Partnerstva koja studentima obezbeđuju uspeh

Kako bi studenti bili stalno u toku sa dešavanjima, imali priliku da prikažu svoje radove u najposećenijim prostorima, učili od najvećih stručnjaka uz praksu koja im neophodna, i realizovali svoje ideje onako kako ih zamisle, Fakultet savremenih umetnosti sklapa partnerstva sa najznačajnijim akterima umetničke i medijske scene.

Erasmus +

Erasmus +
Fakultet savremenih umetnosti je, kao deo Univerziteta Privredne akademije u Novom Sadu, dobio povelju za visoko obrazovanje i postao deo Erasmus plus programa, tj. programa Evropske unije koji podržava obrazovanje, napredovanje i brojne prilike za mlade u Evropi. Ovaj program trenutno obezbeđuje sredstva za preko 4 miliona mladih da studiraju, uče, treniraju i stiču neophodno iskustvo u inostranstvu.
 
Erasmus+ pruža priliku ljudima svih uzrasta pomažući im da razvijaju i šire znanja u institucijama i organizacijama u različitim zemljama. Glavni cilj Erasmus plus programa jeste da dobrinese strategiji EU 2020 za privredni rast, zaposlenje, socijalnu jednakost i inkluziju.

GIDE

Fakultet savremenih umetnosti je punopravni član GIDE – međunarodne akademske grupe fakulteta za dizajn.
Reč je o velikom uspehu jednog domaćeg fakulteta, a dobijanje partnerskog statusa istovremeno je i pokazatelj priznatosti i ugleda koji naš fakultet ima u međunarodnoj akademskoj zajednici među evropskim fakultetima ovog usmerenja. FSU je na ovaj način i zvanično postao deo akademske zajednice najuglednijih evropskih fakulteta za dizajn.
Aktuelni fakulteti članovi grupe GIDE su: Politecnico di Milano, kao najprestižniji fakultet za dizajn u Evropi; Thomas More (Mehelen/Antverpen), najveći fakultet za dizajn enterijera u Belgiji; Universidade da Madeira (Portugal); University of Dundee (Škotska); Fakulteta za dizajn (Ljubljana); University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland (Lugano); Universidad Politecnica de Valencia (Španija); Fakultet savremenih umetnosti (Beograd).

Dom omladine Beograda

Dom omladine Beograd
Dom omladine Beograda je ustanova kulture i obrazovanja Grada Beograda, koja više od 50 godina, još od 1964. godine, kreira i organizuje programe za mlade i u saradnji sa mladima. U svom spektru delatnosti Dom omladine obuhvata sve umetničke discipline i forme: muziku, film, pozorište, vizuelne umetnosti i nove medije. Podjednako važno mesto u programskim aktivnostima zauzimaju debatni i tribinski programi, kao i obrazovni program.
 
Zahvaljujući saradnji sa Domom Omladine Beograd, studenti Fakulteta savremenih umetnosti imaju priliku da učestvuju u organizaciji i realizaciji brojnih kulturno-umetničkih događaja i tako primene stečena znanja i nadograde ih vrednim praktičnim veštinama.

Jugoslovenska kinoteka

Jugoslovenska kinoteka
Jugoslovenska kinoteka je je arhivska i muzejska nacionalna institucija za film i kinematografiju Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Jedan je od osnivača i stalni član Međunarodne federacije filmskih arhiva (FIAF). Osnovana je 5. avgusta 1949. godine.
 
Na osnovu Zakona o zaštiti kulturnih dobara Jugoslovenska kinoteka danas spada u ustanove od posebnog značaja za Republiku Srbiju a u njen sastav čine: Filmski arhiv (centralni deo smešten u Košutnjaku), Muzej kinoteke (Kosovska 11), Biblioteka i Direkcija.

Narodni muzej u Zaječaru

Narodni muzej Zaječar
Zahvaljujući ugovoru o saradnji Narodnog muzeja u Zaječaru i Fakulteta savremenih umetnosti, studenti FSU dobili su priliku da svoju kreativnost i talenat pokažu na delu. Oni će u prostoru muzeja, ali i u arheološkom nalazištu Feliks Romulijana i Radul-begovom konaku imati svoje izložbe, radionice, predstave i na najlepši mogući način raditi na promociji fakulteta.

Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci

Karlovačka gimnazija
Karlovačka gimnazija je najstarija srpska gimnazija, osnovana davne 1791. godine. Škola poseduje i Spomen biblioteku sa brojnim vrednim i retkim izdanjima knjiga koje su gimnaziji poklanjale mnoge znameniti ljudi tokom istorije.
 
Mnoge renomirane ličnosti su bili karlovački đaci i profesori, među njima: Pavle Solarić, Dimitrije Davidović, Jovan Sterija Popović, Branko Radičević, Milan Jovanović Batut, Vasa Stajić, Borislav Mihajlović Mihiz, Dejan Medaković, Vida Ognjenović…

Škola za dizajn, Beograd

Škola za dizajn Beograd
Istorija Škole za dizajn u Beogradu duga je pola veka i ne čine je samo brojne generacije diplomiranih dizajnera ambalaže, grafike, industrijskih proizvoda tekstila, programi, planovi, predavanja već i sve društvene, socijalne i političke okolnosti u tom periodu.
 
Poznati i nepoznati profesori obrazovali su dizajnere raznih profila uvek uz poštovanje pojedinaca, sa željom za razvijanjem sopstvenog izraza. U školi se permanentno vrši usavršavanje programa i radi na povezivanju sa realnim potrebama kako na području umetnosti tako i sa potrebama privrede kod nas i u svetu.

Galerija „Drina”

Galerija Drina
Galerija „Drina” je savremena umetnička galerija koja je osnovana 2016. godine u Beogradu i vrlo brzo se pozicionirala kao jedno od važnijih mesta u kulturnom životu našeg glavnog grada. Galerija nastoji da poveže svetove koji su nekada bili razdvojeni, želi da spoji ono najbolje iz regiona sa međunarodnom umetničkom scenom.
 
Galerija „Drina” podržava nove talente i kolekcionare da prihvate izazov i da otkriju neka od najboljih i nadahnjujućih dela savremene umetnosti.
 
Ovo partnerstvo omogućiće studentima Fakulteta savremenih umetnosti aktivno uključivanje u profesionalne galerijske delatnosti. Otvara im mogućnost saradnje sa kustosima i polako pripremanje za život profesionalaca nakon završenog fakulteta.

KC Čukarica

Galerija Drina

Kulturni centar Čukarica je ustanova za kulturu, osnovana 1962. godine, koja u svom sastavu uspešno objedinjava rad više delatnosti iz oblasti kulture koje su od značaja za Gradsku opštinu Čukarica. U narednom periodu ova ustanova planira da očuva i unapredi nasleđe, ali i da ostvari neke nove vizije kulture kao načina života ove lokalne zajednice.

Program rada Kulturnog centra podrazumeva kretanje na različitim kulturnim, umetničkim, obrazovnim i zabavnim programima, radi približavanja kulturnog i umetničkog stvaralaštva najširem krugu publike i privlačenja novih ljubitelja kulture i umetnosti i novih, mladih stvaralaca. Upravo se na ovaj način odvija saradnja FSU sa KC Čukarica. Naši studenti tu izvode predstave, učestvuju u organizaciji događaja na teritoriji opštine i daju svoj doprinos kulturnim manifestacijama u organizaciji KC Čukarica.

Galerija „HAOS”

Galerija Haos
Galerija „Haos” jedinstvena je po svom konceptu na umetničkoj sceni kod nas. To je prostor koji je namenjen isključivo crtežu i u svom portfoliju ima najznačajnija imena kako srpske, tako i svetske likovne scene.
 
Trenutno realizuje dugogodišnju ideju stvaranja prvog evropskog muzeja crteža. Novi mediji traže nove načine promišljanja likovnog stvaralaštva i galerija se trudi da ide u korak sa modernim vremenom.
 
Studentima FSU na ovaj način se otvara prostor za stručna vođenja kroz izložbe, što bi im omogućilo da budu sve vreme direktno obavešteni o savremenim dešavanjima na likovnoj sceni.

CEZASM

"CEZASM

Centar za afirmaciju slobodne misli iz Sremskih Karlovaca je udruženje pojedinaca čiji se rad zasniva na samokritičkom i kritičkom promišljanju aktuelnih društvenih i kulturnih fenomena radi promocije i popularizacije slobodne misli i kreativnih potencijala među mladima.

