Pretvorite prostor u svoju kreaciju

Dizajneri enterijera rade jedan od najkreativnijih poslova, koji je uz to i izuzetno dobro plaćen. Oni oblikuju privatne i javne prostore i uređuju mesta na kojima ljudi provode vreme.

Pored toga što se bave oblikovanjem prostora, oni određuju i atmosferu koju boje, forme, svetlost i predmeti stvaraju svojim prisustvom.

Kome je namenjen modul Dizajn enterijera?

Ukoliko imate oko za detalje, volite da planirate raspored nameštaja, interesuje vas unutrašnja arhitektura, volite da kombinujete boje i materijale, zanima vas scenografija i dizajn nameštaja i tekstila, školovanje na modulu Dizajn enterijera je najbolji izbor za vas.

Na ovom odseku možete usmeriti svoja interesovanja i na scenografiju i obezbediti karijeru u pozorištu, kao i na filmu.

Takođe, imate mogućnost da se bavite dizajnom nameštaja i drugih objekata i na taj način spojite sva svoja interesovanja u jedinstvenu celinu.

Vesna Pejović
unutrašnja arhitektura
Mihailo Lujak
unutrašnja arhitektura
Aleksandar Kušić
unutrašnja arhitektura
Đorđe Mandrapa
unutrašnja arhitektura

U okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe.

Predispitne obaveze podrazumevaju prisustvo na nastavi, aktivnost na času, pregled radova, samostalni rad, seminarski rad, kolokvijum, test i drugo; mogu nositi najmanje 30, a najviše 70 poena. Uslov za izlazak na završni ispit jesu ispunjene predispitne obaveze.

Maksimalan broj poena koje student može osvojiti na predispitnim obavezama i završnom ispitu jeste 100 poena, što odgovara oceni 10 (deset).

Osnovni predmeti koje ćete istraživati na ovom smeru su oblikovanje, arhitektoničnost i upotreba materijala, a akcenat se stavlja na intenzivnu praktičnu primenu stručnih znanja iz domena industrije, materijala i zanatstva.

Uporedo sa tim, učićete kako da vodite računa o novim zahtevima društva koje se menja i da budete u toku sa trendovima i težnjama savremenog dizajna.

Ovakve studije stvaraju dizajnere koji su u stanju da upravljaju kompletnim dizajnerskim procesom dajući mu svoj lični pečat.

Adobe i Autodesk sertifikati

Dizajnerima enterijera je neophodno znanje u Autodesk softverima kao što su AutoCAD i 3ds Max, a poznavanje rada u Adobe softverima povećava njihovu produktivnost i daje im mogućnost da prošire svoju delatnost.

Zbog toga na Fakultetu savremenih umetnosti dizajneri dobijaju sveobuhvatno digitalno obrazovanje, koje im omogućava da polažu ispite za Autodesk i Adobe setifikaciju. A ovim vrednim sertifikatima dokazaćete svoje znanje budućim poslodavcima i pronaći posao kakav želite.

Autodesk sertifikacija
  • AutoCAD Certified User / Professional
  • AutoCAD Certified User / Professional
Adobe sertifikacija – ACA (Adobe Certified Associate)
  • Visual Communication (Adobe Photoshop)
  • Web Authoring (Adobe Dreamweaver)
  • Video Communication (Adobe Premiere)
  • Graphic Design & Illustration (Adobe Illustrator)
  • Print & Digital Media Publication (Adobe InDesign)

Praktičan rad koji vodi ka uspehu

Kako biste stekli praktična znanja i pripremili se na realne situacije, zadatke i projekte, na Fakultetu savremenih umetnosti vam je obezbeđena praksa u odnosu na vaša interesovanja.

Pored projekata na kojima ćete raditi sa svojim profesorima, imate priliku da sarađujete i sa svojim kolegama sa drugih odseka – da radite na secenografiji predstava studenata glume koje se izvode na najistaknutijim scenama u zemlji, ili da učestvujete u postavkama izložbi na kojima ćete pored kolega sa odseka Likovnih umetnosti i Grafičkog dizajna i sami izlagati svoje radove.

Uz to, imaćete pristup studiju i svoj profesionalnoj opremi eduTV-a, gde ćete moći da se bavite uređivanjem filmske i televizijske scenografije.

Šta dalje?

Nakon školovanja na modulu Dizajn enterijera Fakulteta savremenih umetnosti otvorena su vam sva vrata. Možete se baviti dizajniranjem prostora samostalno ili se zaposliti u nekoj od prestižnih kompanija i biroa koji se bave uređivanjem prostora. Takođe, možete odlučiti da usmerite svoju karijeru ka dizajnu kostima, nameštaja, tekstila, scenografije, i bilo kojoj drugoj vrsti dizajna, jer su znanja koja ćete steći multidisciplinarna.