Fakultet savremenih umetnosti deo Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu

Kao jedan od lidera u obogaćivanju umetničkog sveta i proširivanju porodice savremenih umetnika, Fakultet savremenih umetnosti je deo i prestižnog Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Ulaganje u obrazovanje i dostupnost pohađanja studija i kvalitetne edukacije na što većem broju fakulteta predstavlja ono čemu svaka zemlja teži. Da bi ispratili standarde koje uvodi industrija i bili ravnopravni sa zemljama Evropske unije i sveta, fakulteti u Srbiji intenzivno učestvuju u procesu akreditacije i rade na implementiranju novih sadržaja, ali i ispunjavanju kriterijuma i normi kako bi studentima obezbedili ono najbolje.

Prednosti međunarodne saradnje imaju udela i u obrazovanju i u usavršavanju

Ovaj univerzitet je prvi privatni akreditovani univerzitet u Vojvodini. Osnovan je 2000. godine sa ciljem da na efikasan način isprati brze promene u našoj privredi, državi i pravosuđu, obrazuje vrhunske kadrove iz oblasti prava i ekonomije, koji će uz znanje i iskustva koja steknu na fakultetu biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi i biti pripremljeni da ispune planirane ciljeve i zadatke u privredi i društvu koji se očekuju u narednom periodu.

Uzimajući u obzir da bez dobro razvijene međunarodne saradnje razvoj institucije nije potpun, ovaj univerzitet se usmerio na ostvarivanje i unapređivanje kako saradnje sa privredom, tako i sa inostranstvom. I tu aktivnost je preneo i na fakultete u njegovom sastavu.

Širok izbor za profesionalan razvoj karijere na jednom od akreditovanih programa Univerziteta

Da bi se postigla realizacija zajedničkih projekata, Univerzitet sarađuje sa visokoškolskim institucijama evropskih zemalja i tako obezbeđuje vrhunski kvalitet u radu. Kao pretendent u liderstvu u obrazovanju i istraživanju, ali i doprinosu ličnom razvoju, Univerzitet širi svoju mrežu partnera u zemlji i kroz interakciju naučnoistraživačkog i obrazovnog rada, rukovodeći se potrebama okruženja i studenata, pruža širok i fleksibilan spektar visokokvalitetnih programa.

Vrednosti koje se neguju:

 • Orijentisanost na korisnika,
 • Učenje i profesionalni razvoj,
 • Kvalitet i izvrsnost,
 • Integritet,
 • Liderstvo i timski rad,
 • Efektivna komunikacija,
 • Etičko ponašanje,
 • Proaktivno reagovanje na promene.

Studijski programi prilagođeni za razvoj strateških veština neophodnih za napredak

Podrška studentima u njihovom slobodnom izražavanju je ono čime se ovaj univerzitet može pohvaliti. Upravo zato je za jednog od svojih partnera izabrao i Fakultet savremenih umetnosti.

Osim toga, danas Univerzitet u svom sastavu ima brojne fakultete iz zemlje koji su akreditovani kao i svi studijski programi na sva tri nivoa studija. Od svog osnivanja posvećuje posebnu pažnju podizanju kvaliteta studija, kao i usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta, ali i njihovo osavremenjivanje kako bi se našli rame uz rame sa prestižnim inostranim univerzitetima.

Univerzitet je akreditovala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i poseduje Dozvolu za rad koju je izdao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje. Studijski programi na Univerzitetu sačinjeni su na principima Bolonjske deklaracije, prilagođeni su zahtevima vremena i usaglašeni sa savremenim dostignućima nauke. Njih realizuju veoma kompetentni i afirmisani profesori koji su se dokazali i u teoriji i u praksi, što studentima garantuje znanje koje će uspešno moći da iskoriste za napredak u karijeri.

Koncept učenja koji pravi razliku u budućnosti

Koliko je kvalitetno obrazovanje ključan element za razvoj svakog društva koje treba da bude zasnovano na znanju, ali i resurs koji je uvek na ceni – govori i podatak da se sve više ulaže u proces obrazovanja, posebno visokog, ne bi li se mladima pružila prilika za napredak kao i njihovim vršnjacima u inostranstvu.

Zbog toga su saradnje univerziteta sve češće ne bi li svojim studentima pružili raznovrsno obrazovanje u skladu sa najvišim svetskim standardima.

Odluka o pristupanju Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu

Sertifikacije Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Novi sertifikat Univerziteta, u vezi sa ISO 9001:2015.

 

 

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.