Novi koncept umetničkog obrazovanja na Fakultetu savremenih umetnosti

Svedoci smo toga da se u 21. veku svet menja velikom brzinom i zahteva promene svakog pojedinca. Mnogi teoretičari se slažu da je umetnost jedina ljudska delatnost koja može korigovati takav svet i učiniti ga boljim, smislenijim i samokritičnim. Zbog toga su nam umetnici danas verovatno potrebniji više nego ikada.

Obrazovanje budućih umetnika samim tim postaje jedna od tema sa ključnim značajem za savremeno društvo. Fakultet savremenih umetnosti pristupa joj odgovorno i svestan veličine zadatka. Iz te odgovornosti proistekao je i novi koncept umetničkog obrazovanja, jedinstven na ovim prostorima.

Obrazovanje i kreativnost: jedina alternativa i korekcija današnjem društvu

Posredstvom obrazovanja na pravom fakuletu, umetnici stiču sve što im je potrebno kako bi bili nosioci duhovnih promena civilizacije. Oni su slobodni da izaberu svoj put u skladu sa svojim idealima, interesovanjima i senzibilitetom. Fakultet savremenih umetnosti je tu da im to omogući.

Uz to, zadatak Fakulteta savremenih umetnosti je da podstakne i podrži studente onda kada dođe do nesigurnosti, prelomnih momenata u njihovom umetničkom razvoju i kreativnih kriza.

Osim što informiše, FSU je tu da inspiriše, ukaže na nove mogućnosti i pomogne studentu da u svakom problemu vidi izazov i rađanje novih potencijala.

Svaki student stvara u skladu sa svojom umetničkom ličnošću, imaginacijom i planovima

Veoma je lako iz najbolje namere sputati slobodan duh mladih ljudi koji prave svoje prve korake u svet umetnosti. Fakultet savremenih umetnosti razvio je metode kojima sprečava svaki vid ograničavanja studenata.

To se postiže multidisciplinarnošću i podsticanjem studenata da istražuju različite forme izražavanja. Ovakav pristup ne samo da im omogućava da pronađu svoja prava interesovanja već im daje široka i sveobuhvatna znanja i priprema ih za stvaran svet.

Fokus je na stvaralačkom procesu i svemu što on donosi, a odabir medija proširen je i na digitalni svet, što otvara novo poglavlje.

Takođe, postoji svest o tome da je umetnost profesija koju je nemoguće odvojiti od emocije. Zato se studenti pripremaju za sve profesionalne i emotivne izazove koji ih čekaju. Stvara se neophodan balans između samokritičnosti i samopouzdanja – učimo ih da budu ponosni na svoje delo, ali i da nastave da rade na svom kontinuiranom razvoju.

Naši ciljevi su:

 • Doprineti stvaranju značajnih umetničkih dela
 • Obezbediti najviši standard obrazovanja za studente koji žele da postanu profesionalni umetnici
 • Obezbediti široj zajednici prilike za stvaralaštvo
 • Podstaći dijalog o praksi i principima visokog obrazovanja u sferi umetnosti

Novi koncept obrazovanja

Principi novog koncepta umetničkog obrazovanja:

 • Razvoj stvaralačkih veština, kako tradicionalnih tako i savremenih, zarad postizanja slobode izražavanja.
 • Preko 24 sata nedeljno predavanja profesora različitih disciplina koji ne dozvoljavaju da se izgubi autentičan izraz pojedinca.
 • Nezavisnost i usredsređenost na studente.
 • Obučavanje studenata za razvoj snažnog kreativnog procesa koji im omogućava da budu verni sopstvenoj stvaralačkoj viziji.
 • Razumevanje umetničkog tržišta i sveta profesionalnog bavljenja umetnošću.
 • Iskustva i saznanja o profesionalnom životu iz prve ruke.
 • Sveobuhvatan program profesionalnog razvoja koji se provlači kroz celo školovanje.
 • Ograničen broj studenata kako bi svaki od njih dobio punu pažnju.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.