Kako da postanete deo
nove generacije umetnika?

Talenat, spremnost i motivacija kandidata koji žele da upišu Fakultet savremenih umetnosti proverava se na prijemnom ispitu koji se razlikuje za svaki odsek i smer. To je prilika za vas da pokažete svoj potencijal i dar koji ćete razviti tokom studija.

Pravo na polaganje prijemnog ispita imate ukoliko ste završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili ako ste završili najmanje dva razreda srednje škole, uz polaganje kvalifikacionog ispita.

Priprema za prijemni ispit

Na Fakultetu savremenih umetnosti imate priliku da se besplatno pripremite za polaganje prijemnog ispita i na pravi način pokažete svoj talenat na ispitu koji vas očekuje. Na raspolaganju vam je neograničeni broj konsultacija sa predavačima, iskoristite ih na najbolji način. Ne propustite mogućnost da dobijete stručne savete i usmerenja cenjenih umetnika u svojim oblastima.

Kako izgleda prijemni ispit na Fakultetu savremenih umetnosti?

Prijemni ispit u septembarskom upisnom roku održaće se 26. septembra od 10 časova na FSU.

Da saznate koji je sledeći termin prijemnog ispita možete kontaktirati sa nama telefonom: +381(11)4011.216. 

Osnovne studije

Na prijemnom ispitu kandidat radi 3 časa mrtve prirode u tehnici akrilika ili tempere. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

Trajanje: 1 dan, 6 školskih časova

Master studije

Prijemni ispit za master studije sastoji se iz:

 • podnošenja portfolia, mape i motivacionog pisma,
 • razgovora sa mentorom.

Doktorske studije

Prijemni ispit za doktorske studije sastoji se iz:

 • podnošenja portfolia, mape, motivacionog pisma i predloga teme,
 • razgovora sa mentorom.

 

Prijemni ispit za novu klasu 2019/20. zakazan je za 27. septembar.

Pripremna nastava za prijemni ispit održaće se 24. septembra od 10 časova na Fakultetu savremenih umetnosti. 

Za pripremnu nastavu prijavite se telefonom: +381(11)4011.216. Od naših savetnika za upis saznaćete i sve ostale detalje u vezi sa prijemnim ispitom. 

Čekamo Vas!

Osnovne studije:

Na prijemnom ispitu kandidat 3 časa radi zadatak  u oblasti enterijera iz razumevanja prostora (perspektiva, proporcionalni odnosi). 

Trajanje: 1 dan, 3 školska časa

Master studije:

Prijemni podrazumeva podnošenje mape sa do 10 radova iz oblasti primenjene umetnosti i intervju.

Prijemni ispit za novu klasu 2019/20. zakazan je za 27. septembar.

Pripremna nastava za prijemni ispit održaće se u tri termina: 6, 13. i 20. septembra na Fakultetu savremenih umetnosti. 

Za pripremnu nastavu prijavite se telefonom: +381(11)4011.216. Od naših savetnika za upis saznaćete i sve ostale detalje u vezi sa prijemnim ispitom. 

Čekamo Vas!

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela: Kandidati prvo polažu crtanje, a nakon toga je stručni deo ispita. Kandidat dobija temu i radi stručni zadatak iz oblasti grafičkog dizajna – plakat, knjigu ili logo. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

Trajanje 1 dan, 6 školskih časova

Prijemni ispit iz Dizajna kostima zakazan je za 27. septembar od 10 časova. 

Ispit počinje od 10 časova, kada kandidati polažu crtanje, dok se od 14 časova polaže stručni deo. 

Crtanje: Na prijemnom ispitu kandidat 3 školska časa radi zadatak  crtanja mrtve prirode tehnikom ugljena na papiru i 3 časa mrtve prirode u tehnici akrilika ili tempere. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

Stručni deo: prema zadatoj likovnoj inspiraciji predstavljaju skicu u boji modnog i scenskog kostima. Zadatak se radi 2 časa na formatu A4, tehnikom po izboru.

Prijemni ispit za novu klasu zakazan je za 19. i 20. septembar. 

Da saznate sve o mestu i vremenu održavanja prijemnog ispita možete kontaktirati sa nama telefonom: +381(11)4011.216. 

Osnovne studije

Prijemni ispit iz glume traje 2 DANA.

Kandidat koji želi da polaže prijemni ispit za osnovne akademske studije GLUME  prvog dana prijemnog pokazuje svoje scenske sposobnosti. Ispit se održava 12. juna od 11 časova a sastoji se iz tri dela:

 • SCENSKE IGRE
 • SCENSKE BORBE I AKROBATIKA
 • SCENSKI POKRET

Prvog dana ispita, 19. septembra od 11h kandidati imaju i test psihološke procene, a sa sobom treba da ponesu i portfolio i dve svoje fotografije. 

