Međunarodna saradnja

Negujući dinamičan i internacionalno orijentisan obrazovni proces, Fakultet savremenih umetnosti umrežava interkulturalne tokove, otvarajući nove perspektive svojim studentima. U vremenu ubrzane globalizacije, internacionalizacija postaje nerazdvojni deo razvoja u svim domenima ljudskog angažovanja. Sprovedenim aktivnostima Fakultet savremenih umetnosti promoviše ideju globalne umetničke i naučne zajednice.

Odeljenje za međunarodnu saradnju Fakulteta savremenih umetnosti posvećeno je jačanju strateške saradnje u istraživačkim projektima i umetnosti, te podršci mobilnosti među studentima, profesorima i službama. Razvijanjem međunarodnih odnosa nastojimo da obezbedimo izuzetnost u obrazovanju, da razvijemo kreativnost i nove vizije među studentima, te povežemo umetnost, znanje, kulturu, društvo i tehnologije. Naša misija je uspostavljanje veza širom sveta, koje će podržati uzajamni rast kroz razmenu iskustava, naučnih saznanja i umetničkih izraza na globalnom nivou.

 

Međunarodne veze

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu je član međunarodnih akademskih mreža Compostela Group of Universities i Businet Global Business Education Network.

 

COMPOSTELA GROUP OF UNIVERSITIES

O MREŽI

Grupa univerziteta Compostela (CGU) je neprofitna međunarodna asocijacija koja ima za cilj jačanje saradnje i promovisanje dijaloga u svim oblastima vezanim za visoko obrazovanje. CGU je istaknuta, otvorena i sveobuhvatna mreža univerziteta koja trenutno ima više od 70 članova širom sveta, koji rade zajedno u uverenju da je raznolikost ključna riječ u profilu univerziteta 21.veka.

Članstvo odražava raznolikost sistema visokog obrazovanja i otvoreno je za sve evropske univerzitete koji dele ideale grupe. Pridruženo članstvo je dostupno univerzitetima izvan Evrope i drugim organizacijama.

CILJEVI

Grupa Compostela je osnovana u svetlu realizacije tri osnovna cilja:

Uspostavljanje intezivnije komunikacije između univerziteta članica.
Organizovanje događaja u cilju proučavanja i diskusije o različitim pitanjima koja se odnose na interese Grupe.
Promovisanje mobilnosti među članovima kao osnova za unapređenje znanja o evropskim kulturama i jezicima.

AKTIVNOSTI

Aktivnosti grupe uključuju:

 • Akademsku mobilnost. CGU podržava i podstiče mobilnost akademskog osoblja i studenata između svojih članova u okviru programa Socrates ili na osnovu bilateralnih sporazuma, kao i kroz promociju letnjih škola u organizaciji institucija članica Grupe.
 • Mobilnost nenastavnog osoblja. CGU finansira program za administrativnu i tehničku podršku za mobilnost osoblja između institucija članica.
 • Saradnju u istraživanju i transferu znanja. CGU nastoji da stimuliše i podrži saradnju između svojih članova kroz realizaciju istraživačkih projekata i drugih oblika širenja znanja.
 • Radne grupe CGU podržava i ohrabruje formiranje i aktivnosti radnih grupa za određene teme, kao što su evropske studije, višejezičnost i multikulturalizam, te prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti.
 • Radionice i seminare. CGU organizuje radionice i seminare o nizu tema koje se odnose na aktivnosti radne grupe i druge specifične oblasti.
  Publikacije CGU ima tri serije publikacija:

  • Put do Santjaga – teme vezane za Santjago i opšti koncept hodočašća
  • Evropska pitanja – aktuelne evropske teme
  • Nagrada Compostela – radni opus dobitnika nagrade Compostela. U saradnji sa Xunta de Galicia, CGU dodeljuje godišnju nagradu pojedincu ili grupi koji su pružili doprinos evropskim vrednostima u obrazovnoj, kulturnoj ili socijalnoj oblasti.
 • Akademsku saradnju. Kroz interakciju i dijalog sa Komisijom EU i drugim akterima, CGU nastoji da doprinese izgradnji evropskog prostora visokog obrazovanja i ostvarivanju ciljeva Bolonjske deklaracije.
 • Globalnu saradnju. CGU nastoji da sarađuje sa akademskim organizacijama iz svih delova sveta, kako postojećim mrežama univerziteta tako i pojedinačnim univerzitetima.
 • Programe EU. CGU ima kontinuiranu ulogu u raznim EU projektima (Tempus, Erasmus Mundus. Erasmus +).
 • Saradnju sa privredom. CGU smatra da je od velike važnosti da institucije visokog obrazovanja sarađuju sa industrijom, te radi na jačanju takvih odnosa između članova grupe i zajednice u skladu sa Lisabonskom deklaracijom i ostalim dokumentima u relevantnoj oblasti.

