Uspešne odbrane doktorskih projekata

/ / Nagrade, Vesti / 14. 09. 2017.

U utorak, 12. septembra, na Fakultetu savremenih umetnosti dve mlade umetnice Nataša Dejanović Dimitrijević i Mersiha Prušević Dulić uspešno su predstavile umetničke projekte na kojima su vredno i predano radile u okviru svojih doktorskih radova.

doktorandi-740

Svečana odbrana pred komisijom i publikom

Nataša i Mersiha branile su svoje doktorske radove pred tročlanom komisijom, koju su činili profesori Fakulteta savremenih umetnosti: predsednik komisije i mentor Vladimir Veličković, Gordan Nikolić i Saša Filipović.

Nataša je uspešno predstavila svoj projekat iz oblasti likovnih umetnosti pod nazivom „Metafora zidnog zapisa – amorfna stanja ili materijalne konfiguracije”, dok je Mersiha odbranila svoj projekat pod nazivom „Otisci tradicije”.

Osim pred komisijom, doktorantkinje su radove predstavile i pred publikom, a ovaj svečani trenutak bio je još upečatljiviji imajući u vidu da je ovo bila prva odbrana doktorskih radova na Fakultetu savremenih umetnosti.

Pogledajte sve fotografije sa odbrane doktorskih radova.

Invalid Displayed Gallery