Dostignite najviši stepen akademskog obrazovanja

Doktorske studije predstavljaju krunu vašeg obrazovanja. Teme kojima se tokom njih budete bavili biće vaša najuža specijalnost, a vaš rad jedinstvena literatura za naredne generacije. Od fakulteta na kom ćete doktorirati zavisi i ugled koji ćete steći u stručnoj javnosti, i zbog toga je Fakultet savremenih umetnosti najbolji izbor za vaše doktorske studije.

Cilj studijskog programa doktorskih studija na Fakultetu savremenih umetnosti u oblasti dizajna, likovnih i dramskih umetnosti je obrazovanje studenata na najvišem nivou. Sadržaj studijskog programa obezbeđuje sticanje vrhunskih kvalifikacija u ovoj oblasti.

Izaberite doktorske studije dizajna, dramskih ili likovnih umetnosti

Doktorske studije na Fakultetu savremenih umetnosti traju tri školske godine i vrednuju se sa 180 ESPB bodova.

Programi doktorskih studija
Vizuelne umetnosti180 ESPB5 studenata
Dramske umetnosti180 ESPB3 studenta
Dizajn180 ESPB3 studenta

Svaki student se odlučuje za mentora sa kojim će sarađivati i koji će mu pomoći da prevaziđe sve prepreke u svom istraživačkom i teorijskom radu.

Šta je potrebno da biste upisali doktorske studije na Fakultetu savremenih umetnosti?

Prvu godinu doktorskih studija možete upisati ukoliko imate drugi stepen visokog obrazovanja iz oblasti likovnih i dramskih umetnosti i prosečnu ocenu najmanje 8,00 na prethodnim studijama.

Drugu godinu doktorskih studija možete upisati ukoliko ste završili specijalističke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Treću godinu doktorskih studija možete upisati ako ste završili magistarske studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na osnovu prispelih prijava i formira se prema visini prosečne ocene kandidata na prethodnim studijama.

Krajnji rok za prijavu i podnošenje prijava je 16. oktobar, a rang-lista će biti objavljena najkasnije do 19. oktobra. Upis traje od 20. do 31. oktobra.

Prijavite se u ovom upisnom roku, cene su snižene

One najodlučnije koji se prijave u ovom upisnom roku, nakon prijemnog ispita nagrađujemo specijalnim popustom na cenu školarine svake godine doktorskih studija.

OdsekCena za prijave do 31.8. Puna cenaNa 12 rata
Dramske umetnosti - Gluma35204000293
Vizuelne umetnosti35204000293
Dizajn35204000293

Napomene: Školarina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

Cene školovanja za studente prethodnih generacija se obračunavaju u iznosu iz cenovnika školovanja iz godine kada je student upisao I godinu studija.

Specijalni popusti za dvoje ili više zaposlenih iz iste kompanije, kao i za članove njihovih porodica. Za više informacija pozovite 011/4011-216.

Javno dostupne objavljene doktorske disertacije

Na sledećem linku možete pogledati sve doktorske disertacije FSU koje su do sada stavljene na uvid javnosti.  

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.