Kreiraj moderne ili scenske odevne predmete koji se pamte

Oduvek ste maštali o tome da dizajnirate odeću i zamišljali kako bi vaše kreacije izgledale na drugim ljudima, bilo da je u pitanju visoka moda ili moda za široke narodne mase? Ili ste, dok gledate film ili predstavu, razmišljali o tome kako biste vi kreirali kostime za glumce?

Uz korišćenje modernih tehnologija možete da stvarate maske, kostime i garderobu koji će se pamtiti ili biti vaš zaštitni znak. Studije na odseku Dizajn kostima stvaraju od vas tehnički potkovane, obučene umetnike koji će znati da iznesu ceo proces nastanka umetničkog dela, od ideje, prenošenja te ideje na papir, preko krojenja i šivenja, pa do finalnog proizvoda.

Nastavni program ovog odseka podeljen je u šest semestara i traje tri godine. Program nosi 180 ESBP bodova i na kraju stičete zvanje dizajnera kostima.

 

Kome je namenjen odsek Dizajn kostima?

Odsek Dizajn kostima će izabrati kreativni ljudi koji žele da se njihova ideja vidi i da se realizuje u duhu modernog vremena. Studijski program Dizajn kostima insistira na kreativnom pristupu i stvaranju i realizaciji odeće u najširem smislu, te se studenti podstiču da grade sopstveni autorski profil.

Bilo da vam je želja da kreirate garderobu za široki auditorijum ili da želite da se bavite scenskim kostimom za pozotište i film ovaj odsek je pravi izbor za vas. 

 

Marina Crnogorac Dimitrijević
grafički dizajn
Dušanka Komnenić
grafički dizajn
Željko Komosar
pismo i kaligrafija
Svetlana Knežević Lukić
fotografija

U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe.

Predispitne obaveze podrazumevaju prisustvo na nastavi, aktivnost na času, pregled radova, samostalni rad, seminarski rad, kolokvijum, test i drugo; mogu nositi najmanje 30, a najviše 70 poena. Uslov za izlazak na završni ispit jesu ispunjene predispitne obaveze.

Maksimalan broj poena koje student može osvojiti na predispitnim obavezama i završnom ispitu jeste 100 poena, što odgovara oceni 10 (deset).

Ovaj studijski program insistira na kreativnom pristupu stvaranju i realizaciji odeće u najširem smislu, pa se studenti podstiču da grade sopstveni autorski profil.

Cilj je da kroz teoretski i praktični rad edukuje budućeg samostalnog, kompetentnog stručnjaka – dizajnera kostima, ali i da stvori kompetencije za nastavak akademskog obrazovanja kroz sve naredne stepene: master, specijalističke i doktorske studije.

Po završetku studija postajete obrazovana kreativna, profesionalna, informisana, likovno i tehnički edukovana ličnost, sposobna za saradnički, timski i samostalan rad u rešavanju određenih zadataka u oblasti dizajna kostima.

Prestižni Adobe sertifikati

Da biste već na početku karijere pronašli dobar posao i imali mogućnost da birate projekte na kojima vam je zadovoljstvo da radite, potrebno je da znate da koristite Adobe softvere kao što su Photoshop, Illustrator i drugi. Takođe, potrebno je da svoje znanje dokažete prestižnim sertifikatima.

IT veštine koja stičete na Fakultetu savremenih umetnosti omogućavaju vam da položite ispite za Adobe sertifikaciju i u startu budete ispred drugih kandidata prilikom apliciranja za posao.

Adobe sertifikacija – ACA (Adobe Certified Associate)
 • Visual Communication (Adobe Photoshop)
 • Web Authoring (Adobe Dreamweaver)
 • Video Communication (Adobe Premiere)
 • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
 • Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)

Koje kompetencije stičete po završetku studija?

 • Postajete sposobni za izradu projekata iz oblasti dizajna;
 • Samostalan ili timski rad na generisanju sopstvenih ideja;
 • Plasiranje ideja u vidu kreativnih rešenja, inovacija, adaptacija;
 • Uspostavljanje kontakata između različitih profesija i stavljanje u službu svoje profesije;
 • Poznavanje tehnologije, tekstila i materijala koji se koriste u realizovanju ideja;
 • Krojačke i šivačke veštine;
 • Tehnike šminke;
 • Fotografske i scenografske veštine;
 • Praćenje globalnih svetskih trendova i novina na tržištu;
 • Upotreba naprednih kompjuterskih programa i prilagođavanje novim medijima komuniciranja.

 

Šta dalje?

Nakon završetka studija dizajna na odseku Dizajn kostima postajete svestran i moderan umetnik koji može odmah da počne da radi.

Ipak, ako želite nastavak školovanja i produbljivanje znanja iz ove oblasti, možete upisati master studije dizajna, a kasnije i doktorske.

Još tokom studiranja stekli ste praksu kroz izradu različitih projekata, ali ste kroz našu saradnju sa pozorištima imali prilike da sarađujete sa profesionalcima u ovoj oblasti. Sve to su sjajne stavke za izradu vašeg portfolija, zahvaljujući kojem ćete biti u prednosti na konkursima za posao.