Šansa da se zaposlite na Fakultetu savremenih umetnosti

FSU nije samo mesto gde će studenti dobiti najbolje obrazovanje na polju umetnosti i IT-a, već im se pruža mogućnost da steknu prvo praktično iskustvo. Praćenjem rada studenta još od prve godine studija i posmatranjem njihovog individualnog razvoja, profesori im pružaju priliku za učestvovanje u nastavnom procesu.

Prvi posao već tokom studija

Još u toku osnovnih studija studenti Fakulteta savremenih umetnosti dobijaju priliku da učestvuju u izradi prezentacija, prevođenju najnovije strane stručne literature i izlaganju prakse kolegama u vidu predavanja. Profesori su otvoreni za nove predloge i ideje i aktivno podstiču studentsku inicijativu u nastavnom procesu. Starije kolege pomažu mlađima u realizaciji ideja i projekata. Tokom koncerata, priredbi, predstava i dešavanja na fakultetu, studentima se daje sloboda za predlog i dizajn različitog promo materijala.

Mladost i inovativnost studenata sa jedne, i iskustvo i mentorstvo profesora sa druge strane vode stvaranju nove generacije revolucionarnih umetnika. Pored radnih mesta predviđenih za buduće profesore, otvorene su mogućnosti i za rad na drugim pozicijama. Najbolji studenti master studija imaju priliku da postanu saradnici u nastavi, dok se doktorandima pruža prilika sticanja zvanja asistenta. Najbolji studenti na taj način prenose svoje iskustvo i znanje mlađim kolegama. Jer najlepši osećaj je raditi na fakultetu koji je od tebe stvorio umetnika.

Budi deo sveta umetnosti, budi deo Fakulteta savremenih umetnosti.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.