Profesorka FSU koautor na monografiji „Novinarstvo i film”

/ / Vesti / 23. 04. 2024.

U izdanju Službenog glasnika nedavno je objavljena monografija pod nazivom „Novinarstvo i film”, čiji su autori doc. dr Maja Vukadinović sa Fakulteta savremenih umetnosti i prof. dr Sanja Domazet sa Fakulteta političkih nauka.

Ova jedinstvena studija, prva takve vrste kod nas, istražuje žanr filmova o novinarskoj profesiji i analizira na koji način su medijski poslenici prikazani u brojnim filmskim ostvarenjima. Autorke su se bavile fenomenom novinarstva u filmu u proteklom veku, počevši od filma „Naslovna strana” iz 1931. godine, koji se smatra rodonačelnikom ovog žanra, pa sve do najnovijih filmskih ostvarenja.

Pored opsežnog istraživanja filmova o novinarima u kontekstu popularne kulture i istorijskog pregleda tretmana ove teme, monografija sadrži i analizu deset ključnih filmova. Među njima su „Građanin Kejn”, „Svi predsednikovi ljudi” i „Ona je rekla”.

Prof. Miomir Petrović, pisac i dramaturg, u svojoj recenziji ističe da su autorke, Sanja Domazet i Maja Vukadinović, vrsne teoretičarke i praktičarke koje su se u ovoj monografiji ambiciozno pozabavile interdisciplinarnim prikazom novinarstva i njegovih reprezentacija u filmskoj umetnosti. Ova analiza seže duboko u sociološke, fenomenološke i komunikološke aspekte novinarstva i filma, ističući njihovu važnost kao osnovnih stubova demokratskih sloboda savremene civilizacije.


Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.