Preko 25 GODINA TRADICIJE I SPOJA UMETNOSTI I TEHNOLOGIJE ZA VAŠ uspeh u svetu umetnosti i kreativnim industrijama

Dobro došli na Fakultet savremenih umetnosti, epicentar inovacija i kreativnosti u srcu Beograda. Kao most između umetnosti i tehnologije, naš fakultet predstavlja idealnu odskočnu dasku za one koji sanjaju o karijeri u svetu umetnosti i dinamičnom svetu kreativnih industrija. Ovaj fakultet ima skoro tridesetogodišnju tradiciju izvrsnosti, oblikujući kreativne lidere budućnosti.

Kada je osnovan 1997. godine, Fakultet savremenih umetnosti je postao pionir u obrazovanju u oblasti umetnosti i kreativnih industrija, pružajući svojim studentima ne samo znanje i veštine već i inspiraciju da osmisle novu stvarnost 21. veka.

Kao deo prestižne obrazovne porodice, čiji su osnivači Visoka škola strukovnih studija za IT – ITS, Comtrade i LINKgroup, ovaj fakultet je u samom vrhu inovativnog obrazovanja u Srbiji, ali i šire.

Fakultet savremenih umetnosti nije samo mesto učenja; to je prostor gde se rađaju ideje, gde umetnost susreće budućnost i gde svaki student dobija priliku da ostavi neizbrisiv trag u savremenoj kulturi i svetu kreativnih industrija.

Savremeni nastavni plan koji odgovora
na potrebe budućih umetničkih lidera

Na Fakultetu savremenih umetnosti nastavni plan i program su precizno osmišljeni da odgovore na potrebe pojedinaca koji su spremni da se upuste u svet savremene umetnosti i kreativnih industrija, spajajući usko specijalizovane predmete s najnovijim dostignućima u informacionim tehnologijama, multimediji i umetničkim praksama. Ova jedinstvena kombinacija osigurava da studenti steknu relevantna znanja i veštine, pripremajući se za uspešne karijere.

Program na Fakultetu savremenih umetnosti je fleksibilan, te omogućava studentima da svoje obrazovanje prilagode ličnim interesovanjima i profesionalnim ciljevima. Kroz praktičan rad, projekte i interaktivne radionice naši studenti postaju spremni da postanu lideri u dinamičnom i kreativnom svetu umetnosti, pozicionirajući se na taj način kao veoma konkurentni na tržištu rada. Ovakav program osmišljen je kao odgovor na trenutne trendove, ali i sa ciljem obezbeđivanja obrazovanja budućih lidera u umetnosti i kreativnosti.

By Artists. For Artists.

Vaši profesori su svetski priznati savremeni stvaraoci iz sveta umetnosti i kreativnih industrija

Na Fakultetu savremenih umetnosti visokoškolsko obrazovanje podiže se na novi nivo zahvaljujući vizionarskom pristupu i angažovanju profesora, koji su priznate ličnosti u svojim poljima, a predstavljaju i izvrsne pedagoške stručnjake. Oni su posvećeni ne samo prenošenju znanja na interaktivan i angažovan način već i osposobljavanju studenata da postanu aktivni učesnici u kreiranju savremenih kreativnih trendova, te na taj način daju značajan doprinos društvu.

Brojne poznate ličnosti, svojevrsni umetnici, istaknuti akademici i uvaženi stručnjaci su među članovima našeg nastavnog kadra, što studentima pruža izuzetnu priliku da uče od najboljih. Ova imena su garancija visokog nivoa stručnosti i autoriteta u oblastima u kojima predaju.

Aktivna uključenost naših profesora u različite projekte, njihova saradnja sa uglednim galerijama, umetničkim udruženjima, ustanovama kulture, medijskim kućama, kao i partnerstva sa međunarodnim obrazovnim institucijama, izdvajaju Fakultet savremenih umetnosti kao predvodnika u edukaciji budućih istaknutih umetnika i profesionalaca kreativnih industrija. Profesori svojim radom i angažmanom potvrđuju liderstvo ovog fakulteta u stvaranju stručnjaka spremnih da unaprede kreativne sfere i oblikuju buduće tokove umetnosti.

Upotrebi svoj talenat.

01.

Misija

Fakultet savremenih umetnosti se nalazi u samom vrhu kad je reč o pružanju izuzetnih obrazovnih usluga i otvaranju novih horizonata na polju umetnosti i kreativnih industrija. Sa misijom da kreira visokokvalitetne studijske programe koji pokrivaju osnovne, master i doktorske studije i koji će stvoriti buduće umetnike i kreativne lidere, ovaj fakultet teži da obogati život akademske zajednice i društva u celini.

Odgovornim poslovanjem i težnjom ka održivom razvoju Fakultet savremenih umetnosti postavlja temelje za dinamičnu obrazovnu zajednicu. Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje, ovaj fakultet usmerava fokus na stalno poboljšanje kvaliteta obrazovnog procesa, čime otvara put ka inovacijama i inspiriše buduće generacije da doprinesu razvoju umetnosti i kreativnih industrija. Na ovaj način FSU postaje platforma gde se kreativnost slobodno istražuje i gde se vizije transformišu u stvarnost, čime se gradi most između umetničkog izraza i društvenog doprinosa.

