Zbornici radova

UVODNA REČ

Zbornik radova Umetnost, mediji, komunikacije: novi pristupi, nove
paradigme nastao je na osnovu radova sa prvog Godišnjeg naučnog skupa
Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, održanog 28. novembra 2020.
godine.

Pokretanje Godišnjeg skupa Fakulteta savremenih umetnosti u
Beogradu bilo je vođeno namerom da se putem iznošenja rezultata
promišljanja i/ili istraživanja iz različitih oblasti naučnog i umetničkog
delovanja, pruži doprinos (samo)kritičkom sagledavanju umetnosti, medija i
komunikacijskih praksi. Pri tome, iznalaženje novih pristupa i/ili paradigmi
smatra se naročito relevantnim kako za postizanje što celovitijeg
razumevanja aktuelnih pozicija i uloga umetnosti i medija, tako i za
utvrđivanje njihovih implikacija po savremeno društvo u celini, ali i po
različite društvene subjekte.

Tematski okvir zbornika obuhvata tri segmenta – umetnost, medije i
komunikacije, koji su dovedeni u vezu kroz njihovo umreženo sagledavanje
u odnosu na pojedinca kao društvenog subjekta, te u odnosu na
njegove/njene predstave o svetu.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.