Misija

Naša misija je kontinuiran rad na oblikovanju savremenih kreativaca – individua svesnih svoje nezavisnosti u talentu, slobodi u znanju i moći u kreativnosti.

Kao edukativna ustanova koja teži da ostane neprikosnoveni lider u oblasti kreativne industrije, smatramo da imamo obavezu da svim polaznicima pružimo najsavremenije moguće obrazovanje, koje će im omogućiti da, svesni svojih kvaliteta, u društvene okolnosti zakorače samouvereno kao u prostor sopstvenih ideja.

Vizija

Biti umetnik nikada nije posao, umetnik je poziv. Posao se radi zarad egzistencije, a kreativnost je egzistencionalna potreba. Naša vizija je da svaki student Fakulteta savremenih umetnosti postane umetnik budućnosti, kojem smo pomogli da pronađe put za svoje istinske afinitete, ljubavi i sklonosti. Kao harmonizovana jedinka duboko povezana sa svojim ličnim talentima, znanjem i strastima, on je istinski srećan, uspešan i ostvaren upravo kroz poziv koji ga ispunjava.

Mi želimo da kreativnost bude legitiman profesionalni put za koji se živi, ali od koga se može uspešno živeti.