Marija Kojić

asistent

mail adresa: marija.kojic@fsu.edu.rs

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Unutrašnja arhitektura

Predmeti
Dizajn nameštaja

Diplomirala je 2015. godine na Filološko – umetničkom fakultetu u Kragujevcu, smer unutrašnja arhitektua. Master studije je završila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, 2018. godine, modul dizajn enterijera i nameštaja. Od 2021. godine angažovana je na poziciji asistenta na Fakultetu savremenih umetnosti.

 • Young Balkan Designer Award (2019)
  Godišnja selekcija pet mladih dizajnera i njihovih projekata za putujuće izložbe šitom Evrope
  Deseti Mikser festival, Beograd
 • BIG SEE Wood Award 2019 – Winner
 • BIG SEE Product Design Award 2019 – Winner
 • Nagrade za projekat Zaokret
 • MESEC OBLIKOVANJA u organizaciji BIGSEE Zavoda, Ljubljana
 • Priznanje Dobra igračka za projekat Andramolje (2019)
 • Prijatelji dece Srbije – Zelene ideje – prva nagrada za projekat Andramolje (2019)
 • Trag Fondacija; Erste banka i Fondacija Rockefeller, Beograd