Studenti II godine Dizajna enterijera na Mikser festivalu

/ / Izložbe-nastupi, Studenti / 5. 06. 2015.

Aluzija – Mikser Festival 2015

AluzijA – predstavlja izložbu funkcionalnih prototipova komadnog nameštaja sa glavnom temom LINIJE kao konstruktivnog elementa, i OSOBE – ličnosti svakog od studenta kao polaznom tačkom istraživanja. Konstruktivnost i naracija, priča o fizičkom i psihičkom prostoru nas kao autora/korisnika i objekta i prostora oko nas – kosam šta sam i odakle sam. Ideja je bila da se kroz jasne koncepte prenese doživljaj i specifičnost svakog ponaosob, a da je dobijeni odgovor u formi funkcionalnog komada nameštaja. Radovi su nastali kao redovni deo programa II godine na predmetu dizajn nameštaja. Sam naziv su studenti osmislili spajanjem skraćenog naziva obrazovne ustanove – ALU i omiljenog stanja studentskog uma i delovanja najbolje objašnjenog starim izrazom “zijati”, najčešće upotrebljivanog u formi pitanja “šta zijaš?”.
 
Autori:Luka Šešelj i Katerina Renata Josić, II godina odsek unutrašnja arhitektura, Akademija lepih umetnosti, BeogradMentor/kurator izložbe: Docent dizajna nameštaja i rasvete, Vesna Pejović, Akademija lepih umetnosti Beograd, Magistar dizajna nameštaja, Univerzitet umetnosti i dizajna Helsinki, Dipl.Arh. Unutrašnje arhitekture, Faklutet primenjenih umetnosti Begrad\