Kao otvoreni prostor kritike i afirmacije, CEZASM se bavi organizovanjem javnih diskusija, radionica, predavanja, seminara, kongresa i sličnih sadržaja. CEZASM za svoj glavni projekat ima Karlovačke dane slobodne misli, međunarodni interdisciplinarni studentski skup, u okviru kojeg se putem različitih međusobno povezanih sadržaja nastoji sprovesti promocija nauke, kulture i umetnosti.

Narodni muzej u Smederevskoj Palanci”

Muzej Smederevska Palanka
Narodni muzej u Smederevskoj Palanci osnovan je u martu 1966. godine i nadležan je za teritoriju opštine Smederevska Palanka i Velika Plana. Muzej ima dve stalne postavke: „Srpsko slikarstvo od 1900–1950. godine” i „Neolitska naselja u dolini reke Jasenice”.
 
Muzej je po svojoj koncepciji kompleksan, poseduje odeljenja i zbirke za istoriju umetnosti, arheologiju, etnografiju, istoriju, restauraciju-konzervaciju, dokumentaciju i stručnu biblioteku. Imena slikara zastupljenih u zbirkama – Uroš Predić, Paja Jovanović, Sava Šumanović, Ljuba Ivanović, Beta Vukanović, Lubarda, Konjović, Bijelić drugi značajni slikari tih doba – dovoljno govore o vrednoj ponudi Muzeja.
 

Univerzitet Milton Fridman

Univerzitet Milton Fridman
Univerzitet „Milton Fridman” u Budimpešti istaknuta je visokoškolska ustanova koja svojim programima prati savremena kretanja u prenosu znanja, deleći time vrednosti koje se neguju na Fakultetu savremenih umetnosti.
 
Ugovor o interinstitucionalnoj saradnji predstavlja značajan korak u dubljem povezivanju dve ustanove, a u cilju unapređenja nastavnog procesa, te umetničke i naučne saradnje.
 

LekArt edukativni centar

LekArt edukativni centar
LekArt edukativni centar je jedinstvena institucija koja omogućava svima da, bez obzira na uzrast, izraze svoju kreativnost i ostvare se u oblasti umetnosti. Ideja LekArt edukativnog centra jeste da pomogne budućim umetnicima da se kroz programe prilagođene njihovom uzrastu pripreme za oblast u kojoj žele da se ostvare.
 
Programi LekArt edukativnog centra bazirani su na edukaciji kroz igru i kreativni dijalog, uz stalnu interakciju i praktičan rad na sceni. Na taj način, umesto reprodukcije znanja, koja je karakteristična za klasično obrazovanje, akcenat je na razvoju sposobnosti i veština, kao i kreativnog promišljanja.

Whole in one communications

 
Whole in one

 

„Whole in one communications” je kreativna marketinška agencija, koja se, pre svega, bavi komunikacijama i inspiracijom i edukacijom pojedinaca i kompanija na polju kreativne industrije. Oblasti kojima se bave su umetnost, mediji, PR, advertajzing, produkcija, pozorište, TV produkcija i publikacije.

Radili su mnogo reklamnih kampanja za razne poznate firme, domaće i strane brendove, kompanije.

Tehnoart Beograd

Tehnoart Beograd
„Tehnoart Beograd” škola za mašinstvo i umetničke zanate je jedinstvena obrazovna ustanova u Srbiji koja svojim radom obuhvata dve naizgled nespojive oblasti – tehniku i umetnost. Nastala je na tradicijama nekadašnje Mašinske škole osnovane 1962. godine, a danas ima dva područja rada: mašinstvo i kultura, umetnost i javno informisanje sa brojnim smerovima.
 
Škola je dobitnik brojnih međunarodnih i državnih priznanja, a njeni učenici važe za visokoobučene stručnjake koji ostvaruju odlične rezultate i imaju visoku prolaznost na fakultetima.

Mikser House

Mikser House

„Mikser House” predstavlja novi koncept kulturne institucije koja spaja kulturne, edukativne i komercijalne aktivnosti u multifunkcionalnom prostoru koji je nastao kreativnom transformacijom starog gradskog magacina.

