Plan i program doktorskih studija dizajna

Prva godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
1.3ADOS101
Izborni blok - Dizajn 11Izborni18
3ADOS101a

Moderni dizajn - trgovinski objekti1Izborni
3ADOS101b
Moderni dizajn - poslovni objekti1Izborni
3ADOS101vModerni dizajn - objekti kulture1Izborni
2.3ADOS102Metode umetničkog istraživanja 11Obavezni4
3. 3ADOS103Tehnike pisanja naučno-umetničkog istraživačkog rada1Obavezni4
4.3ADOS104
Izborni blok 11Izborni30
3ADOS104aScenski fenomeni u savremenoj umetnosti
1Izborni
3ADOS104bMarketing u kulturi 1Izborni
3ADOS104vEstetika komunikacija 1Izborni
5.3ADIZ201Izborni blok - Dizajn 22Izborni22
3ADIZ201a
Postmoderni dizajn - trgovinski objekti2Izborni
3ADIZ201bPostmoderni dizajn - Poslovni objekti2Izborni
3ADIZ201vPostmoderni dizajn - objekti kulture2Izborni
6.3ADOS202Metode umetničkog istraživanja 2 2Obavezni4
7.3ADIZ203Izborni blok 2 2Izborni30
3ADIZ203aPerformans i performativnost u vizuelnim umetnostima 2Izborni
3ADIZ203bInterdisciplinarna istraživanja u oblasti vizuelnih komunikacija 1 2Izborni
3ADIZ203vMarketing sistemi 2Izborni
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 60
Druga i treća godinaŠifraNaziv predmetaSemestarStatus predmetaESPB
8.3ADOS301
Izborni blok - Dizajn 33Izborni22
3ADOS301a

Savremeni dizajn - trgovinski objekti3Izborni
3ADOS301b
Savremeni dizajn - poslovni objekti3Izborni
3ADOS301vSavremeni dizajn - objekti kulture3Izborni
9.3ADOS302Teorija novih medija 13Obavezni4
10.3ADIZ303Izborni blok 33Izborni30
3ADIZ303aSavremene tendencije dramske produkcije
3Izborni
3ADIZ303bMenadžment u kulturi3Izborni
3ADIZ303vInterdisiplinarna istraživanja u oblasti vizuelnih komunikacija 23Izborni
3ADIZ303gDvadeseti vek: umetnost u teoriji3Izborni
11.3ADOS401Pristupni rad i odbrana teme4Obavezni22
12.3ADOS402Teorija novih medija 24Obavezni4
13.3ADIZ403Izborni blok 44Izborni30
3ADIZ403a
Teorije savremene umetnosti od 1989. do danas4Izborni
3ADIZ403bMuzika u dramskoj umetnosti4Izborni
Ukupno časova aktivne nastave na godini = 4060
14. 3ADOS501Izrada doktorskog umetničkog projekta 15Obavezni30
15.3ADOS601Izrada doktorskog umetničkog projekta 26Obavezni30
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40 60
Ukupno časova aktivne nastave na studijskom programu = 120180

Preuzmite besplatan informator Fakulteta savremenih umetnosti

NOVIlogoINFORMATOR

Unesite svoju imejl-adresu i preuzmite informator Fakulteta savremenih umetnosti, u kome ćete saznati:

  • detaljan plan i program za sve smerove i profile;
  • uslove školovanja;
  • šta sve dobijate u paketu školovanja na FSU;
  • utiske studenata – vaših budućih kolega;
  • ko će biti vaši predavači;
  • dodatne pogodnosti koje ostvarujete studiranjem na FSU.

Preuzmite besplatno informator i saznajte šta sve dobijate studiranjem na Fakultetu savremenih umetnosti.