Dragan Ćalović

nastavnik

Uža naučna odnosno umetnička oblast
Novi mediji

Predmeti
Teorija novih medija 1 i 2

Dragan Ćalović je rođen 1976. godine. Diplomirao je Slikarstvo 1998, i Arapski jezik i književnost 2006. godine. Magistrirao je Teoriju umetnosti i medija na Interdisciplinarnim studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2005. godine, a na istoj grupi je i doktorirao tri godine kasnije. Godine 2018. izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorija i filozofija umetnosti.

Član je Hrvatskog filozofskog društva i Estetičkog društva Srbije, gde je od 2017. godine član Upravnog odbora i koordinator sekcije za Filozofiju medija. Jedan je od pokretača i organizatora kongresa Filozofija medija. Učestvovao je u više Erasmus+ projekata mobilnosti, u dva naučno-istraživačka projekta pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i u više projekata iz oblasti kulture.

Autor je tri monografije, jednog udžbenika i većeg broja naučnih tekstova iz oblasti teorije umetnosti, teorije medija i studija kulture. Učestvovao je na preko šezdeset naučnih skupova, te na velikom broju tribina, javnih predavanja i predstavljanja naučnih i književnih izdanja.

Širu biografiju profesora Ćalovića pročitajte OVDE.

 

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.