Platforma za softversku podršku učenju

Fakultet savremenih umetnosti koristi naprednu, jedinstvenu platformu za podršku učenju da svojim studentima olakša studiranje.

Platforma za podršku učenju je osmišljena kao dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva.

Studenti imaju mogućnost da svoje znanje samostalno dopunjuju kroz multimedijalne materijale, testove za vežbanje i komunikaciju sa nastavnicima preko interneta (chat sesije).

Na taj način sticanje znanja je maksimalno olakšano, a kvalitet obrazovanja je očuvan.

Platforma je napravljena po uzoru na najbolje svetske platforme, svakodnevno se menja razvojem informacionih tehnologija i studentima omogućava najbolje uslove za njeno korišćenje.

Video-predavanja

Na platformi za podršku, učenici svih odseka mogu da prate i video-predavanja o različitim temama iz nastavnog programa koje su profesori smatrali posebno važnim.

Snimljena predavanja su postavljena uz odgovarajuće lekcije iz kurseva i sa materijalima za dodatno učenje.

Online sistem testiranja

Kako ćete najefikasnije da proverite sopstveno znanje? Uradićete jedan od mnogih online testova koji postoje u bazi Fakulteta savremenih umetnosti.

Nakon odslušanih online lekcija ili celih kurseva, imate mogućnost da proverite svoje znanje. Sistem će automatski obračunati procenat, broj poena i ukazati na greške koje ste napravili, kako biste se vratili kroz lekciju i ponovo prešli te delove gradiva.

FSU logo Predupisni rok je u toku.
Prijavi se i postani deo klase 2020/21. »