Plan i program master studija Likovne umetnosti – Slikarstva

Master studije Likovne umetnosti – Slikarstva traju 2 semestra i ukupno nose 60 ESPB.

Plan i program formirani su tako da vizuelnih umetnici dobiju najsavremenije usavršavanje u skladu sa svojim interesovanjima i profesionalnim težnjama.

 

Prva godinaŠifraIme predmetaSemestarStatus predmetaESPB
1.2ALOS101zSlikanje 11Obavezni6
2.2ALOS102zCrtanje 11Obavezni4
3.2ALOS103zLikovna umetnost 11Obavezni3
4.2ALOS104zEstetika 11Obavezni3
5.2ALOS105zMultimedijalna umetnost 11Obavezni4
6.2ALOS106zDigitalno crtanje 1 – Slikanje1Obavezni3
7.2ALOS107zProfesionalna praksa 11Obavezni2
8.2ALIS108zIzborni blok 11Izborni4
9.2ALOS201zSlikanje 22Obavezni6
10.2ALOS202zCrtanje 22Obavezni4
11.2ALOS203zLikovna umetnost 22Obavezni3
12.2ALOS204zEstetika 22Obavezni3
13.2ALOS205zMultimedijalna umetnost 22Obavezni4
14.2ALOS206zDigitalno crtanje 1 – Slikanje2Obavezni4
15.2ALOS207zProfesionalna praksa 22Obavezni4
20. 2ALOS208zZavršni rad2Obavezni4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
Ukupno ESPB bodova60