E-UČENJE

Platforma za softversku podršku učenju

ALU_tabela

Fakultet savremenih umetnosti koristi naprednu, jedinstvenu platformu za podršku učenju da svojim studentima olakša studiranje.

Platforma za podršku učenju je osmišljena kao dodatni resurs za savladavanje nastavnog gradiva.

Studenti imaju mogućnost da svoje znanje samostalno dopunjuju kroz multimedijalne materijale, testove za vežbanje i komunikaciju sa nastavnicima preko interneta (chat sesije).

Na taj način sticanje znanja je maksimalno olakšano, a kvalitet obrazovanja je očuvan.

Platforma je napravljena po uzoru na najbolje svetske platforme, svakodnevno se menja razvojem informacionih tehnologija i studentima omogućava najbolje uslove za njeno korišćenje.

Online kursevi

Na Fakultetu savremenih umetnosti postoje odgovarajući online kursevi na platformi koje možete da koristite kao dodatni resurs za učenje i savladavanje gradiva.

Oni predstavljaju opširniji, dodatni online materijal, podeljen na module i jedinice.

Tu možete pronaći veliki broj nastavnih elemenata, tekstova, testova, multimedijalnih elemenata u audio i video formatu.

Video-predavanja

Na platformi za podršku, učenici svih odseka mogu da prate i video-predavanja o različitim temama iz nastavnog programa koje su profesori smatrali posebno važnim.

Snimljena predavanja su postavljena uz odgovarajuće lekcije iz kurseva i sa materijalima za dodatno učenje.

Online sistem testiranja

Kako ćete najefikasnije da proverite sopstveno znanje? Uradićete jedan od mnogih online testova koji postoje u bazi Fakulteta savremenih umetnosti.

Nakon odslušanih online lekcija ili celih kurseva, imate mogućnost da proverite svoje znanje. Sistem će automatski obračunati procenat, broj poena i ukazati na greške koje ste napravili, kako biste se vratili kroz lekciju i ponovo prešli te delove gradiva.

Chat konsultacije sa profesorima

Još jedna prednost studiranja na Fakultetu savremenih umetnosti su chat konsultacije sa profesorima. Na ovaj način postoji dodatni kanal za komunikaciju u realnom vremenu i mogućnost za postavljanje pitanja svim profesorima.

Takođe, imate mogućnost da pratite listing održanih konsultacija koje vam mogu biti dragocen izvor informacija u slučaju da ste neke propustili.

Sistem učenja

Pristup platformi za podršku učenju studentima je na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Student sam određuje vreme kada želi da pristupa sistemu i uči u skladu sa svojim ostalim obavezama i aktivnostima. Za učenje na raspolaganju stoje različite vrste elemenata u zavisnosti od prirode i tipa predmeta:

  • pregledavanje pripremljenih video-snimaka sa predavanja,
  • preslušavanje audio-zapisa,
  • čitanje online tekstova,
  • čitanje pripremljenih pdf materijala za svaku lekciju,
  • ppt prezentacije i sve druge elemente koje predmetni profesor postavi, shodno prirodi kursa,
  • test za proveru znanja, kao i testovi po svakoj pređenoj oblasti.