Đorđe Nenadović

docent

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Unutrašnja arhitektura

Predmeti
CAD, 3D modelovanje i animacija, Nacrtna geometrija i perspektiva 1, Nacrtna geometrija i perspektiva 2

Đorđe Nenadović diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu 1996. godine.
Od 1996. do 2015. godine predavao je na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu na osnovnim i master studijama na predmetima u okviru naučne odnosno umetničke oblasti Vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika.
Od 2008. do 2010. godine kao gostujući nastavnik, predavao je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru na Departmanu za tehničko-tehnološke nauke, studijski program iz oblasti arhitekture.
Od 2017. godine predaje na Fakultetu savremenih umetnosti na modulu Dizajn enterijera.

Učestvovao je na 5 međunarodnih i 7 nacionalnih izložbi. U stručno-umetničkom i naučnom radu ostvario je: 3 nagrade na međunarodnim i nacionalnim arhitektonskim konkursima, 3 izvedena arhitektonska objekta i enterijera, 6 arhitektonskih projekata, 10 objavljenih umetničkih radova, preko 100 projekata iz oblasti vizuelnih komunikacija i reprezentacije arhitektonskih dela, 11 objavljenih naučnih i stručnih radova u časopisima i skupovima od nacionalnog i međunarodnog značaja, 2 naslova priređivačkog tipa.