Beogradu, ISSN 1821-0171, Pp. 377–394 str.
 • Petrović, Miomir, „Stojanović kao roditelj, pedagog i dramski pisac”, Zbornik radova 4. simpozijuma „Dani Slobodana Stojanovića”, Narodna biblioteka Ilija M. Petrović, Požarevac 2013, ISBN 978-86-89351-02-6.
 • Petrović, Miomir, „Morfologija mitopoetskog modela sveta, prisustvo mita u savremenoj naraciji”, Zbornik radova sa naučnog skupa Kulturna politika, umetničko stvaralaštvo i medijska praksa u funkciji održivog društvenog razvoja, Megatrend univerzitet, Beograd, ISBN 978-86-7747-476-8, maj 2012.
 • Petrović, Miomir, „Diegetičko kao dveri mimetičkog”, „Komunikacije, mediji, kultura”, 2012, broj 4, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, Megatrend univerzitet u Beogradu, ISSN 1821-0171, Pp. 327–346 str.
 • Petrović, Miomir, „Geometrija rituala u drami Žan-Pol Sartra Muve”, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, Megatrend Univerzitet, Beograd, ISSN 1821-0171, broj 3, januar 2011.
 • Petrović, Miomir, „Intertekstualnost i Skriveno pismo”, Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije, Megatrend Univerzitet, Beograd, ISSN 1821-0171, broj 2, novembar 2009, str. 475–495.
 • Petrović, Miomir, „Mitologija i morfologija (drama i mit)”, Kultura polisa br. 28, Novi Sad 2016, ISSN 1820-4589.
 • Petrović, Miomir, „Okovani Prometej” (povodom knjige Radomira Putnika „Približavanje pozorištu 2”), Teatron – časopis za pozorišnu umetnost, broj 167-168, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2016, ISBN 0351-7500. COBISS.SR-ID 28940551.
 • Petrović, Miomir, „Eskapističko-putopisni roman (Inverzibilno bekstvo)”, Kultura polisa br. 27, Novi Sad 2015, ISSN 1820-4589.
 • Petrović, Miomir, „Dugo putovanje kući” (povodom drame Milovana Vitezovića „MiSterija”), Teatron – časopis za pozorišnu umetnost, broj 165-166, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2015, ISBN 0351-7500. COBISS.SR-ID 28940551.
 • Petrović, Miomir, „Titanomahijski princip – Pobeda nad starim bogovima, osnovni herojski mit”, Viteška kultura br. 4, Kultura-Polis, Novi Sad 2015, ISSN 1820-4589.
 • Petrović, Miomir, „Dramaturška mitska matrica”, Teatron – časopis za pozorišnu umetnost, broj 163-164, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2014, Pp. 97-120, ISBN 0351-7500. COBISS.SR-ID 28940551.
 • Petrović, Miomir, „Drama kao polje mitopoetskog po Frensisu Fergasonu i Nortropu Fraju”, Kultura polisa, broj 25, Novi Sad 2014, ISSN 1820-4589, Pp. 319–330.
 • Petrović, Miomir, „Sve slobode, pa i ona govora” (povodom drame Milovana Vitezovića „Serbio, zemljo mog roda”), Teatron – časopis za pozorišnu umetnost, broj 161-162, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, 2014, ISBN 0351-7500. COBISS.SR-ID 28940551.
 • Petrović, Miomir, „Viteški pojam Bakarnih bubnjeva”, Viteška kultura, broj 3, Kultura-Polis, Novi Sad 2014, ISSN 1820-4589, Pp. 199–215 str.
 • Petrović, Miomir, „Mit, kult i ritual”, Viteška kultura, broj 2, Kultura-Polis, Novi Sad 2013, ISSN 1820-4589, Pp. 147–163 str.
 • Petrović, Miomir, „Princip viteštva i viđenje spoja viteza i anđela u hrišćanstvu, judaizmu i islamu na primeru grafičke novele Besmrtni”, Viteška kultura, broj 1, Kultura-Polis, Novi Sad 2013, ISSN 1820-4589, Pp. 65–81.
 • Petrović, Miomir, „Pojam demitologizacije u slikarstvu Fransisa Bejkona”, originalan naučni rad u časopisu „Kultura polisa”, br. 18, Beograd 2012. ISSN 1820-4589.
 • Petrović, Miomir, „Princip viteštva i viđenje spoja viteza i anđela u hrišćanstvu, judaizmu i islamu na primeru grafičke novele Besmrtni” u časopisu „Kultura polisa”, br. 19, Beograd 2012. ISSN 1820-4589.
 • Petrović, Miomir, „Histerija”, Savremenik, broj 201-202-203, Udruženje književnika Srbije-Apostrof, Beograd 2012, ISBN 978-86-7634-125-5, Pp. 85–98.
 • Petrović, Miomir, „Transformacija stereotipa u arhetip”, Savremenik, broj 199-200, Udruženje književnika Srbije-Apostrof, Beograd 2012, ISBN 978-86-7634-125-5, Pp. 90–105.
 • Petrović, Miomir, „Pothvat ravan nemogućem”, Savremenik, broj 197, Udruženje književnika Srbije-Apostrof, Beograd 2010, ISBN 978-86-7634-125-5.
 • Petrović, Miomir, „Istorijski polemičan teatar (politički teatar šezdesetih i sedamdesetih godina u Beogradu)”, Scena – časopis za pozorišnu umetnost, broj 1, Novi Sad, januar 2002, ISSN 0036-5734.
 • Petrović, Miomir, „Igara bez hleba (fenomenologija pozorišnih festivala u SRJ)”, Scena – časopis za pozorišnu umetnost, broj 1-2, Novi Sad, januar 1997, ISSN 0036-5734.
 • Petrović, Miomir, „Pokret, amputacija, posrtaj (fenomenologija pozorišnih festivala u SRJ)”, Scena – časopis za pozorišnu umetnost, broj 5-6, Novi Sad, septembar 1996, ISSN 0036-5734.
 • Petrović, Miomir, „Ženski dramski principi sedamdesetih u domaćoj drami”, Scena – časopis za pozorišnu umetnost, broj 2, Novi Sad, maj 1996, ISSN 0036-5734.
 • Petrović, Miomir, „Bol bitno menja teatarsku stvarnosti (fenomenologija publike)”, Scena – časopis za pozorišnu umetnost, broj 3-4, Novi Sad, maj 1996, ISSN 0036-5734.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.