Irina Tomić

Irina Tomić

docent

Mail adresa: irina.tomic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast:
Istorija umetnosti

Predmeti:
Istorija umetnosti

Akademska karijera:
 • Osnovne studije istorije umetnosti, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2009.
 • Master studije, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Beograd, 2014.
 • Doktorske studije istorije umetnosti, Katedra za modernu umetnost, Filozofski fakultet, Beograd, 2015.
 • Dobitnik je Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog 2010 godine.

Irina Tomić predaje predmete Pregled istorije umetnosti i Antropologiju na Akademiji lepih umetnosti i multimedija. Njena istraživanja kao istoričara umetnosti vezana su za modernu i savremenu umetnost, sa posebnim naglaskom na umetnost u Srbiji i Jugoslaviji u 20. veku, uticaj vizantijskog kulturnog nasleđa na razvoj moderne i savremene umetnosti, umetničko stvaralaštvo tokom Drugog svetskog rata. U oblasti etnologije i antropologije, njena istraživanja vezana su za narodne običaje i verovanja na teritoriji Balkana, rodne studije i antropologiju tela.

Pre dolaska na Akademiju lepih umetnosti i multimedija, Irina Tomić radila je u Maloj galeriji „Singidunum” (2008). U Narodnom muzeju u Beogradu (2014–2016) volontirala je prvo kao volonter/pripravnik, a potom u zvanju kustosa, kada je angažovana na poslovima iz oblasti muzejske delatnosti i zaštite baštine. Tokom 2014. i 2015. godine učestvovala je u izradi kataloga umetničke zbirke Medija centra „Odbrana”, Ministarstva odbrane.

Pored toga, Irina Tomić je autor i brojnih izložbi. U okviru manifestacije „Noć muzeja” (2011), u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu priredila je izložbu slika Rade Selaković, pod nazivom Zlato. Uz Oliveru Vukotić, autor je izložbe Talenat i osećajnost (Izbor iz Zbirke MC „Odbrana“), u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije (2016). Trenutno radi na doktorskoj tezi o umetničkom stvaralaštvu tokom Drugog svetskog rata.

 • Dva dela Vlaha Bukovca iz umetničke zbirke Medija centra Odbrana (stručni članak), Zbornik Narodnog muzeja – Beograd XXII /2, 291–301, 2016.
 • Vizantijsko nasleđe u srpskoj modernoj umetnosti (studija) Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost III, Srpski komitet za vizantologiju, Vizantološki institut SANU, Beograd, 149–168, 2016.
 • Srpski ikonopis XX veka, (studija) Vizantijsko nasleđe i srpska umetnost III, Srpski komitet za vizantologiju, JP Službeni glasnik, Vizantološki institut SANU, Beograd, 219–227, 2016.
 • The Eye Light Reflection in Fine Art, Arts (Koautor), Literature and Linguistics: Open Access Journal, Arts Lit Linguist, Volume 1, Issue 1, Article Number: ALLOA-1-002, 2016.
 • Konj u srpskim narodnim običajima i verovanjima (naučni rad), Zbornik master radova, Etnografski muzej u Beogradu, Beograd, 275–326, 2016.
 • Društvo srpskih umetnika Lada: 110 godina (Saradnik na monografskom katalogu), Narodni muzej, Beograd, 2014/2015.
 • Brain and art: illustrations of the cerebral convolutions (Koautor), Folia Morphol. Vol. 73, No. 3, pp. XX-XX, Via Medica, 2014.
 • Heart in anatomy history, radiology, anthropology and art, Folia Morphol, (Koautor) Vol. 73, No. 2, pp. 103–112, 2014.
 • Rada Selaković (Monografija), biblioteka „Žene u srpskoj umetnosti“, TOPY, Beograd, 2011.
 • Bouvi, Džons, Berns – Glamur i kič u delu Rade Selaković (Studija), Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 7, 91–98, 2011.
 • Cochlea and other spiral forms in nature and art (Koautor), American Journal of Otolaryngology, Volume 33, Number 1, 80–87, 2012.
 • Neuroradiology and Art: A Review and Personal Contribution (Koautor), Tohoku Journal of Experimental Medicine, 222, 297–302, 2010.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

 • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
 • uslove školovanja;
 • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
 • utiske studenata – vaših budućih kolega;
 • ko će biti vaši predavači;
 • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.