Paket školovanja

Šta se sve dobija u paketu školovanja?

 • Fond časova predavanja, vežbi i konsultacija u skladu sa planom i programom.
 • Nastavni materijal posle svakog održanog časa.*
 • Personalizovani nalozi za pristup softverskim rešenjima (Distance Learning System, i/ili Studentski portal).
 • Studentski portal:
  • online sistem prijave ispita,
  • online rezultati svih kolokvijuma i ispita,
  • online sistem kontaktiranja sa studentskom, finansijskom i tehničkom službom,
  • online sistem praćenja finansija.
 • Sistem elektronskog obaveštavanja.
 • Lična e-mail adresa.
 • 100 MB prostora za ličnu internet prezentaciju na sajtu škole.**
 • Korišćenje biblioteke, online pregled i rezervacija knjiga iz biblioteke.
 • Korišćenje računara za samostalan rad u prostorijama škole.
 • Korišćenje interneta u prostoru škole.
 • Besplatan pristup sadržajima na online edukativnoj televiziji LINKeduTV za vreme školske godine u koju je student upisan.
 • LINK Mentorship Support Program ‒ program za sticanje transverzalnih veština, neophodnih za uspeh u svakom poslu.
 • Pristup treninzima i seminarima Centra za razvoj karijere – Center for Career Development (CCD), pristup video streamingu sa događaja CCD-a.
 • Profesionalna orijentacija u okviru CCD-a.**
 • Paket od 6 besplatnih online kurseva iz oblasti savremenog poslovanja i razvoja karijere.**
 • Prijava za svako prvo polaganje ispita.
 • Video-materijal sa odbrane diplomskog rada u elektronskoj formi.
 • Besplatan pribor i materijal za rad.
 • Besplatno izdavanje potvrda o studiranju.**
 • Snimanje i montaža video CV-ja.**
 • Usluga Savetnika za pomoć u učenju.**
 • Nastavnik mentor tokom studija.**

*Isključuje grupu umetničkih predmeta.
** Na zahtev studenta, jedna potvrda godišnje.