Kako da postanete deo
nove generacije umetnika?

Talenat, spremnost i motivacija kandidata koji žele da upišu Fakultet savremenih umetnosti proverava se na prijemnom ispitu koji se razlikuje za svaki odsek i smer. To je prilika za vas da pokažete svoj potencijal i dar koji ćete razviti tokom studija.

Pravo na polaganje prijemnog ispita imate ukoliko ste završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, ili ako ste završili najmanje dva razreda srednje škole, uz polaganje kvalifikacionog ispita.

Završili ste gimnaziju ili neku drugu nestrukovnu srednju školu? Ovako izgleda vaš prijemni ispit:

Fakultet savremenih umetnosti pobrinuo se da prelazak sa druge obrazovne institucije maksimalno olakša i pojednostavi budućim studentima.

Spisak položenih ispita i silabuse možete nam proslediti putem mejla na office@fsu.edu.rs. Podnošenjem pismenog uverenja o položenim ispitima donosi se zvanična odluka.

Dokumenta potrebna za upis na Fakultet savremenih umetnosti:

Osnovne studije

Na prijemnom ispitu kandidat 3 školska časa radi zadatak studije portreta ili akta u tehnici ugljena na papiru i 3 časa mrtve prirode u tehnici akrilika ili tempere. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

Trajanje: 1 dan, 6 školskih časova

Master studije

Prijemni ispit za master studije sastoji se iz:

 • podnošenja portfolia, mape i motivacionog pisma,
 • razgovora sa mentorom.

Doktorske studije

Prijemni ispit za doktorske studije sastoji se iz:

 • podnošenja portfolia, mape, motivacionog pisma i predloga teme,
 • razgovora sa mentorom.

Na prijemnom ispitu kandidat 3 časa radi crtež i 3 časa zadatak za rad u oblasti enterijera iz Razumevanja prostora (perspektiva, proporcionalni odnosi). Obavezno podnošenje mape sa radovima.

Trajanje: 1 dan, 6 školskih časova

Na prijemnom ispitu kandidat dobija temu i radi stručni zadatak iz oblasti grafičkog dizajna – plakat, knjigu ili logo. Obavezno podnošenje mape sa radovima.

Trajanje 1 dan, 6 školskih časova

Osnovne studije

Prijemni ispit se sastoji od dvadesetominutnog predstavljanja kandidata u okviru:

 • dramskog dijaloga,
 • komičnog dijaloga,
 • recitacije,
 • imitacije,
 • i improvizacije.

Trajanje: 1 dan

Master studije

Prijemni ispit za master studije sastoji se iz podnošenja portfolia i predstavljanja kandidata u okviru:

 • dramskog dijaloga,
 • komičnog dijaloga,
 • recitacije,
 • imitacije,
 • i improvizacije.

Doktorske studije

Prijemni ispit za doktorske studije sastoji se iz:

 • podnošenja motivacionog pisma i predloga teme,
 • razgovora sa mentorom.

Test opšte kulture. Online test.

Trajanje: 1 dan, 2 školska časa

Fakultet savremenih umetnosti priznaje položene prijemne ispite sa drugih fakulteta.

Već nakon druge godine srednje škole možete upisati studije na FSU-u

Postoji način da upišete Fakultet savremenih umetnosti već nakon druge godine srednje škole. Bez obzira na to u kojoj srednjoj školi ste završili prvu i drugu godinu, imate mogućnost da polažete kvalifikacione ispite i upišete prvu godinu studija na Fakultetu savremenih umetnosti sa novom generacijom vaših kolega, mladih umetnika.

U odnosu na to koji odsek želite da upišete polažete kvalifikacione ispite iz književnosti, likovne kulture ili pišete rad na zadatu temu.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • Likovna kultura Test.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Nakon druge godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 3 i Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Nakon treće godine srednje škole kandidati polažu:

 • Književnost Test 4,
 • pismeni sastav na zadatu temu.

Svaki test ima po 10 pitanja. Test ste uspešno položili ukoliko imate tačnih odgovora:

 • 6 odgovora – ocena 2 (dovoljan),
 • 7 odgovora – ocena 3 (dobar),
 • 8 odgovora – ocena 4 (vrlo dobar),
 • 9 i 10 odgovora – ocena 5 (odličan).

Literatura potrebna za polaganje kvalifikacionih ispita:

KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 3
Priručnik za učenike trećeg razreda gimnazije i srednjih stručnih škola
AUTORI: Časlav Đorđević i Mr Predrag Lučić
GODINA IZDANJA: 2007.
OBLAST: od 9. do 288. strane

KNJIŽEVNOST I SRPSKI JEZIK 4
Priručnik za učenike četvrtog razreda gimnazije i srednjih stručnih škola
AUTORI: Časlav Đorđević i Mr Predrag Lučić
GODINA IZDANJA: 2007.
OBLAST: od 9. do 285. strane

LIKOVNA KULTURA
za gimnazije i stručne škole
AUTORI: Vidosava Galović i Branka Gostović
GODINA IZDANJA: 2007.
OBLAST: I poglavlje od 7. do 61. strane, II poglavlje od 65. do 120. strane
Dopunska literatura: Istorija umetnosti, Vidosava Galović, Zavod za udžbenike Beograd,
šesto izdanje 2007.

Kandidati sastav pišu na zadatu temu, koji se ocenjuje ocenom od 1 (nedovoljan) do 5 (odličan).

Više o kvalifikacionim ispitima i literaturi možete saznati  u ovom PDF dokumentu.