Plan i program doktorskih studija Vizuelne umetnosti

Doktorske studije koje predstavljaju jedinstven spoj znanja iz oblasti umetnosti i informacionih tehnologija, doneće vam ne samo zvanje doktora umetnosti već i veštine koje će vas izdvojiti od svih drugih umetnika.

Pogledajte koji predmeti će vam u tome pomoći.

Prva godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
1.3ALOS101
Izborni blok - Vizuelne umetnosti 1 1Izborni18
3ALOS101a

Slika 1 1Izborni
3ALOS101b
Crtež 1 1Izborni
3ALOS101vMultimedij 1 1Izborni
3ALOS101gGrafika 1 1Izborni
2.3ALOS102Metode umetničkog istraživanja 1Obavezni4
3.3ALOS103
Tehnike pisanja naučno - umetničkog istraživačkog rada 1Obavezni 4
4.3ALIZ104
Izborni blok 1 1Izborni30
3ALIZ104aScenski fenomeni u savremenoj umetnosti
1Izborni4
3ALIZ104bMarketing u kulturi 1Izborni4
3ALIZ104vEstetika komunikacija 1Izborni4
5.3ALOS201Izborni blok Vizuelne umetnosti 2 2Izborni22
3ALOS201a
Slika 2 2Izborni
3ALOS201bCrtež 2 2Izborni
3ALOS201vMultimedij 2 2Izborni
3ALOS201gGrafika 2 2Izborni
6.3ALIZ202Metode umetničkog istraživanja 2Obavezni4
7.3ALIZ203Izborni blok 2 2Izborni30
3ALIZ203aPerformans i performativnost u vizuelnim umetnostima 2Izborni4
3ALIZ203bInterdisciplinarna istraživanja u oblasti vizuelnih komunikacija 1 2Izborni4
3ALIZ203vMarketing sistemi 2Izborni4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 60
Druga i treća godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
8.3ALOS302
Izborni blok Vizuelne umetnosti 3 3Izborni22
3ALIZ203a
Slika 3 3Izborni
3ALIZ302b
Crtež 3 3Izborni
3ALIZ203vMultimedij 3 3Izborni
3ALIZ203gGrafika 3 3Izborni
9.3ALOS303
Novi mediji 3Obavezni4
10.3ALIZ304
Izborni blok 3 3Izborni 30
3ALIZ304a
Savremene tendencije dramske produkcije 3Izborni4
3ALIZ304bMenadžment u kulturi 3Izborni4
3ALIZ304vInterdisciplinarna istraživanja u oblasti vizuelnih komunikacija 23Izborni4
3ALIZ304gDvadeseti vek: umetnost u teoriji 3Izborni4
11.3ALOS401Pristupni rad, odbrana teme 4Obavezni22
12.3ALOS402
Teorije savremene umetnosti od 1998. do danas 4Obavezni4
13.3ALOS403Izborni blok 4 4Izborni30
3ALOS403aTeorija novih medija 1 4Izborni4
3ALOS403bMuzika u dramskoj umetnosti 4Izborni4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 60
14.3ALOS501Izrada
doktorskog umetničkog projekta 1
5Obavezni30
15.3ALOS601Izrada
doktorskog umetničkog projekta 2
6Obavezni30
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 60
Ukupno časova aktivne nastave u studijskom programu = 91 180

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.