FSU partner Novog evropskog Bauhausa

Fakultet savremenih umetnosti postao je partner Novog evropskog Bauhausa, pridruživši se time velikoj međunarodnoj inicijativi izgradnje nove vizije evropskog prostora. Inicijativu je pokrenula Evropska unija s ciljem približavanja Evropskog zelenog dogovora široj javnosti. Reč je o kulturnom projektu usmerenom na umrežavanje dizajnera, umetnika, arhitekata, inženjera, studenata i aktivista radi generisanja nove, održive i inkluzivne budućnosti. Dobivši partnerski status, Fakultet savremenih umetnosti postao je prvi fakultet u Srbiji koji se pridružio zajednici evropskih univerziteta, ustanova kulture, organizacija i institucija usmerenih na to da kroz zajednički rad, saradnju i razmenu znanja i iskustava izgrade viziju Evrope za dvadeset prvi vek.

Novi evropski Bauhaus most između umetnosti i kulture

Evropski zeleni dogovor (European Green Deal), kao strateška inicijativa Evropske unije, predstavljen je 11. decembra 2019. godine. Inicijativu je predstavila predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen kao sveobuhvatni plan koji bi trebalo da omogući održivu i inkluzivnu transformaciju evropskog društva i ekonomije, obuhvatajući niz inicijativa, strategija i pravnih akata. Nakon sprovedene debate, Evropski parlament je januara 2020. godine podržao inicijativu, koja je u isto vreme prepoznata kao centralni deo plana EU kada je reč o realizovanju Agende za održivi razvoj 2030. Centralni cilj inicijative je dostizanje ugljenički neutralne Evrope do 2050. godine. Važno je napomenuti da ovde nije reč o jednom zakonu, već o inicijativi koja obuhvata niz strategija, planova i zakonskih odredaba koje je EU pokrenula ili planira da usvoji u narednom periodu.

Septembra 2020. godine Evropska komisija je pokrenula inicijativu Novi evropski Bauhaus (New European Bauhaus) kako bi se izgradio most između sveta nauke i tehnologije, s jedne, i umetnosti i kulture, s druge strane. Oslanjajući se na snagu umetničke imaginacije, Novi evropski Bauhaus spaja građane Evrope, eksperte iz različitih oblasti, privredu i institucije kako bi zajedno pokrenuli pozitivne promene i otvorili perspektivnu novu budućnost.

Novi revolucionarni principi za buduće kulturne tokove

Novi evropski Bauhaus ne treba razumeti kao obnavljanje principa istorijskog Bauhausa, niti kao vraćanje Evrope na kontekst početnih decenija dvadesetog veka. Istorijski Bauhaus je pokrenuo talas transformacije pristupa u arhitekturi i dizajnu, te umetnosti uopšte, kako bi se odgovorilo izazovima ondašnjeg vremena i viziji industrijskog rasta. Principi koji su tada postavljeni usmeravali su razvoj dizajna i arhitekture tokom čitavog dvadesetog veka, prenoseći ovaj uticaj i na dvadeset prvi vek. Ono što nam je danas potrebno jesu novi principi, koji će, poput Bauhausa, otvoriti savremene razvojne puteve za decenije koje dolaze. Ono što od istorijskog Bauhausa možemo da usvojimo jesu fokusiranje na sistematičnost, posvećivanje pažnje detaljima i umrežavanje raznorodnih znanja i veština. Nakon jednog veka dizajnerske revolucije koju je uneo Bauhaus, na nama je da osmislimo nove revolucionarne principe koji će usmeriti buduće kulturne tokove.

Postanite deo zajednice koja gradi novu evropsku budućnost

Pozivamo sve studente i profesore da se svojim idejama i kreativnim projektima pridruže aktivnostima koje će na Fakultetu savremenih umetnosti biti organizovane u okviru inicijative, te postanu deo zajednice onih koji grade novu evropsku budućnost.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.