Velimir Dedić

Velimir Dedić

redovni profesor

mail adresa: velimir.dedic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Informacioni sistemi i tehnologija

Predmeti
Informacioni sistemi, Informatika u poslovnom odlučivaju, Informatika za umetnike

Profesionalno iskustvo:

Velimir preko dvadeset godina predaje u oblasti informacionih tehnologija. Usmeren je na istraživanje i praktičnu primenu IT-a u edukaciji, te pronalazi inovativne načine da unapredi svoje pedagoške veštine.

Velimir je doktor ekonomskih nauka, magistar menadžment nauka i inženjer elektrotehnike. Poseduje bogato obrazovno iskustvo, prvo kao asistent iz oblasti informacionih sistema na Fakultetu za menadžment BK Univerziteta, a kasnije i kao profesor iz oblasti osnove informacionih tehnologija, upravljačkih informacionih sistema i informacionih sistema u bankarstvu na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo BK Univerziteta.

Pored toga radio je i kao Koordinator ECDL testing centra, predavač informacionih sistema na English School of Business CAMBRIDGE University Affiliation i kao Koordinator Labaratorije za učenje na daljinu na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo BK Univerziteta.

Autor je nekoliko udžbenika i većeg broja naučnih i stručnih radova, projekata i softverskih rešenja.

Na Fakultetu savremenih umetnosti predaje na predmetu: Informatika u poslovnom odlučivanju.