Za drugi dan polaganja, kandidat je u obavezi da pripremi:

 • DRAMSKI MONOLOG (samostalan izbor iz domaće i svetske klasične i savremene dramske književnosti),
 • KOMIČNI MONOLOG (samostalan izbor iz domaće i svetske klasične i savremene dramske književnosti)
 • RECITACIJU (samostalan izbor pesme iz domaće i svetske poezije),
 • IMITACIJU (imitacija ličnosti iz javnog života ili neposrednog okruženja). 

Drugi dan ispita zakazan je za 20. septembar od 11 časova. 

Master studije

Prijemni ispit za master studije sastoji se iz podnošenja portfolia i predstavljanja kandidata u okviru:

 • dramskog dijaloga,
 • komičnog dijaloga,
 • recitacije,
 • imitacije,
 • i improvizacije.

Doktorske studije

Prijemni ispit za doktorske studije sastoji se iz:

 • podnošenja motivacionog pisma i predloga teme,
 • razgovora sa mentorom.

Prijemni ispit iz produkcije zakazan je za ponedeljak, 23. septembar u 10 časova na FSU.

Da saznate koji je sledeći termin prijemnog ispita možete kontaktirati sa nama telefonom: +381(11)4011.216. 

Test opšte kulture i esej na zadatu temu.

Trajanje: 1 dan, 2 školska časa

Da saznate koji je sledeći termin prijemnog ispita možete kontaktirati sa nama telefonom: +381(11)4011.216.

Kandidati koji žele da upišu smer Muzička produkcija polažu test opšte kulture, pišu esej na zadatu temu i imaju razgovor sa profesorom. 

Trajanje: Jedan dan,  dva školska časa. 

 

Da saznate koji je sledeći termin prijemnog ispita možete kontaktirati sa nama telefonom: +381(11)4011.216.

Kandidati koji žele da upišu smer Kreativne komunikacije i kreiranje sadržaja polažu test opšte kulture, pišu esej na zadatu temu i imaju razgovor sa profesorom. 

Trajanje: Jedan dan, dva školska časa. 

Da saznate koji je sledeći termin prijemnog ispita možete kontaktirati sa nama telefonom: +381(11)4011.216.

Kandidati koji žele da upišu smer Kreativni biznis polažu test opšte kulture, pišu esej na zadatu temu i imaju razgovor sa profesorom. 

Trajanje: Jedan dan,  dva školska časa. 

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJEMNI ISPIT

 • prijava na konkurs (dobija se na Fakultetu),
 • svedočanstva iz srednje škole i diploma,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (40-85 evra u zavisnsti od smera).

Fakultet savremenih umetnosti priznaje položene prijemne ispite sa drugih fakulteta.

KADA SE ODRŽAVAJU PRIJEMNI ISPITI?

Zbog lakše organizacije i kvalitetnije procene sposobnosti kandidata, prijemni ispiti su organizovani u manjim grupama i održavaju se više puta u toku ispitnih rokova.

Da saznate kada je naredni prijemni ispit pozovite 011 4011 216 ili se prijavite ovde.

Već nakon druge godine srednje škole možete upisati studije na FSU-u

Postoji način da upišete Fakultet savremenih umetnosti već nakon druge godine srednje škole. Bez obzira na to u kojoj srednjoj školi ste završili prvu i drugu godinu, imate mogućnost da polažete kvalifikacione ispite i upišete prvu godinu studija na Fakultetu savremenih umetnosti sa novom generacijom vaših kolega, mladih umetnika.

U odnosu na to koji odsek želite da upišete polažete kvalifikacione ispite iz književnosti, likovne kulture ili pišete rad na zadatu temu.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

 

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Svaki test ima po 10 pitanja. Test ste uspešno položili ukoliko imate tačnih odgovora:

 • 6 odgovora – ocena 2 (dovoljan),
 • 7 odgovora – ocena 3 (dobar),
 • 8 odgovora – ocena 4 (vrlo dobar),
 • 9 i 10 odgovora – ocena 5 (odličan).

Literatura potrebna za polaganje kvalifikacionih ispita:

KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 3
Priručnik za učenike trećeg razreda gimnazije i srednjih stručnih škola
AUTORI: Časlav Đorđević i Mr Predrag Lučić
GODINA IZDANJA: 2007.
OBLAST: od 9. do 288. strane

KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 4
Priručnik za učenike četvrtog razreda gimnazije i srednjih stručnih škola
AUTORI: Časlav Đorđević i Mr Predrag Lučić
GODINA IZDANJA: 2007.
OBLAST: od 9. do 285. strane

LIKOVNA KULTURA
za gimnazije i stručne škole
AUTORI: Vidosava Galović i Branka Gostović
GODINA IZDANJA: 2007.
OBLAST: I poglavlje od 7. do 61. strane, II poglavlje od 65. do 120. strane
Dopunska literatura: Istorija umetnosti, Vidosava Galović, Zavod za udžbenike Beograd,
šesto izdanje 2007.

Kandidati sastav pišu na zadatu temu, koji se ocenjuje ocenom od 1 (nedovoljan) do 5 (odličan).

Više o kvalifikacionim ispitima i literaturi možete saznati  u ovom PDF dokumentu.