„Mikser House” je za jako kratko vreme postao prepoznatljiv kao regionalni dizajn centar posvećen razvoju i unapređenju talenata u regionu. Široki spektar kulturnih aktivnosti – izložbe, predavanja, promocije, koncerti, tribine, radionice, festivali, pozorišne predstave i edukativni programi, rađeni u saradnji sa raznim partnerima, čini „Mikser House” toliko posebnim.

Dečiji kulturni centar „Majdan“

Majdan
Dečiji kulturni centar „Majdan“ je ustanova kulture koju je osnovala Gradska opština Savski venac 1973. godine kao Pionirski centar. Od tada „Majdan“ neguje i promoviše kulturne, sportske i edukativne programe sa kojima se podstiču deca, mladi ali i odrasli na stvaralaštvo, kreativno korišćenje slobodnog vremena i celoživotno učenje.
 
U saradnji sa Majdanom, studenti Fakulteta savremenih umetnosti imaju mogućnost učestvovanja u brojnim umetničkim i edukativnim programima, nadograđujući tako stečene veštine.

Centar za kulturu i umetnost Aleksinac

Aleksinac

Centar za kulturu i umetnost deluje kao samostalna radna organizacija u oblasti kulture s posebnom odgovornošću. Osnivač Centra za kulturu i umetnost je Skupština opštine Aleksinac.

Ova ustanova pokriva najveći deo kulturnih potreba žitelja opštine Aleksinac, s uverenjem da kultura ima ogromnu moć da utiče na živote i da diktira vrednosti, namećući nove standarde. Sa svojim partnerima apsolutni je zastupnik svih kulturnih događaja opštine Aleksinac. Korisnik usluga je veći deo stanovnika opštine.

Studenti glume sa FSU gostovali su sa svojim predstavama u Centru za kulturu Aleksinac 2017. godine, a u planu je da se ta saradnja nastavi i u narednim godinama.

Centar beogradskih festivala (CEBEF)

CEBEF
Centar beogradskih festivala ustanova je kulture grada Beograda koja u svojoj nadležnosti ima organizaciju gotovo polovine stalnih manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd.
 
CEBEF priprema i realizuje filmske, muzičke i multimedijalne ambijentalne festivale sa višedecenijskom tradicijom kao što su: Beogradska muzička svečanost – BEMUS, Međunarodni filmski festival – FEST, Beogradski letnji festival – BELEF, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, poznat kao Martovski festival, Filmski festival u Sopotu – SOFEST.
 
Pored ovih festivala i programa tokom redovne sezone, CEBEF je organizovao i učestvovao u realizaciji brojnih važnih događaja: Dani Beograda, Eurosong, Univerzijada u Beogradu i mnoge druge.

Udruženje likovnih umetnika Srbije – ULUS

ULUS

Udruženje likovnih umetnika Srbije najznačajnija je asocijacija umetnika kod nas i okuplja i profesionalno organizuje oko dve hiljade članova. Osnovano je 15. novembra 1919. godine, ali je u stvari nastavilo delovanje prvog profesionalnog Udruženja srpskih umetnika za plastične umetnosti i muziku, koje je i zvanično postojalo u Beogradu još 1898. godine.

Osnivanje ove staleške organizacije likovnih umetnika znatno je uticalo na dalji razvoj umetničkog života u Beogradu i Srbiji. Sadašnji naziv – Udruženje likovnih umetnika Srbije, ili skraćenicu ULUS, dobilo je posle Drugog svetskog rata.

Studenti FSU su 2017. godine u Ustanovi kulture „Cvijeta Zuzorić” imali godišnju izložbu radova, a saradnja će biti nastavljena i u narednom periodu.

Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS)

Skonus
Studentska konferencija univerziteta Srbije (SKONUS) predstavlja najviše predstavničko telo studenata Univerziteta Srbije, predviđeno članom 22. Zakona o visokom obrazovanju. Članovi SKONUS-a su studentski predstavnici svih studentskih parlamenata Univerziteta u Srbiji.
 
SKONUS radi na ostvarivanju zajedničkih interesa studenata kao partnera u procesu visokog obrazovanja u Srbiji, koordinaciji rada i utvrđivanja zajedničke politike studentskih parlamenata Univerziteta u Srbiji, kao i obavljanja poslova utvrđenih zakonom.