CGU smatra da je od velike važnosti da institucije visokog obrazovanja sarađuju sa industrijom, te radi na jačanju takvih odnosa između članova grupe i zajednice u skladu sa Lisabonskom deklaracijom i ostalim dokumentima u relevantnoj oblasti.

 

BUSINET GLOBAL BUSINESS EDUCATION NETWORK

O MREŽI

Businet je mreža međunarodnih visokoškolskih institucija (privatnih i javnih univerziteta i koledža) koji dele zajednički etos u pogledu internacionalizacije.

Businet trenutno ima 104 člana u 28 zemalja širom sveta.

Businet obezbeđuje okruženje koje podstiče razmenu dobrih praksi i podstiče saradnju između istomišljenika individua i organizacija istomišljenika.

Koristi od rada Businet mreže imaju same institucije članice, osoblje tih institucija članica kao i studenti.

Jedinstvena karakteristika organizacije je da se potrebe specifičnih oblasti kurikuluma unutar instituta članica adresiraju unutar ovih grupa i nazivaju se radnim grupama za nastavni plan i program i radnim grupama sa posebnim interesima.

CILJEVI I ZADACI

Organizacija je najbolje definisana ciljevima i zadacima utvrđenim u statutu iste. Mreža će nastojati postići ciljeve kroz niz sledećih ciljeva.

Ciljevi Businet mreže su:

 • Pomoći članovima u postizanju njihovih organizacionih ciljeva povezanih sa transnacionalnim aktivnostima.
 • Promovisati razvoj međunarodnog kurikuluma za sve studente koji studiraju u oblasti poslovnog obrazovanja.
 • Obezbediti mogućnosti zaposlenima u institucijama članicama da unaprede svoj profesionalni razvoj.
 • Da zadovolje potrebe tržišta rada za zaposlenima sa odgovarajućim poslovnim znanjem i veštinama vezanim za jezik i posao

Zadaci

Ovi zadaci uključuju (ali nisu ograničeni na) sledeće:

 • Da razvija, promoviše, administrira, potvrđuje i dodeljuje sertifikovane poslovne kvalifikacije.
 • Da olakša evropske i međunarodne razmene studenata i međuinstitucionalne aktivnosti za studente članica mreže.
 • Da promoviše sticanje veština na drugim evropskim jezicima za studente i osoblje.
 • Da pomogne članovima u uspostavljanju i radu mreža međunarodnog rada i studiranja za svoje učenike i njihovo osoblje.
 • Da identifikuje i širi primere dobre obrazovne prakse.
 • Da olakša članicama rad sa međunarodnim poslovnim organizacijama i omogući blisku saradnju sa Evropskom komisijom i njenim obrazovnim inicijativama.

 

UNIVERZITETSKA MREŽA EVROPSKIH PRESTONICA KULTURE

Univerzitetska mreža evropskih prestonica kulture (The University Network of the European Capitals of Culture – UNeECC) osnovana je u Pečuju, u Mađarskoj, u decembru 2006. godine. Osnovalo ju je 15 članova, kao jedinstvenu akademsku mrežu univerziteta koji se nalaze u gradovima koji su trenutno, ili koji su u prošlosti već bili, evropske prestonice kulture. Kao takva, ova mreža ne samo da teži podsticanju redovne akademske saradnje na polju obrazovanja i istraživačkog rada između svojih članova, već takođe ima za cilj razvoj i preoblikovanje regionalne pozicije univerziteta. UNeECC nastoji da dodatno podstakne saradnju između gradova i univerziteta i bazira svoj rad na uverenju da univerziteti, zajedno sa stanovnicima gradova u kojima se nalaze, mogu značajno doprineti uspehu evropskih prestonica kulture.

