Šta je studenski portal i čemu služi?

Studentski portal kreiran je kako bi olakšao studentima pronalaženje važnih informacija i razmenu ideja sa ostalim kolegama i nastavnim osobljem. Svaki student ima na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sopstveni portal na internetu koji se neprekidno održava i unapređuje.

Sve informacije na jednom mestu

Primenom ovakvog portala se štedi dragoceno vreme svih učesnika, koje bi, inače, provodili u čekanjima po raznim službama, kupovini različitih formulara, popunjavanju istih i slično. Kreiranjem ovakvog sistema je omogućena neprekidna izgradnja i uvećavanje raspoložive baze znanja.

Pomoću ovog portala, raspolagaćete svim informacijama koje su vam neophodne za strateško upravljanje studiranjem.

Informacije koje stižu na e-mail

Svaku važnu informaciju u vezi sa vašim studijama na Fakultetu savremenih umetnosti, kao što su datumi otključavanja online materijala, prijave ispita, početka ispitnog roka, polaganja ispita, objave konkursa itd, dobićete na studentski mejl.

Preuzimanje nastavnog materijala

Putem Studentskog portala preuzimate održana predavanja i vežbe, kao i potrebne nastavne materijale koji su u vezi sa održanim časovima. Ova pogodnost prvenstveno je namenjena studentima koji su zaposleni, imaju neodložne obaveze ili su privremeno sprečeni da prisustvuju predavanjima.

Nakon svakog predavanja, predavači postavljaju prezentacije na studentski portal. Na taj način imate kompletan sadržaj predavanja kome možete pristupati bez ograničenja.

Ovo je veoma koristan vid publikovanja predavane materije, koji omogućava da se propuštena predavanja prate preko interneta. Takođe, ovime se izbegava potreba za nepotrebnim prepisivanjem i hvatanjem beleški na časovima, jer je sva predavana materija dostupna online, čime se sva pažnja studenta na času usmerava na praćenje izlaganja.

Ispiti: prijave i provera rezultata

Na ovom delu portala moguće je elektronskim putem izvršiti preliminarnu prijavu ispita. Nakon isteka roka za prijave ispita može se videti raspored polaganja sa terminima i salama u kojima će se obaviti polaganje, bez potrebe za dolaskom na Fakultet radi dobijanja informacije o rasporedu polaganja.

Preko ovog portala takođe pratite svoje rezultate na kolokvijumima, testovima provere znanja, kao i konačne rezultate ispita, sa poenima stečenim u pojedinim predispitnim aktivnostima i ukupnim rezultatima.

Kalendar nastave i raspored časova

U svakom trenutku na raspolaganju vam je trenutno aktuelan raspored predavanja, vežbi i konsultacija. Takođe, preko ovog dela portala vam je omogućen uvid u ukupni kalendar radnih dana, praznika, upisnih i ispitnih rokova.

Pregled obaveza

U svakom trenutku na ovom portalu možete pogledati status obaveza koje ste preuzeli u odnosu na sve predmete po nastavnom planu i programu.

Testovi za vežbanje

U obliku interaktivnih testova na internetu, predavači objavljuju testove kao vežbu i pomoć u savladavanju gradiva. Na taj način vam je olakšano učenje, omogućeno brže napredovanje i uspešnije polaganje ispita.

Online biblioteka

Online biblioteka omogućava da se u svakom trenutku pogleda sadržaj i raspoloživost postojećih naslova, kao i podaci o statusu knjige, broju primeraka u bibiloteci, opis knjige i sl. Uvek možete rezervisati knjigu koja je trenutno iznajmljena.

Pravila studija

Studentski portal u svakom trenutku daje vam priliku da pristupite ovom delu portala na kome se objavljuju pravila studija, prava i obaveze u procesu studija, ostala dokumentacija i uputstva. Time se na jednostavan način obezbeđuje atmosfera u kojoj je student informisan o svim svojim pravima i obavezama.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.