Jovana Todorović

Fakultet savremenih umetnosti je, mogu slobodno i bez lažne skromnosti reći, Fakultet sa najboljim profesorskim kadrom na prostorima bivše Jugoslavije. Imala sam privilegiju i čast da učim od najboljih, pre svega, od profesorke Vide Ognjenović. FSU mi je takođe, pored znanja i veština koje sam stekla, omogućio učešće na prestižnim domaćim i inostranim festivalima.