Narodno pozorište u Beogradu

Narodno pozorište
Studenti Fakulteta savremenih umetnosti imaju čast i privilegiju da već tokom studija zaigraju na scenama Narodnog pozorišta u Beogradu.
 
Osnovano 1869. godine, beogradsko Narodno pozorište predstavlja jedno od najstarijih pozorišta na ovim prostorima.
 
Ono svojom tradicijom podržava obrazovanje novih generacija umetnika i podstiče ih da svoju savremenost grade na temeljima znanja i iskustva koji su se u ovom pozorištu taložili tokom više od jednog i po veka.

Galerija Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”

Galerija Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković
Kako bi studenti Fakulteta savremenih umetnosti imali priliku da predstavljaju svoje radove i realizuju umetničke projekte već tokom školovanja, uspostavljena je bliska saradnja sa galerijom Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”.
 
U galeriji Umetničkog centra izlažu se radovi afirmisanih umetnika, kao i radovi najtalentovanijih studenata umetnosti. Na taj način promoviše se visoko umetničko obrazovanje, a savremeno stvaralaštvo se približava studentima beogradskih fakulteta, istraživačima i naučnicima koji svakodnevno posećuju biblioteku.

Galerija Tvrđava

Galerija Tvrđava
Studenti Fakulteta savremenih umetnosti imaju jedinstvenu priliku da realizuju umetničke projekte i kreiraju izložbe u prostoru Galerije Tvrđava koja se nalazi u samom centru Beograda, na Kalemegdanu.
 
Pored toga što izlažu svoje radove u istom prostoru u kom izložbe imaju akademski umetnici već izgrađenog ugleda, oni predstavljaju svoja dela najširoj publici koja posećuje Kalemegdansku tvrđavu.
 
Ova lokacija ima veliku važnost jer predstavlja jednu od najvećih u Srbiji, pa je rad studenata Fakulteta savremenih umetnosti vidljiv i mnogim turistima.
 Studenti FSU su imali izložbu na Beogradskoj tvrđavi u sklopu manifestacije Noć muzeja, 2017. godine. 

Leo Burnett

Leo Burnett
Kopanija Leo Burnett je jedna od najvećih marketinških kompanija u Srbiji. Ova kompanija posluje širom sveta, a njeno sedište se nalazi u Čikagu.
 
Sa više od 120 zaposlenih koji se brinu o preko 40 multinacionalnih, regionalnih i lokalnih brendova, ova kompanija kontinuirano postiže uspehe.
 
Leo Burnett je prva srpska marketinška agencija koja je 2010. godine osvojila prestižnu nagradu Golden Drum za najbolju advertajzing agenciju u Adriatic regionu.

McCann

McCann
Agencija McCann Beograd osnovana je 1997. godine sa sedištem u Beogradu, i deo je jednog od vodećih komunikacionih sistema I&F McCann Grupe.
 
Samim tim ona pripada McCann Worldgroup, jednoj od najvećih svetskih agencijskih mreža sa prisustvom u preko 180 gradova u više od 120 zemalja.
 
Agencije u okviru I&F McCann Grupe dobile su do sada preko 170 nagrada na međunarodnim, regionalnim i domaćim festivalima, među kojima su i dve najznačajnije nagrade u oblasti advertajzinga, Zlatni i Bronzani Lav na prestižnom festivalu u Kanu.

Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka

Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka
Jedna od najstarijih beogradskih ustanova kulture, Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka, koja veliki broj mladih i talentovanih ljudi priprema za ulazak u svet umetnosti, jedan je od veoma značajnih partnera Fakulteta savremenih umetnosti.
 
Fakultet savremenih umetnosti i Centar za likovno obrazovanje – Šumatovačka imaju zajednički cilj.
 
Taj cilj se ogleda u formiranju budućih umetnika koji će autentično, odgovorno i profesionalno obavljati svoj posao kreiranja novih ideja i progresivnih umetničkih radova.

Martovski festival

Martovski festival
Studenti Fakulteta savremenih umetnosti imaju priliku da se upoznaju sa programom, organizacijom i značajem najstarijeg domaćeg filmskog festivala – Beogradskim festivalom dokumentarnog i kratkometražnog filma.
 