02.

Vizija

Vizija Fakulteta savremenih umetnosti usmerena je ka održavanju statusa vodeće ustanove na državnom i regionalnom nivou koja zavređuje poverenje studenata kroz istaknute rezultate u istraživanju i obrazovanju unutar polja umetnosti i kreativnih industrija. U svom radu FSU teži tome da sledi najviše međunarodne standarde visokog obrazovanja, uz primenu najboljih praksi, čime se postavlja kao primer izvrsnosti u akademskoj i umetničkoj zajednici.

03.

Vrednost

 • Izuzetnost u svim oblastima rada: FSU postavlja visoke standarde u edukativnom procesu, istraživanjima i svim oblicima kreativnog izražavanja.
 • Osiguranje profesionalnog razvoja svim studentima i profesorima: Otvaranje prilika za profesionalni razvoj, podsticanje rasta i usavršavanja svih članova zajednice.
 • Otvorenost, iskrenost i poštovanje: Komunikacija je zasnovana na principima otvorenosti i transparentnosti, gde svaki glas ima značaj. Iskrenost i međusobno poštovanje su ključni za stvaranje podržavajućeg i inkluzivnog okruženja.
 • Timski duh: Kroz saradnju i deljenje znanja, studenti ostvaruju izvanredne rezultate, jačajući tako fakultetsku zajednicu i doprinoseći celokupnom uspehu.
 • Poštovanje akademske etike i integriteta: Ogleda se pre svega u promovisanju principa poštenja, transparentnosti i odgovornosti u akademskom radu i umetničkom izražavanju.
 • Proaktivnost i društvena odgovornost: Društvena odgovornost ogleda se u doprinosu pozitivnim promenama, kako unutar akademske zajednice tako i u široj društvenoj sredini.
 • Poslovanje sa integritetom i održavanje obećanja: Posvećenost održavanju integriteta kroz etičko poslovanje i ispunjavanje svih datih obećanja.

04.

Ciljevi

Fakultet savremenih umetnosti usmerava svoje delovanje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, postavljajući kao primarne ciljeve obrazovanje i razvoj istaknutih profesionalaca u kulturi, umetnosti i kreativnom sektoru. Ovi profesionalci, obučeni kako teorijski, tako i praktično, teže ka proaktivnom unapređenju sopstvene kreativnosti. Edukacija na FSU je prilagođena potrebama tržišta rada i privrednim trendovima, sa posebnim naglaskom na kulturu, umetnost i širok spektar kreativnih industrija uz zvaničnu akreditaciju programa osnovnih, master i doktorskih studija.

Osnovne zadatke FSU propisuju organi upravljanja fakultetom, odnosno Savet fakulteta, na predlog Nastavno-umetničko-naučnog veća. Ovi zadaci su javni i dostupni svim zainteresovanim stranama (zaposlenima, studentima, korisnicima, kao i široj javnosti) putem internet stranice fakulteta, imejla, oglasnih tabli i digitalnih i štampanih publikacija FSU i obuhvataju:

 • pružanje jednakih šansi za sticanje obrazovanja i mogućnosti za celoživotno učenje;
 • podsticanje umetničkog razvoja i unapređenja nauke, prenošenje znanja i doprinos društvu;
 • formiranje novih generacija stručnjaka u skladu sa tržišnim i kulturnim potrebama;
 • zadovoljenje individualnih potreba za znanjem i razvoj umetničkog i naučnog podmlatka.

Misija i vizija Fakulteta savremenih umetnosti temelje se na specifičnim, merljivim, ostvarivim, relevantnim i vremenski određenim ciljevima, te uključuju:

 • usklađivanje sa visokim standardima i trendovima u visokoškolskom obrazovanju;
 • sinergiju umetnosti, naučnog rada i obrazovnih aktivnosti;
 • sistematično korišćenje naučnih otkrića u obrazovnom procesu;
 • neprekidni razvoj i unapređenje umetnosti, nauke i obrazovnih procesa;
 • praćenje i implementaciju novih obrazovnih dostignuća;
 • primenu najboljih praksi u nastavi, istraživanju i upravljanju;
 • poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom i transparentnošću;

jačanje saradnje sa relevantnim domaćim i međunarodnim ustanovama i institucijama.

Pridružite nam se i neka vaš talenat ostavi neizbrisiv
trag u kreativnom umetničkom svetu

Sve aktivnosti na Fakultetu savremenih umetnosti, posebno razvoj i evaluacija studijskih programa, usmerene su ka ostvarenju prihvaćene vizije, misije i postavljenih ciljeva, uz stalnu proveru i usklađivanje s finansijskim i održivim aspektima u širem društvenom kontekstu.

Pridružite nam se i iskoristite svoj talenat u svetu gde kreativnost nema granica. Postanite deo aktuelne klase i zajedno sa nama oblikujte budući razvoj umetnosti i kreativnih industrija. Vaša karijera počinje ovde, na Fakultetu savremenih umetnosti, gde vaši snovi postaju stvarnost.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.