PRIJEMNI ISPIT

Kako da postanete deo nove generacije umetnika?

Talenat, spremnost i motivacija kandidata koji žele da upišu Akademiju lepih umetnosti i multimedija proverava se na prijemnom ispitu koji se razlikuje za svaki odsek i smer. To je prilika za vas da pokažete svoj potencijal i dar koji ćete razviti tokom studija.

Pravo na polaganje prijemnog ispita imate ukoliko ste završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili ako ste završili najmanje dva razreda srednje škole, uz polaganje kvalifikacionog ispita.

Završili ste gimnaziju ili neku drugu nestrukovnu srednju školu? Ovako izgleda vaš prijemni ispit:

 1. Likovne umetnosti

  Osnovne studije

  Na prijemnom ispitu kandidat 3 školska časa radi zadatak studije portreta ili akta u tehnici ugljena na papiru i 3 časa mrtve prirode u tehnici akrilika ili tempere. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

  Trajanje: 1 dan, 6 školskih časova

  Master studije

  Prijemni ispit za master studije sastoji se iz:

  • podnošenja portfolia, mape i motivacionog pisma,
  • razgovora sa mentorom.

  Doktorske studije

  Prijemni ispit za doktorske studije sastoji se iz:

  • podnošenja portfolia, mape, motivacionog pisma i predloga teme,
  • razgovora sa mentorom.
 2. Dizajn enterijera

  Na prijemnom ispitu kandidat 3 časa radi crtež i 3 časa zadatak za rad u oblasti enterijera iz Razumevanja prostora (perspektiva, proporcionalni odnosi). Obavezno podnošenje mape sa radovima.

  Trajanje: 1 dan, 6 školskih časova

 3. Grafički dizajn

  Na prijemnom ispitu kandidat dobija temu i radi stručni zadatak iz oblasti grafičkog dizajna – plakat, knjigu ili logo. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

  Trajanje 1 dan, 6 školskih časova

 4. Dramske umetnosti – Gluma

  Osnovne studije

  Prijemni ispit se sastoji od dvadesetominutnog predstavljanja kandidata u okviru:

  • dramskog dijaloga,
  • komičnog dijaloga,
  • recitacije,
  • imitacije,
  • i improvizacije.

  Trajanje: 1 dan

  Master studije

  Prijemni ispit za master studije sastoji se iz podnošenja portfolia i predstavljanja kandidata u okviru:

  • dramskog dijaloga,
  • komičnog dijaloga,
  • recitacije,
  • imitacije,
  • i improvizacije.

  Doktorske studije

  Prijemni ispit za doktorske studije sastoji se iz:

  • podnošenja motivacionog pisma i predloga teme,
  • razgovora sa mentorom.
 5. Menadžment umetničke produkcije i medija

  Test opšte kulture. Online test.

  Trajanje: 1 dan, 2 školska časa

Akademija lepih umetnosti i multimedija priznaje položene prijemne ispite sa drugih fakulteta.

Već nakon druge godine srednje škole možete upisati studije na ALUM-u

Postoji način da upišete Akademiju lepih umetnosti i multimedija već nakon druge godine srednje škole. Bez obzira na to u kojoj srednjoj školi ste završili prvu i drugu godinu, imate mogućnost da polažete kvalifikacione ispite i upišete prvu godinu studija na Akademiji lepih umetnosti i multimedija sa novom generacijom vaših kolega, mladih umetnika.

U odnosu na to koji odsek želite da upišete polažete kvalifikacione ispite iz književnosti, likovne kulture ili pišete rad na zadatu temu.

 1. Likovne umetnosti

  Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 3 i Test 4,
  • Likovna kultura Test.

  Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 4,
  • Likovna kultura Test.
 2. Dramske umetnosti – Gluma

  Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 3 i Test 4,
  • pismeni sastav na zadatu temu.

  Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 4,
  • pismeni sastav na zadatu temu.
 3. Dizajn

  Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 3 i Test 4,
  • Likovna kultura Test.

  Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 4,
  • Likovna kultura Test.
 4. Menadžment umetničke produkcije i medija

  Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 3 i Test 4,
  • pismeni sastav na zadatu temu.

  Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

  • Književnost Test 4,
  • pismeni sastav na zadatu temu.

Svaki test ima po 10 pitanja. Test ste uspešno položili ukoliko imate tačnih odgovora:

 • 6 odgovora – ocena 2 (dovoljan),
 • 7 odgovora – ocena 3 (dobar),
 • 8 odgovora – ocena 4 (vrlo dobar),
 • 9 i 10 odgovora – ocena 5 (odličan).

Literatura potrebna za polaganje kvalifikacionih ispita:

 1. Književnost Test 3

  KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 3
  Priručnik za učenike trećeg razreda gimnazije i srednjih stručnih škola
  AUTORI: Časlav Đorđević i Mr Predrag Lučić
  GODINA IZDANJA: 2007.
  OBLAST: od 9. do 288. strane

 2. Književnost Test 4

  KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 4
  Priručnik za učenike četvrtog razreda gimnazije i srednjih stručnih škola
  AUTORI: Časlav Đorđević i Mr Predrag Lučić
  GODINA IZDANJA: 2007.
  OBLAST: od 9. do 285. strane

 3. Likovna kultura Test

  LIKOVNA KULTURA
  za gimnazije i stručne škole
  AUTORI: Vidosava Galović i Branka Gostović
  GODINA IZDANJA: 2007.
  OBLAST: I poglavlje od 7. do 61. strane, II poglavlje od 65. do 120. strane
  Dopunska literatura: Istorija umetnosti, Vidosava Galović, Zavod za udžbenike Beograd,
  šesto izdanje 2007.

 4. Pismeni sastav

  Kandidati sastav pišu na zadatu temu, koji se ocenjuje ocenom od 1 (nedovoljan) do 5 (odličan).

Više o kvalifikacionim ispitima i literaturi možete saznati  u ovom PDF dokumentu.