Đorđe Nenadović

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Unutrašnja arhitektura

Predmeti
CAD, 3D modelovanje i animacija, Nacrtna geometrija i perspektiva 1, Nacrtna geometrija i perspektiva 2

Đorđe Nenadović diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu 1996. godine.
Od 1996. do 2015. godine predavao je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu na osnovnim i master studijama na predmetima u okviru naučne odnosno umetničke oblasti Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika.
Od 2008. do 2010. godine kao gostujući nastavnik, predavao je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke, studijski program iz oblasti arhitekture.
Od 2017. godine predaje na Fakultetu savremenih umetnosti na modulu Dizajn enterijera.

Učestvovao je na 5 međunarodnih i 7 nacionalnih izložbi. U stručno-umetničkom i naučnom radu ostvario je: 3 nagrade na međunarodnim i nacionalnim arhitektonskim konkursima, 3 izvedena arhitektonska objekta i enterijera, 6 arhitektonskih projekata, 10 objavljenih umetničkih radova, preko 100 projekata iz oblasti vizuelnih komunikacija i reprezentacije arhitektonskih dela, 11 objavljenih naučnih i stručnih radova u časopisima i skupovima od nacionalnog i međunarodnog značaja, 2 naslova priređivačkog tipa.

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.