Prijavi se i postani deo nove klase

Za pripremnu nastavu prijavite se telefonom: +381 (0)11/40-11-216. Od naših savetnika za upis saznaćete i sve ostale detalje u vezi sa prijemnim ispitom.

Iskoristite priliku da postanete deo nove generacije po povoljnijim cenama do kraja meseca – nakon toga cene školovanja se povećavaju.

Postani deo nove klase FSU. Prijavi se ovde >>

Kreiraj moderne ili scenske odevne predmete koji se pamte

Studijski program Dizajn kostima na MAS koncipiran je tako da studentu omogućava sticanje sveobuhvatnog znanja iz oblasti scenskog kostima i modnog dizajna.

Program Dizajn kostima obučava studente da postanu profesionalci koji će nakon završenih studija biti osposobljeni da stvaraju, primenjuju, modifikuju, transformišu, prilagođavaju i unapređuju umetničke koncepte iz oblasti modnog dizajna i dizajna scenskog kostima. Kroz teorijsku i praktičnu nastavu studenti razvijaju svoj kreativni duh i sposobnosti za kreiranje novih principa i postupaka dizajna kostima i modnog dizajna, na osnovu kojih će moći da generišu nova rešenja i trasiraju nove pravce u kontekstu odabrane umetničke oblasti.

Celokupni studijski program odlikuje stvaralački pristup koji daleko prevazilazi okvire estetskog istraživanja i formira visokoobrazovani kadar, koji je u stanju da misli, razvija, prezentuje i realizuje nove ideje generisane u odnosu prema širem društvenom, pa čak i globalnom kontekstu. Studijski program Dizajn kostima na MAS traje četiri semestra i nosi 120 ESPB.

Kome je namenjen program Dizajn kostima na MAS?

Program Dizajn kostima na MAS namenjen je studentima sa završenim osnovnim akademskim studijama iz iste ili srodne oblasti, zainteresovanim da svoje znanje usavrše na višem nivou i ostvare se u oblasti modnog dizajna i dizajna scenskog kostima.

KONSULTACIJE

Konsultacije sa kandidatima u saradnji sa upisnim centrom odvijaju se sa profesorima dizajna kostima putem imejla.

PRIJEMNI ISPIT

Upis studenata na prvu godinu MAS Dizajn kostima vrši se na osnovu ostvarenog uspeha u toku osnovnih akademskih studija i provere znanja, sklonosti i sposobnosti na prijemnom ispitu.

Prijemni ispit traje dva dana, a kandidati konkurišu za jednu od ponuđenih izbornih oblasti.

 • Tokom prvog dana kandidati predaju portfolio sa maksimalno deset radova čiji su autori ili jedan od autora. Relevantnim se smatraju svi radovi iz oblasti primenjene umetnosti, pri čemu kvalitet portfolija ocenjuje nadležna Komisija u kontekstu konkretne izborne oblasti za koju kandidati konkurišu.
 • Drugi dan prijemnog ispita namenjen je intervjuu koji kandidati obavljaju sa članovima Komisije.

Prijemni ispit se odvija kroz tri nivoa: predaju studentske dokumentacije, predaju portfolija i održavanje intervjua.

Struktura poena koje kandidat može da ostvari prilikom procedure prijema je sledeća: uspeh ostvaren na osnovnim akademskim studijama – 40 poena; kvalitet portfolija – 40 poena; intervju sa Komisijom – 20 poena.

Maksimalan broj poena koje kandidat može da ostvari je 100, dok je prag polaganja prijemnog ispita 55 poena. Broj poena koji nosi svaki pojedinačni kriterijum objavljuje se u konkursnoj dokumentaciji.

Pored navedene dokumentacije, održavanje prijemnog ispita vrši se i u skladu sa relevantnom dokumentacijom FSU.

Steknite priznate Adobe i Autodesk sertifikate

Školovanje na Fakultetu savremenih umetnosti koncipirano je tako da studenti po završetku studija budu obučeni da polažu za neke od najprestižnijih svetskih sertifikata u oblasti dizajna, kao što su Adobe i Autodesk sertifikati.

Da biste uspešno obavljali posao dizajnera enterijera, potrebno je poznavanje Autodesk programa kao što su AutoCAD i 3ds Max, a poznavanje rada u Adobe softveru povećava vašu produktivnost.

Autodesk sertifikacija

 • AutoCAD Certified User/Professional
 • Autodesk 3ds Max Certified User

Adobe sertifikacija

 • ACP Visual Design using Photoshop
 • ACP Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator
 • ACP Print & Digital Media Publication using Adobe InDesign
 • ACP Web Authoring using Adobe Dreamweaver
 • ACP Digital Video using Adobe Premiere Pro
 • ACP Visual Effects & Motion Graphics using Adobe After Effects
 • ACP Multiplatform Animation using Adobe Animate CC

Koje kompetencije stičete po završetku master studija?

 • Postajete sposobni za samostalnu izradu projekata iz oblasti dizajna scenskog kostima i modnog dizajna.
 • Samostalan ili timski rad na generisanju sopstvenih ideja
 • Plasiranje ideja u vidu kreativnih rešenja, inovacija, adaptacija
 • Uspostavljanje kontakata između različitih profesija i stavljanje u službu svoje profesije
 • Poznavanje tehnologije, tekstila i materijala koji se koriste u realizovanju ideja
 • Krojačke i šivačke veštine
 • Praćenje globalnih svetskih trendova i novina na tržištu
 • Upotreba naprednih kompjuterskih programa i prilagođavanje novim medijima komuniciranja
 • Pristupate stručnim izazovima na istraživački i kritički način.
 • Uspešno delujete u kontekstu samostalnog ili timskog nastupa na tržištu Srbije, regiona ili šire.
 • Stručno, upečatljivo i delotvorno predstavljate ideje, stvaralačka rešenja i inovacije.
 • Stalno i kritički pratite razvoj i novine u sopstvenoj struci i bliskim strukama.
 • Upotrebljavate savremene analogne i digitalne tehnologije u procesu primene različitih metoda dizajna kostima.
 • Sagledavate konkretne dizajnerske zadatke i probleme u širem, istorijskom i teorijskom kontekstu.

Šta sve možete da radite po završetku master studija?

Uspešnim završavanjem programa Dizajn kostima na MAS postaćete stručnjak koji je spreman da radi s ciljem ličnog, akademskog i profesionalnog razvoja, ali i opšteg razvoja i unapređivanja celokupnog društva.

Kreativno i kritičko mišljenje je osnovni adut ovako obrazovanih dizajnera; ono im omogućava da ne samo problemima već i plasiranim informacijama pristupaju na jedan sveobuhvatniji način, uspevajući da ih prilagode svojim potrebama i ciljevima.

U pogledu daljeg obrazovanja, svrha ovog programa je obrazovanje pojedinaca koji će biti u mogućnosti da pohađaju više nivoe studija, kakve su, na prvom mestu, doktorske studije, čemu je prilagođena i zastupljenost teorijskih predmeta u nastavnom programu.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.