O OVOJ UNIVERZITETSKOJ MREŽI

Stvaranje univerzitetske mreže UNeECC poteklo je iz ideje da bi za univerzitete i visokoobrazovne ustanove sa sedištima u evropskim prestonicama kulture bilo izuzetno korisno da putem jedne ovakve poznate i prestižne evropske institucije zajednički rade na uspostavljanju novih oblika akademske institucionalne saradnje.

CILJEVI I AKTIVNOSTI

Opšti ciljevi mreže UNeECC su sledeći:

 • obezbediti priznanje uloge i doprinosa univerziteta uspehu gradova koji su dobili titulu „Evropska prestonica kulture“.
 • pružiti univerzitetima koji su članovi mreže mogućnost kontinuiranog i punog učešća u projektu “Evropske prestonice kulture”, uz dodatak titule „Univerziteti godine“.
 • podsticanje među-univerzitetske saradnje radi razvijanja i preoblikovanja regionalne pozicije univerziteta kako bi se osmislile nove aktivnosti za saradnju gradova i univerziteta.
 • Od svog nastanka 2006. godine pa do danas, naša mreža je ostvarila značajan rast i sada broji gotovo 50 univerziteta, članova mreže, iz ukupno 20 zemalja.

Posebno želimo da istaknemo da smo ponosni na „evropski miks“ koji UNeECC mreža predstavlja. Naime, ​​univerziteti članice dolaze kako iz „starih“, tako i iz „novih“ država članica Evropske unije, među kojima su i visokoobrazovne institucije sa dugogodišnjom tradicijom, baš kao i nedavno osnovani univerziteti. Međutim, povezuje ih to što sve one istinski teže još otvorenijoj i izraženijoj evropskoj dimenziji akademskog i naučno-istraživačkog rada. Takođe, svi univerziteti koji su članovi naše mreže nastoje da udruženim snagama sa lokalnim vlastima rade na jačanju uticaja evropskih prestonica kulture, uz pružanje akademske podrške procesima pripreme i organizacije programa, iniciranju dodatnih događaja namenjenih određenoj publici, a zatim su tu i da naučnim radom isprate sva kulturna dešavanja.

Univerzitetska mreža UNeECC se ne ograničava samo na zalaganje za negovanje evropske kulture, već aktivno učestvuje u evropskom kulturnom životu kroz konferencije, predavanja, studentske aktivnosti, istraživački rad i aktivno interdisciplinarno umrežavanje. „Razmišljaj u evropskim okvirima, a deluj na lokalnom nivou“ je moto i dodatna vrednost koju ova mreža nudi, a koja proističe iz kulturne raznolikosti, razmena ideja, međunarodne saradnje i konstantnog traganja njenih članova za novim izazovima i prilikama.

 

Bilateralni sporazumi

Na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu do sada je potpisan velik broj ugovora o saradnji sa visokoškolskim institucijama iz drugih zemalja. Na taj način postiže se transparentnost nauke i internacionalizacija diploma Univerziteta.

 

BILATERALNI SPORAZUMI:

