Dostignite najviši stepen akademskog obrazovanja

Doktorske studije predstavljaju krunu vašeg obrazovanja. Teme kojima se tokom njih budete bavili biće vaša najuža specijalnost, a vaš rad jedinstvena literatura za naredne generacije. Od fakulteta na kom ćete doktorirati zavisi i ugled koji ćete steći u stručnoj javnosti, i zbog toga je Fakultet savremenih umetnosti najbolji izbor za vaše doktorske studije.

Cilj studijskog programa doktorskih studija na Fakultetu savremenih umetnosti u oblasti dizajna, likovnih i dramskih umetnosti je obrazovanje studenata na najvišem nivou. Sadržaj studijskog programa obezbeđuje sticanje vrhunskih kvalifikacija u ovoj oblasti.

Izaberite doktorske studije dizajna, dramskih ili likovnih umetnosti

Doktorske studije na Fakultetu savremenih umetnosti traju tri školske godine i vrednuju se sa 180 ESPB bodova.

Programi doktorskih studija
Likovne umetnosti180 ESPB5 studenata
Dramske umetnosti180 ESPB3 studenta
Dizajn180 ESPB3 studenta

Svaki student se odlučuje za mentora sa kojim će sarađivati i koji će mu pomoći da prevaziđe sve prepreke u svom istraživačkom i teorijskom radu.

Šta je potrebno da biste upisali doktorske studije na Fakultetu savremenih umetnosti?

Prvu godinu doktorskih studija možete upisati ukoliko imate drugi stepen visokog obrazovanja iz oblasti likovnih i dramskih umetnosti i prosečnu ocenu najmanje 8,00 na prethodnim studijama.

Drugu godinu doktorskih studija možete upisati ukoliko ste završili specijalističke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Treću godinu doktorskih studija možete upisati ako ste završili magistarske studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na osnovu prispelih prijava i formira se prema visini prosečne ocene kandidata na prethodnim studijama.

Krajnji rok za prijavu i podnošenje prijava je 16. oktobar, a rang-lista će biti objavljena najkasnije do 19. oktobra. Upis traje od 20. do 31. oktobra.

Prijavite se u ovom upisnom roku, cene su snižene

One najodlučnije koji se prijave u ovom upisnom roku, nakon prijemnog ispita nagrađujemo specijalnim popustom na cenu školarine svake godine doktorskih studija.

OdsekCena za prijave do 31.7. Puna cenaNa 12 rata
Dramske umetnosti - Gluma32003900267
Likovne umetnosti - Slikarstvo32003900267
Dizajn///

* Školarina se uplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate.

Cene školovanja za studente prethodnih generacija se obračunavaju u iznosu iz cenovnika školovanja iz godine kada je student upisao I godinu studija.

Javno dostupne objavljene doktorske disertacije

Na sledećem linku možete pogledati sve doktorske disertacije FSU koje su do sada stavljene na uvid javnosti.