Dekan i prodekani:

Dekan:

prof. mr Saša Filipović

sasa.filipovic@fsu.edu.rs

Prodekan za nastavu:

doc. dr Đorđe Mandrapa

djordje.mandrapa@fsu.edu.rs

Prodekan za razvoj:

doc. dr Valentin Kuleto

valentin.kuleto@fsu.edu.rs

Pomoćnici dekana:

Pomoćnik dekana za međunarodnu saradnju:

Dragan Ćalović

dragan.calovic@fsu.edu.rs

Pomoćnik dekana za akreditaciju:

prof. dr Aleksandar Kostić

aleksandar.kostic@its.edu.rs

Pomoćnik dekana za razvoj i saradnju:

doc. Petar Stanojlović

petar.stanojlovic@fsu.edu.rs

Rukovodioci departmana:

Departman vizuelnih umetnosti:

prof. mr Đorđe Stanojević

djordje.stanojevic@fsu.edu.rs

Departman dramskih umetnosti:

Tadija Miletić

tadija.miletic@fsu.edu.rs

Departman produkcije umetnosti i medija:

doc. Petar Stanojlović

petar.stanojlovic@fsu.edu.rs

Sekretarijat:

Sekretar:

Miloš Prodanović, master pravnik

milos.prodanovic@link.co.rs

Savetnici:

Predsednik Saveta:

prof. dr Slavko Pokorni

slavko.pokorni@its.edu.rs

Vida Ognjenović

Savetnik dekana:

prof. emeritus Vida Ognjenović

vida.ognjenovic@fsu.edu.rs

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.