Popularni Martovski festival fokusira se na predstavljanje ostvarenja domaćih filmskih autora, a kroz svoj program objedinjuje najaktuelnije dokumentarne, TV dokumentarne, kratke igrane, animirane i eksperimentalne filmove.

KUD „Obilić” Krnjevo

KUD Obilic

Kulturno umetničko društvo „Obilić” iz Krnjeva, pored tradicionalnih folklornih igara, koje neguje i baštini, u svom sastavu ima i pozorište, čije se predstave mogu videti na pozornicama širom Srbije.

U toku 2017. godine ustanovili su saradnju sa Pozorištem „Portal”, koje je osnovao Fakultet savremenih umetnosti, tako da su studenti glume nastupali sa svojim predstavama pred publikom u Krnjevu.

Pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović”

Pozorište

Pozorište Timočke Krajine „Zoran Radmilović” je ustanova kulture osnovana 1947. godine kao Oblasno narodno pozorište. Godine 1992. osnovani su i Dani Zorana Radmilovića, smotra najboljih pozorišnih ostvarenja sa prestižnom glumačkom nagradom „Zoranov brk”.

Od 2008. godine ova ustanova kulture dobija današnje ime. Godine 2009. održan je prvi pozorišni Festival za decu „ZajeČAR”. Glumci PTK „Zoran Radmilović” u proseku odigraju četiri do pet premijera godišnje, sa preko stotinu repriza.

Domaćin je mnogim pozorištima iz zemlje i inostranstva, organizuje bioskopske projekcije i razne druge kulturne manifestacije.

Studenti glume sa FSU gostovali su u Zaječaru 2017. godine sa predstavom „Biti il’ ne biti”.

IDEA Plus

IDEA Plus
Osnovana 1991. kao prva lokalna marketinška agencija, IDEA Plus posluje na dva tržišta: u Srbiji i Makedoniji.
 
Pored toga, od 2009. godine postala je član Pristop Skupine i na taj način potvrdila svoj kvalitet.
 
Ova agencija i danas svojim klijentma nudi profesionalne usluge na najvišem nivou koje svakodnevno unapređuje na inovativan i originalan način.

Next Game

Next Game
Next Game čini tim izuzetnih eksperata za internet marketing i dizajn koji iza sebe imaju iskustvo u radu sa najuticajnijim klijentima u svetu.
 
U okviru svojih dosadašnjih uspeha ova kompanija ističe rad sa klijentima iz SAD, za koje svakodnevno proizvodi sadržaje.

Javni akvarijum i tropikarijum Beograd

Javni akvarijum i tropikarijum Beograd
Javni akvarijum i tropikarijum Beograd je javni akvarijum i terarijum koji se nalazi u Beogradu, u naselju Dedinje. Osnovan je 2014. godine, a za javnost je otvoren od 2016. godine.
 
U Javnom akvarijumu se mogu pronaći brojne vrste riba, gmizavaca i vodozemaca, među kojima su pirane, kameleoni, gekoni, morske zvezde i hobotnice. Sadržaj Javnog akvarijuma odlična je prilika za decu da se upoznaju sa raznolikostima živog sveta, ali i studentima koji ovde mogu posmatrati predstavljene životinjske vrste i proučavati ih, kao i saznati sve o mogućnostima za njihovo odgajanje u kućnim uslovima.

Muzej anatomije čoveka Medicinskog fakulteta u Beogradu

Muzej anatomije čoveka Medicinskog fakulteta u Beogradu
Muzej anatomije čoveka Medicinskog fakulteta u Beogradu formiran je po ugledu na Musée d’Anatomie de Rouvière, koji se nalazi u Académie de Paris, L’Universite René Descartes. Rad na muzeju počeo je 1975. godine, a muzej je svečano otvoren 9. decembra 1980. godine.
 
U muzeju je izloženo oko 250 eksponata, raspoređenih u 27 vitrina, u tri spojene prostorije površine 188 m2. Muzej anatomije čoveka namenjen je redovnoj, poslediplomskoj i doktorskoj nastavi studenata medicine, kao i studentima drugih fakulteta i viših škola. Uključen je u Zajednicu muzeja grada Beograda.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.