Šansa da se zaposlite na Fakultetu savremenih umetnosti

FSU nije samo mesto gde će studenti dobiti najbolje obrazovanje na polju umetnosti i IT-a, već im se pruža mogućnost da steknu prvo praktično iskustvo. Praćenjem rada studenta još od prve godine studija i posmatranjem njihovog individualnog razvoja, profesori im pružaju priliku za učestvovanje u nastavnom procesu.

Prvi posao već tokom studija

Još u toku osnovnih studija studenti Fakulteta savremenih umetnosti dobijaju priliku da učestvuju u izradi prezentacija, prevođenju najnovije strane stručne literature i izlaganju prakse kolegama u vidu predavanja. Profesori su otvoreni za nove predloge i ideje i aktivno podstiču studentsku inicijativu u nastavnom procesu. Starije kolege pomažu mlađima u realizaciji ideja i projekata. Tokom koncerata, priredbi, predstava i dešavanja na fakultetu, studentima se daje sloboda za predlog i dizajn različitog promo materijala.

Mladost i inovativnost studenata sa jedne, i iskustvo i mentorstvo profesora sa druge strane vode stvaranju nove generacije revolucionarnih umetnika. Pored radnih mesta predviđenih za buduće profesore, otvorene su mogućnosti i za rad na drugim pozicijama. Najbolji studenti master studija imaju priliku da postanu saradnici u nastavi, dok se doktorandima pruža prilika sticanja zvanja asistenta. Najbolji studenti na taj način prenose svoje iskustvo i znanje mlađim kolegama. Jer najlepši osećaj je raditi na fakultetu koji je od tebe stvorio umetnika.

Budi deo sveta umetnosti, bude deo Fakulteta savremenih umetnosti.