Naši diplomci na sajmu knjiga u Herceg Novom

/ / Vesti / 24. 07. 2017.

Međunarodni sajam knjiga pod nazivom „Trg od knjige” otvoren je 21. jula u Herceg Novom, a značajan doprinos na ovoj manifestaciji ostvarili su i nekadašnji studenti glume na Fakultetu savremenih umetnosti Jovana Todorović i Nikola Todorović, kao i profesorka emerita Vida Ognjenović.

740x340

Svečano otvaranje ovog, 15. po redu, sajma posvećeno je jubileju 170 godina od prvog izdanja „Gorskog vijenca” u Beču 1847. godine. Tim povodom u čitaonici hercegnovske biblioteke otvorena je i izložba „Gorski vijenac: reprezentativna izdanja, prevodi i studije”.

img_1731Sajam je otvorila prof. dr Sonja Tomović besedom „Či­ta­nje je ži­vlje­nje još jed­nog ži­vo­ta”, koja je nakon toga održala i predavanja na temu „Njegoš – pesnik i mislilac”. Zatim je usledio recital stihova „Gorskog vijenca”, u kome su učestvovali diplomirani glumci sa Fakulteta savremenih umetnosti, Jovana Todorović i Nikola Todorović, dok je konsultantkinja na pripremi pomenutih tekstova bila profesorka emerita i čuvena književnica i rediteljka Vida Ognjenović.

Ova tradicionalna književna manifestacija odvijaće se na Trgu Herceg Stjepana sve do 28. jula, a za posetioce je pripremljen kvalitetan i raznovrstan program, tokom koga će moći da sa­gle­da­ju ak­tu­el­nu iz­da­vač­ku pro­duk­ci­ju, obo­ga­te pri­vat­ne ko­lek­ci­je no­vim na­slo­vi­ma i pri­su­stvu­ju pred­sta­vlja­nju knji­ga raz­li­či­tih žan­ro­va i te­ma­ti­ke, uz kva­li­te­tan mu­zič­ko-dram­ski pra­te­ći pro­gram.

Invalid Displayed Gallery


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.