Studentski parlament Fakulteta savremenih umetnosti je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese tokom studija. Pravo da biraju i da budu birani za člana Studentskog parlamenta imaju svi studenti Fakulteta savremenih umetnosti upisani na studije u školskoj godini u kojoj se formira Studentski  parlament.

Na čelu Studentskog parlamenta nalazi se predsednik. Rad Studentskog parlamenta definisan je Poslovnikom o radu Studentskog parlamenta. Izbori za Studentski  definisani su Pravilnikom o sprovođenju izbora za Studentski parlament.

Misija Studentskog parlamenta FSU

Misija Studentskog parlamenta FSU je da zastupa interese studenata i da unapređuje studentski život kroz organizovanje različitih aktivnosti, kao i da aktivno učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču studenata.

Vizija Studentskog parlamenta

Naša vizija je da budemo aktivni i relevantni predstavnici studenata, te da radimo na tome da stvorimo inkluzivno i inspirativno studentsko okruženje, koje podržava akademski uspeh, lični razvoj i društvenu odgovornost.

Ciljevi Studentskog parlamenta

 • Predstavljanje i zastupanje interesa studenata
 • Organizovanje aktivnosti i događaja koji će unaprediti studentski život
 • Praćenje i učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču studenata
 • Unapređenje kvaliteta nastave i studiranja kroz saradnju sa profesorima i fakultetskom upravom
 • Podrška i pomoć studentima u rešavanju problema i prevazilaženju izazova sa kojima se susreću tokom studija
 • Podsticanje društvene odgovornosti i uključenosti studenata u zajednicu kroz aktivnosti i projekte čiji je cilj društvena korist
 • Razvijanje saradnje sa drugim studentskim organizacijama i fakultetima kako bi se unapredio kvalitet studiranja na širem nivou
 • Povećanje vidljivosti Studentskog parlamenta i njegovih aktivnosti među studentima FSU
 • Poboljšanje komunikacije i saradnje između studenata, profesora i fakultetske uprave
 • Podrška i promovisanje različitosti i inkluzivnosti na fakultetu kroz organizovanje događaja i aktivnosti koje uključuju studente svih kultura, vera i etničkih grupa

Cilj Studentskog parlamenta je da kroz svoje aktivnosti unapredi kvalitet studiranja na fakultetu i stvori stimulativno i podsticajno okruženje za sve studente. Radimo na tome da studiranje na našem fakultetu bude ne samo akademski izazov već i prilika za lični rast i razvoj, kao i da to bude jedno iskustvo koje će studenti pamtiti čitavog života.

Predsednik Studentskog parlamenta

Milica Stojković

Članovi Studentskog parlamenta
 • Tijana Milodarović
 • Miloš Stojanović
 • Elena Đokić
 • Una Đorđević
 • Valentina Pejović
 • Jana Rokić

Imejl-adresa: studentski.parlament@fsu.edu.rs

 

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.