 • Evropska administrativna akademija, Celje, Slovenija (2006. godina);
 • Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, s pravom javnosti iz Zaprešića, Hrvatska (2006. godina);
 • University of Information Technology and Managment in Rzeszow, Poljska (2007. godina);
 • Vadim Hetman Kyiv National Economic University, Ukrajina (2007. godina);
 • Visoka škola za primenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, Republika Srpska (2007. godina);
 • University of Primorska, Koper, Slovenija (2007. godina);
 • University FON of Skopje, First Private University, Makedonija (2008. godina);
 • University of Cordoba, Španija (2008. godina);
 • Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Republika Srpska (2008. godina);
 • Visoka poslovna škola DOBA, Maribor, Slovenija (2008. godina);
 • Alma Mater Europaea, Slovenija (2009. godina);
 • European School of Economics in Rome, Italija (2009. godina);
 • Technical University of Gabrovo, Bugarska (2010. godina);
 • Trnava University of Trnava, Slovačka (2010. godina);
 • Pan European University, Bratislava, Slovačka (2010. godina);
 • University Tibiscus from Timişoara, Rumunija (2011. godina);
 • Veleučilište ”Lavoslav Ružička”, Vukovar, Hrvatska (2011. godina);
 • „Politehnica“ University of Timisoara, Rumunija (2011. godina);
 • Visoka poslovno tehnička škola, Doboj, BiH, Republika Srpska (2012. godina);
 • Univerzitet „Vitez“, Travnik, BiH (2012. godina);
 • Kalmyk State University, Republika Kalmikija, Rusija (2012. godina);
 • UBIS University of Business and International Studies, Ženeva, Švajcarska (2012.godina);
 • Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA, Španija (2012. godina);
 • Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Republika Srpska (2013. godina);
 • Media University, Koprivnica, Hrvatska (2013. godina);
 • Visokoobrazovna ustanova Euro Koledz, Kumanovo, Makedonija (2014. godina);
 • Salahaddin University – Hawler, Erbil, Kurdistan (Iraq, 2014. godina);
 • Academy of Labour and Social Relations, Moskva, Rusija (2014. godina);
 • St. Petersburg State Polytechnical University, Rusija (2014. godina);
 • Moscow Institute of Entrepreneurship and Law, Rusija (2014. godina);
 • Moskovski državni medicinsko-stomatološki Univerzitet „A.I.Evdokimov“;
 • Ministarstva zdravlja Rusije (2014.godina);
 • The Cyprus Institute of Marketing, Nicosia, Cyprus (2014. godina);
 • Beloruski trgovinsko – ekonomski univerzitet potrošačke kooperacije, Gomelj, Republika Belorusija (2015. godina);
 • Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de Mexico, Mexico (2015. godina);
 • Univerzitet komunikacije i biznisa, Budimpešta, Mađarska (2015. godina);
 • Ioan Slavici University, Timisoara, Romania (2015. godina);
 • Beloruski drzavni univerzitet, Republika Belorusija (2015. godina)
 • Obrazovna institucija „Gomeljski drzavni univerzitet Francisk Skorina“ Republika Belorusija (2015. godina);
 • Medjunarodni univerzitet „MITSO“ Republika Belorusija (2015. godina);
 • Pegaso Telematic University, Naples, Italy (2015.godina);
 • University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, Romania (2016.godina);
 • Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (2016.godina);
 • Universidade Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil (2016.godina);
 • EPHES University College, Brussels, Belgium (2016.godina);
 • Sveučilište Sjever, Koprivnica, Republika Hrvatska (2016.godina);
 • Avans University of Applied Sciences (Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Holandija) (2017.godina);
 • Chandigarh Group of Colleges, Landran, India (2017.godina);
 • Internacionalni Univerzitet Travnik, Travnik, Bosna i Hercegovina (2017. godina);
 • Univerzitet u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina (2017. godina);
 • Shanghai Polytechnic University, Kina (2017. godina);
  Spiru Haret University, Bucharest, Rumunija (2017. godina);
 • Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Nuevo Leon, Meksiko (2017. godina);
 • Baku Business University, Baku, Azerbaijan (2017. godina);
 • Kalužski državni univerzitet K.E. Ciolkovski, Kaluga, Ruska Federacija (2018. godina);
 • Tecnológico de Monterrey, MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO (2018. godina);
 • East China University of Political Science and Law, Shanghai, Kina (2018. godina);
 • Kiev Institute of Business and Technology, Kiev, Ukrajina (2019. godina);
 • Matej Bel University in Banski Bystrica, Banská Bystrica, Slovačka (2020. godina);
 • The University of Szeged, Szeged, Mađarska (2020.godina).

LISTA ERAZMUS + MEĐUINSTITUCIONALNIH SPORAZUMA:

 • Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

 

KONTAKT:

Odeljenje za međunarodnu saradnju:

Fakultet savremenih umetnosti

Svetozara Miletića 12

11108 Beograd, Srbija

e-mail adresa: ico@fsu.edu.rs

 

dr Dragan Ćalović, redovni profesor

Prodekan za nastavu i međunarodnu sradnju

e-mail adresa: dragan.calovic@fsu.edu.rs

 

Institut za moderno obrazovanje
Centar za projekte

Masarikova 5, Palata Beograd
(ulaz iz Kralja Milana)

Stari grad, Beograd, Srbija

e-mail: office@institut.edu.rs

telefon: +381(0)11 4011 260

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.