KAKO IZGLEDA UPISNA PROCEDURA NA FAKULTETU SAVREMENIH UMETNOSTI

Procedura upisa na Fakultet savremenih umetnosti razlikuje se u odnosu na odsek i nivo studija koji želite da upišete.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Na osnovne studije Fakulteta savremenih umetnosti možete se upisati ukoliko imate završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili najmanje dva razreda srednje škole i položen dopunski ispit.

Svake godine u prvu godinu mogu se upisati maksimalno 242 studenta, raspoređena na studijske programe:

Programi osnovnih studijaBroj ESPB bodovaUkupan broj studenataBroj preostalih slobodnih mesta
Likovne umetnosti (Slikarstvo, Vajarstvo, Živopis, Multimedija i Grafika)240 ESPB125
Dramske umetnosti - Gluma180 ESPB153
Dizajn (Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Game Art, Modni dizajn)180 ESPB352
Multimedijalna produkcija240 ESPB6010
Kreativni biznis240 ESPB30-
Muzičke komunikacije240 ESPB305
Primenjeni mediji i kreiranje sadržaja240 ESPB3010

Kako biste obezbedili svoje mesto, potrebno je da se prijavite putem online prijave ili telefonom 011/40-11-216. Prijavom na vreme rezervišete svoje mesto i osiguravate nižu cenu školarine jer se iznos školarine povećava iz meseca u mesec.

Jako je važno da se prijavite što pre jer su kvote za upis strogo ograničene. Prijava >>

Nakon što se prijavite, sa vama će kontaktirati savetnice za upis i objasniti vam sve dalje korake. Sledeće što vas očekuje jeste prijemni ispit, na kom ćete moći da pokažete talenat i spremnost da radite na svom usavršavanju.

Prijemni ispit se razlikuje u zavisnosti od smera za koji ste se odlučili, a o terminima ćete biti naknadno obavešteni. Više o prijemnom ispitu>>

Dokumenta potrebna za prijemni ispit za osnovne studije

 • Prijava za prijemni ispit (dobija se na Fakultetu)
 • Svedočanstva iz srednje škole i diploma
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (40-85 evra u zavisnsti od smera)

Dokumenta potrebna za upis na osnovne studije

 • Dve fotografije formata 3,5×4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine
 • ŠV obrasci i indeks, koje kandidati dobijaju na Fakultetu savremenih umetnosti

Školarina za osnovne studije

OdsekCena za prijave do 30. 9.Puna cenaNa 12 rata
Dramske umetnosti - Gluma36003600300
Likovne umetnosti (Slikarstvo, Vajarstvo, Živopis, Multimedija, Grafika)25003600208
Dizajn (Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Game Art i Modni dizajn)24003600200
Multimedijalna produkcija18002700150
Muzičke komunikacije18002700150
Primenjeni mediji i kreiranje sadržaja18002700150
Kreativni biznis///

*U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu master studija možete da se upišete ukoliko imate završen prvi stepen visokog obrazovanja iz oblasti likovnih, primenjenih ili dramskih umetnosti i prosek na osnovnim studijama najmanje 8,00.

Ako je vaš prosek ispod ove ocene, i dalje možete upisati master studije uz prethodno položen kvalifikacioni ispit.

Rang-lista se utvrđuje na osnovu prispelih prijava i formira se prema konkursnoj dokumentaciji.

Program master studija
Likovne umetnosti60 ESPB10 studenata
Dramske umetnosti120 ESPB10 studenata
Dizajn120 ESPB20 studenata

Dokumenta potrebna za prijemni ispit za master studije

 • Prijava za prijemni ispit (dobija se na FSU)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma osnovnih studija
 • Dokaz o uplati naknade za prijavljivanje u iznosu od 10.000 dinara

Dokumenta potrebna za upis na master studije

 • Dve fotografije formata 3,5×4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine
 • ŠV obrasci i indeks, koje kandidati dobijaju na Fakultetu savremenih umetnosti

Školarina za master studije

OdsekCena za prijave do 30. 9.
Puna cenaNa 12 rata
Dramske umetnosti32003900267
Likovne umetnosti26503900221
Dizajn20003900167

*U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu doktorskih studija možete se upisati ukoliko imate završen drugi stepen visokog obrazovanja iz oblasti likovnih, primenjenih ili dramskih umetnosti i prosek na osnovnim studijama najmanje 8,00.

U drugu godinu doktorskih studija možete se upisati ukoliko ste završili specijalističke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

U treću godinu doktorskih studija možete se upisati ako ste završili magistarske studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na osnovu prispelih prijava i formira se prema konkursnoj dokumentaciji.

Programi doktorskih studija
Likovne umetnosti180 ESPB5 studenata
Dramske umetnosti180 ESPB3 studenta
Dizajn180 ESPB3 studenta

Dokumenta potrebna za prijemni ispit za doktorske studije

 • Prijava za prijemni ispit (dobija se na FSU)
 • Portfolio
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma osnovnih, master, specijalističkih, odnosno magistarskih studija u zavisnosti od godine za koju se kandidat prijavljuje
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu u iznosu od 10.000 dinara

Dokumenta potrebna za upis na doktorske studije

 • Dve fotografije formata 3,5×4,5 cm
 • Dokaz o uplati školarine
 • ŠV obrasci i indeks, koje kandidati dobijaju na Fakultetu savremenih umetnosti

Školarina za doktorske studije

OdsekCena za prijave do 30. 9.Puna cenaNa 12 rata
Dramske umetnosti - Gluma32003900267
Likovne umetnosti - Slikarstvo32003900267
Dizajn///

*U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.